Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: ING Bank N.V.
Handelsnaam: Yolt, ING Barings, ING Bank, ING Real Estate Finance, Way2Pay, ING Securities Services., ING, ING InsideBusiness, ING PKI Service Centre, ING Corporate PKI, ING Card, ING Financial Markets, Internationale Nederlanden Bank, ING Bank N.V., WestlandUtrecht Bank, ING Direct
Adres: Bijlmerplein 888
Postcode: 1102 MG
Plaats: AMSTERDAM ZUIDOOST
Land: Nederland
Toelichting:
kvk 33031431
Relatienummer DNB: B0163
Type Emittent effecten CSDB, Bank
  1. Contactgegevens
  2. Vergunningen
  3. EU paspoort (uit)
  4. Gedekte obligaties

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Bijlmerplein 888AMSTERDAM ZUIDOOSTNederland

Postadres

Adres:Plaats:Land:
Postbus 1800AMSTERDAMNederland

Vergunningen

Financiële dienstenActiviteit / BrancheBegindatumEinddatum
2:13 lid 1 Uitoefenen van het bedrijf van bank01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden18-09-1952
02. Verstrekken van leningen18-09-1952
03. Leasing18-09-1952
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt18-09-1952
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 418-09-1952
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten18-09-1952
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)18-09-1952
07b. valuta's18-09-1952
07c. financiële futures en opties18-09-1952
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten18-09-1952
07e. effecten18-09-1952
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee18-09-1952
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden18-09-1952
10. Bemiddeling op de interbankmarkten18-09-1952
11. Vermogensbeheer en -advisering18-09-1952
12. Bewaarneming en beheer van effecten18-09-1952
13. Commerciële inlichtingen18-09-1952
14. Verhuur van safes18-09-1952
15. Uitgifte van elektronisch geld18-09-1952

EU paspoort (uit)

EU paspoort (uit)ActiviteitLand EERBegindatumEinddatum
2:111 Bijkantoor bank naar niet-EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenAustralië18-09-1952
02. Verstrekken van leningenAustralië18-09-1952
03. LeasingAustralië18-09-1952
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktAustralië18-09-1952
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Australië18-09-1952
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenAustralië18-09-1952
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Australië18-09-1952
07b. valuta'sAustralië18-09-1952
07c. financiële futures en optiesAustralië18-09-1952
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenAustralië18-09-1952
07e. effectenAustralië18-09-1952
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeAustralië18-09-1952
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenAustralië18-09-1952
10. Bemiddeling op de interbankmarktenAustralië18-09-1952
11. Vermogensbeheer en -adviseringAustralië18-09-1952
12. Bewaarneming en beheer van effectenAustralië18-09-1952
13. Commerciële inlichtingenAustralië18-09-1952
14. Verhuur van safesAustralië18-09-1952
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenBelgië18-09-1952
02. Verstrekken van leningenBelgië18-09-1952
03. LeasingBelgië18-09-1952
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktBelgië18-09-1952
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4België18-09-1952
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenBelgië18-09-1952
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)België18-09-1952
07b. valuta'sBelgië18-09-1952
07c. financiële futures en optiesBelgië18-09-1952
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenBelgië18-09-1952
07e. effectenBelgië18-09-1952
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeBelgië18-09-1952
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenBelgië18-09-1952
10. Bemiddeling op de interbankmarktenBelgië18-09-1952
11. Vermogensbeheer en -adviseringBelgië18-09-1952
12. Bewaarneming en beheer van effectenBelgië18-09-1952
13. Commerciële inlichtingenBelgië18-09-1952
14. Verhuur van safesBelgië18-09-1952
15. Uitgifte van elektronisch geldBelgië18-09-1952
2:108 Bijkantoor bank naar EER07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)België01-07-2010
07b. valuta'sBelgië01-07-2010
07c. financiële futures en optiesBelgië01-07-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenBelgië01-07-2010
07e. effectenBelgië01-07-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeBelgië01-07-2010
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenBelgië18-09-1952
02. Verstrekken van leningenBelgië18-09-1952
03. LeasingBelgië18-09-1952
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktBelgië18-09-1952
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4België18-09-1952
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenBelgië18-09-1952
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)België18-09-1952
07b. valuta'sBelgië18-09-1952
07c. financiële futures en optiesBelgië18-09-1952
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenBelgië18-09-1952
07e. effectenBelgië18-09-1952
