Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Banca Caboto S.p.A.
Handelsnaam:
Adres: Via Romagnosi 5
Postcode: 20121
Plaats: MILAAN
Land: Italië
Toelichting: Deze bank staat niet onder toezicht van DNB. Zij is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.
Relatienummer DNB: R101590
  1. Contactgegevens
  2. EU paspoort (in)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Via Romagnosi 5MILAANItalië

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)01-01-2004
07b. valuta's01-01-2004
07c. financiële futures en opties01-01-2004
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten01-01-2004
07e. effecten01-01-2004
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee01-01-2004
10. Bemiddeling op de interbankmarkten01-01-2004
12. Bewaarneming en beheer van effecten01-01-2004