Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Airbus Bank GmbH
Handelsnaam:
Adres: Karlstrasse 7 
Postcode: 80333
Plaats: MÜNCHEN
Land: Duitsland
Toelichting: Deze bank staat niet onder toezicht van DNB. Zij is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.
Relatienummer DNB: R131196
  1. Contactgegevens
  2. EU paspoort (in)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Karlstrasse 7 MÜNCHENDuitsland

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden17-02-2016
02. Verstrekken van leningen17-02-2016
03. Leasing17-02-2016
04a. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten op een betaalrekening te plaatsen alsook alle verrichtingen die voor het exploiteren van een betaalrekening vereist zijn17-02-2016
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijn17-02-2016
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbieder17-02-2016
04d. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrekt17-02-2016
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumenten17-02-2016
04f. Geldtransfers17-02-2016
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten17-02-2016
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten17-02-2016