Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Banco Espirito Santo, S.A.
Handelsnaam:
Adres: Av. da Liberdade andar n.° 195-9.° 
Postcode: 1250-142
Plaats: LISABON
Land: Portugal
Toelichting: Deze bank staat niet onder toezicht van DNB. Zij is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.
Relatienummer DNB: B0035
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. EU paspoort (in)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Av. da Liberdade andar n.° 195-9.° LISABONPortugal

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden18-05-2009
02. Verstrekken van leningen18-05-2009
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt18-05-2009
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten18-05-2009
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)18-05-2009
07b. valuta's18-05-2009
07c. financiële futures en opties18-05-2009
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten18-05-2009
07e. effecten18-05-2009
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee18-05-2009
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden18-05-2009
10. Bemiddeling op de interbankmarkten18-05-2009
11. Vermogensbeheer en -advisering18-05-2009
12. Bewaarneming en beheer van effecten18-05-2009
13. Commerciële inlichtingen18-05-2009