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeBelgië18-09-1952
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenBelgië18-09-1952
10. Bemiddeling op de interbankmarktenBelgië18-09-1952
11. Vermogensbeheer en -adviseringBelgië18-09-1952
12. Bewaarneming en beheer van effectenBelgië18-09-1952
13. Commerciële inlichtingenBelgië18-09-1952
14. Verhuur van safesBelgië18-09-1952
15. Uitgifte van elektronisch geldBelgië18-09-1952
2:111 Bijkantoor bank naar niet-EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenBrazilië18-09-1952
02. Verstrekken van leningenBrazilië18-09-1952
03. LeasingBrazilië18-09-1952
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktBrazilië18-09-1952
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Brazilië18-09-1952
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenBrazilië18-09-1952
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Brazilië18-09-1952
07b. valuta'sBrazilië18-09-1952
07c. financiële futures en optiesBrazilië18-09-1952
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenBrazilië18-09-1952
07e. effectenBrazilië18-09-1952
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeBrazilië18-09-1952
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenBrazilië18-09-1952
10. Bemiddeling op de interbankmarktenBrazilië18-09-1952
11. Vermogensbeheer en -adviseringBrazilië18-09-1952
12. Bewaarneming en beheer van effectenBrazilië18-09-1952
13. Commerciële inlichtingenBrazilië18-09-1952
14. Verhuur van safesBrazilië18-09-1952
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenBulgarije23-03-2007
02. Verstrekken van leningenBulgarije23-03-2007
03. LeasingBulgarije23-03-2007
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktBulgarije23-03-2007
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Bulgarije23-03-2007
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenBulgarije23-03-2007
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Bulgarije23-03-2007
07b. valuta'sBulgarije23-03-2007
07c. financiële futures en optiesBulgarije23-03-2007
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenBulgarije23-03-2007
07e. effectenBulgarije23-03-2007
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeBulgarije23-03-2007
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenBulgarije23-03-2007
10. Bemiddeling op de interbankmarktenBulgarije23-03-2007
11. Vermogensbeheer en -adviseringBulgarije23-03-2007
12. Bewaarneming en beheer van effectenBulgarije23-03-2007
13. Commerciële inlichtingenBulgarije23-03-2007
14. Verhuur van safesBulgarije23-03-2007
15. Uitgifte van elektronisch geldBulgarije23-03-2007
2:108 Bijkantoor bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenBulgarije18-09-1952
02. Verstrekken van leningenBulgarije18-09-1952
03. LeasingBulgarije18-09-1952
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktBulgarije18-09-1952
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Bulgarije18-09-1952
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenBulgarije18-09-1952
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Bulgarije18-09-1952
07b. valuta'sBulgarije18-09-1952
07c. financiële futures en optiesBulgarije18-09-1952
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenBulgarije18-09-1952
07e. effectenBulgarije18-09-1952
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeBulgarije18-09-1952
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenBulgarije18-09-1952
10. Bemiddeling op de interbankmarktenBulgarije18-09-1952
11. Vermogensbeheer en -adviseringBulgarije18-09-1952
12. Bewaarneming en beheer van effectenBulgarije18-09-1952
13. Commerciële inlichtingenBulgarije18-09-1952
14. Verhuur van safesBulgarije18-09-1952
15. Uitgifte van elektronisch geldBulgarije18-09-1952
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenBulgarije23-03-2007
02. Verstrekken van leningenBulgarije23-03-2007
03. LeasingBulgarije23-03-2007
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktBulgarije23-03-2007
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Bulgarije23-03-2007
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenBulgarije23-03-2007
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Bulgarije23-03-2007
07b. valuta'sBulgarije23-03-2007
07c. financiële futures en optiesBulgarije23-03-2007
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenBulgarije23-03-2007
07e. effectenBulgarije23-03-2007
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeBulgarije23-03-2007
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenBulgarije23-03-2007
10. Bemiddeling op de interbankmarktenBulgarije23-03-2007
11. Vermogensbeheer en -adviseringBulgarije23-03-2007
12. Bewaarneming en beheer van effectenBulgarije23-03-2007
13. Commerciële inlichtingenBulgarije23-03-2007
14. Verhuur van safesBulgarije23-03-2007
15. Uitgifte van elektronisch geldBulgarije23-03-2007
2:111 Bijkantoor bank naar niet-EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenChina18-09-1952
02. Verstrekken van leningenChina18-09-1952
