Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Banco do Brasil AG
Handelsnaam:
Adres: Praterstrasse 31/4 
Postcode: 1020
Plaats: WENEN
Land: Oostenrijk
Toelichting:
Relatienummer DNB: R166138
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. EU paspoort (in)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Praterstrasse 31/4 WENENOostenrijk

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden29-11-2019
02. Verstrekken van leningen29-11-2019
03. Leasing29-11-2019
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt29-11-2019
04a. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten op een betaalrekening te plaatsen alsook alle verrichtingen die voor het exploiteren van een betaalrekening vereist zijn29-11-2019
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijn29-11-2019
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbieder29-11-2019
04d. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrekt29-11-2019
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumenten29-11-2019
04f. Geldtransfers29-11-2019
04g. Betalings initiatie services29-11-2019
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 429-11-2019
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten29-11-2019
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)29-11-2019
07b. valuta's29-11-2019
07c. financiële futures en opties29-11-2019
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten29-11-2019
07e. effecten29-11-2019
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee29-11-2019
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden29-11-2019
10. Bemiddeling op de interbankmarkten29-11-2019
14. Verhuur van safes29-11-2019