Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Banamex Investment Bank Plc
Handelsnaam:
Adres: Banamex House, 3 Creed Court 5 Ludgate Hill 3 
Postcode: EC4M 7AA
Plaats: LONDEN
Land: Verenigd Koninkrijk
Toelichting: Deze bank staat niet onder toezicht van DNB. Zij is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.
Relatienummer DNB: B0025
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. EU paspoort (in)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Banamex House, 3 Creed Court 5 Ludgate Hill 3 LONDENVerenigd Koninkrijk

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden16-01-1996
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten16-01-1996
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)16-01-1996
07b. valuta's16-01-1996
07c. financiële futures en opties16-01-1996
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten16-01-1996
07e. effecten16-01-1996
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee16-01-1996
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden16-01-1996
11. Vermogensbeheer en -advisering16-01-1996
12. Bewaarneming en beheer van effecten16-01-1996