03. LeasingChina18-09-1952
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktChina18-09-1952
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4China18-09-1952
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenChina18-09-1952
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)China18-09-1952
07b. valuta'sChina18-09-1952
07c. financiële futures en optiesChina18-09-1952
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenChina18-09-1952
07e. effectenChina18-09-1952
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeChina18-09-1952
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenChina18-09-1952
10. Bemiddeling op de interbankmarktenChina18-09-1952
11. Vermogensbeheer en -adviseringChina18-09-1952
12. Bewaarneming en beheer van effectenChina18-09-1952
13. Commerciële inlichtingenChina18-09-1952
14. Verhuur van safesChina18-09-1952
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenCyprus11-11-2005
02. Verstrekken van leningenCyprus11-11-2005
03. LeasingCyprus11-11-2005
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktCyprus11-11-2005
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Cyprus11-11-2005
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenCyprus11-11-2005
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Cyprus11-11-2005
07b. valuta'sCyprus11-11-2005
07c. financiële futures en optiesCyprus11-11-2005
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenCyprus11-11-2005
07e. effectenCyprus11-11-2005
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeCyprus11-11-2005
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenCyprus11-11-2005
10. Bemiddeling op de interbankmarktenCyprus11-11-2005
11. Vermogensbeheer en -adviseringCyprus11-11-2005
12. Bewaarneming en beheer van effectenCyprus11-11-2005
13. Commerciële inlichtingenCyprus11-11-2005
14. Verhuur van safesCyprus11-11-2005
15. Uitgifte van elektronisch geldCyprus11-11-2005
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenCyprus11-11-2005
02. Verstrekken van leningenCyprus11-11-2005
03. LeasingCyprus11-11-2005
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktCyprus11-11-2005
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Cyprus11-11-2005
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenCyprus11-11-2005
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Cyprus11-11-2005
07b. valuta'sCyprus11-11-2005
07c. financiële futures en optiesCyprus11-11-2005
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenCyprus11-11-2005
07e. effectenCyprus11-11-2005
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeCyprus11-11-2005
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenCyprus11-11-2005
10. Bemiddeling op de interbankmarktenCyprus11-11-2005
11. Vermogensbeheer en -adviseringCyprus11-11-2005
12. Bewaarneming en beheer van effectenCyprus11-11-2005
13. Commerciële inlichtingenCyprus11-11-2005
14. Verhuur van safesCyprus11-11-2005
15. Uitgifte van elektronisch geldCyprus11-11-2005
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenDenemarken11-08-1993
02. Verstrekken van leningenDenemarken11-08-1993
03. LeasingDenemarken11-08-1993
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktDenemarken11-08-1993
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Denemarken11-08-1993
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenDenemarken11-08-1993
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Denemarken11-08-1993
07b. valuta'sDenemarken11-08-1993
07c. financiële futures en optiesDenemarken11-08-1993
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenDenemarken11-08-1993
07e. effectenDenemarken11-08-1993
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeDenemarken11-08-1993
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenDenemarken11-08-1993
10. Bemiddeling op de interbankmarktenDenemarken11-08-1993
11. Vermogensbeheer en -adviseringDenemarken11-08-1993
12. Bewaarneming en beheer van effectenDenemarken11-08-1993
13. Commerciële inlichtingenDenemarken11-08-1993
14. Verhuur van safesDenemarken11-08-1993
15. Uitgifte van elektronisch geldDenemarken11-08-1993
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenDenemarken11-08-1993
02. Verstrekken van leningenDenemarken11-08-1993
03. LeasingDenemarken11-08-1993
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktDenemarken11-08-1993
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Denemarken11-08-1993
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenDenemarken11-08-1993
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Denemarken11-08-1993
07b. valuta'sDenemarken11-08-1993
07c. financiële futures en optiesDenemarken11-08-1993
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenDenemarken11-08-1993
07e. effectenDenemarken11-08-1993
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeDenemarken11-08-1993
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenDenemarken11-08-1993
10. Bemiddeling op de interbankmarktenDenemarken11-08-1993
11. Vermogensbeheer en -adviseringDenemarken11-08-1993
