Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Banca Intesa S.p.A.
Handelsnaam:
Adres: Via Monte di Pietà 8 
Postcode: 20121
Plaats: MILAAN
Land: Italië
Toelichting: Deze bank staat niet onder toezicht van DNB. Zij is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.
Relatienummer DNB: B0029
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. EU paspoort (in)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Via Monte di Pietà 8 MILAANItalië

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden20-04-2004
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten20-04-2004