Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Bank Corluy N.V.
Handelsnaam:
Adres: Belgiëlei 153 
Postcode: 2018
Plaats: ANTWERPEN
Land: België
Toelichting: Deze bank staat niet onder toezicht van DNB. Zij is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.
Relatienummer DNB: B0043
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. EU paspoort (in)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Belgiëlei 153 ANTWERPENBelgië

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER07e. effecten27-01-2003