12. Bewaarneming en beheer van effectenDenemarken11-08-1993
13. Commerciële inlichtingenDenemarken11-08-1993
14. Verhuur van safesDenemarken11-08-1993
15. Uitgifte van elektronisch geldDenemarken11-08-1993
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenDuitsland11-08-1993
02. Verstrekken van leningenDuitsland11-08-1993
03. LeasingDuitsland11-08-1993
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktDuitsland11-08-1993
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Duitsland11-08-1993
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenDuitsland11-08-1993
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Duitsland11-08-1993
07b. valuta'sDuitsland11-08-1993
07c. financiële futures en optiesDuitsland11-08-1993
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenDuitsland11-08-1993
07e. effectenDuitsland11-08-1993
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeDuitsland11-08-1993
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenDuitsland11-08-1993
10. Bemiddeling op de interbankmarktenDuitsland11-08-1993
11. Vermogensbeheer en -adviseringDuitsland11-08-1993
12. Bewaarneming en beheer van effectenDuitsland11-08-1993
13. Commerciële inlichtingenDuitsland11-08-1993
14. Verhuur van safesDuitsland11-08-1993
15. Uitgifte van elektronisch geldDuitsland11-08-1993
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenDuitsland11-08-1993
02. Verstrekken van leningenDuitsland11-08-1993
03. LeasingDuitsland11-08-1993
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktDuitsland11-08-1993
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Duitsland11-08-1993
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenDuitsland11-08-1993
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Duitsland11-08-1993
07b. valuta'sDuitsland11-08-1993
07c. financiële futures en optiesDuitsland11-08-1993
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenDuitsland11-08-1993
07e. effectenDuitsland11-08-1993
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeDuitsland11-08-1993
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenDuitsland11-08-1993
10. Bemiddeling op de interbankmarktenDuitsland11-08-1993
11. Vermogensbeheer en -adviseringDuitsland11-08-1993
12. Bewaarneming en beheer van effectenDuitsland11-08-1993
13. Commerciële inlichtingenDuitsland11-08-1993
14. Verhuur van safesDuitsland11-08-1993
15. Uitgifte van elektronisch geldDuitsland11-08-1993
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenEstland15-12-2005
02. Verstrekken van leningenEstland15-12-2005
03. LeasingEstland15-12-2005
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktEstland15-12-2005
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Estland15-12-2005
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenEstland15-12-2005
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Estland15-12-2005
07b. valuta'sEstland15-12-2005
07c. financiële futures en optiesEstland15-12-2005
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenEstland15-12-2005
07e. effectenEstland15-12-2005
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeEstland15-12-2005
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenEstland15-12-2005
10. Bemiddeling op de interbankmarktenEstland15-12-2005
11. Vermogensbeheer en -adviseringEstland15-12-2005
12. Bewaarneming en beheer van effectenEstland15-12-2005
13. Commerciële inlichtingenEstland15-12-2005
14. Verhuur van safesEstland15-12-2005
15. Uitgifte van elektronisch geldEstland15-12-2005
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenEstland15-12-2005
02. Verstrekken van leningenEstland15-12-2005
03. LeasingEstland15-12-2005
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktEstland15-12-2005
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Estland15-12-2005
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenEstland15-12-2005
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Estland15-12-2005
07b. valuta'sEstland15-12-2005
07c. financiële futures en optiesEstland15-12-2005
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenEstland15-12-2005
07e. effectenEstland15-12-2005
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeEstland15-12-2005
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenEstland15-12-2005
10. Bemiddeling op de interbankmarktenEstland15-12-2005
11. Vermogensbeheer en -adviseringEstland15-12-2005
12. Bewaarneming en beheer van effectenEstland15-12-2005
13. Commerciële inlichtingenEstland15-12-2005
14. Verhuur van safesEstland15-12-2005
15. Uitgifte van elektronisch geldEstland15-12-2005
2:111 Bijkantoor bank naar niet-EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenFilipijnen18-09-1952
02. Verstrekken van leningenFilipijnen18-09-1952
03. LeasingFilipijnen18-09-1952
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktFilipijnen18-09-1952
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Filipijnen18-09-1952
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenFilipijnen18-09-1952
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Filipijnen18-09-1952
07b. valuta'sFilipijnen18-09-1952
07c. financiële futures en optiesFilipijnen18-09-1952
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenFilipijnen18-09-1952
07e. effectenFilipijnen18-09-1952
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeFilipijnen18-09-1952
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenFilipijnen18-09-1952
10. Bemiddeling op de interbankmarktenFilipijnen18-09-1952
11. Vermogensbeheer en -adviseringFilipijnen18-09-1952
12. Bewaarneming en beheer van effectenFilipijnen18-09-1952
13. Commerciële inlichtingenFilipijnen18-09-1952
14. Verhuur van safesFilipijnen18-09-1952
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenFinland15-12-2005
02. Verstrekken van leningenFinland15-12-2005
03. LeasingFinland15-12-2005
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktFinland15-12-2005
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Finland15-12-2005
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenFinland15-12-2005
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Finland15-12-2005
07b. valuta'sFinland15-12-2005
07c. financiële futures en optiesFinland15-12-2005
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenFinland15-12-2005
07e. effectenFinland15-12-2005
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeFinland15-12-2005
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenFinland15-12-2005
10. Bemiddeling op de interbankmarktenFinland15-12-2005
11. Vermogensbeheer en -adviseringFinland15-12-2005
12. Bewaarneming en beheer van effectenFinland15-12-2005
13. Commerciële inlichtingenFinland15-12-2005
14. Verhuur van safesFinland15-12-2005
15. Uitgifte van elektronisch geldFinland15-12-2005
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenFinland15-12-2005
02. Verstrekken van leningenFinland15-12-2005
03. LeasingFinland15-12-2005
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktFinland15-12-2005
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Finland15-12-2005
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenFinland15-12-2005
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Finland15-12-2005
07b. valuta'sFinland15-12-2005
07c. financiële futures en optiesFinland15-12-2005
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenFinland15-12-2005
07e. effectenFinland15-12-2005
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeFinland15-12-2005
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenFinland15-12-2005
10. Bemiddeling op de interbankmarktenFinland15-12-2005
11. Vermogensbeheer en -adviseringFinland15-12-2005
12. Bewaarneming en beheer van effectenFinland15-12-2005
13. Commerciële inlichtingenFinland15-12-2005
14. Verhuur van safesFinland15-12-2005
15. Uitgifte van elektronisch geldFinland15-12-2005
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenFrankrijk11-08-1993
02. Verstrekken van leningenFrankrijk11-08-1993
03. LeasingFrankrijk11-08-1993
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktFrankrijk11-08-1993
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Frankrijk11-08-1993
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenFrankrijk11-08-1993
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Frankrijk11-08-1993
07b. valuta'sFrankrijk11-08-1993
07c. financiële futures en optiesFrankrijk11-08-1993
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenFrankrijk11-08-1993
07e. effectenFrankrijk11-08-1993
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeFrankrijk11-08-1993
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenFrankrijk11-08-1993
10. Bemiddeling op de interbankmarktenFrankrijk11-08-1993
11. Vermogensbeheer en -adviseringFrankrijk11-08-1993
12. Bewaarneming en beheer van effectenFrankrijk11-08-1993
13. Commerciële inlichtingenFrankrijk11-08-1993
14. Verhuur van safesFrankrijk11-08-1993
15. Uitgifte van elektronisch geldFrankrijk11-08-1993
2:108 Bijkantoor bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenFrankrijk23-10-1999
02. Verstrekken van leningenFrankrijk23-10-1999
03. LeasingFrankrijk23-10-1999
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktFrankrijk23-10-1999
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Frankrijk23-10-1999
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenFrankrijk23-10-1999
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Frankrijk23-10-1999
07b. valuta'sFrankrijk23-10-1999
07c. financiële futures en optiesFrankrijk23-10-1999
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenFrankrijk23-10-1999
07e. effectenFrankrijk23-10-1999
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeFrankrijk23-10-1999
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenFrankrijk23-10-1999
11. Vermogensbeheer en -adviseringFrankrijk23-10-1999
12. Bewaarneming en beheer van effectenFrankrijk23-10-1999
15. Uitgifte van elektronisch geldFrankrijk23-10-1999
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenFrankrijk11-08-1993
02. Verstrekken van leningenFrankrijk11-08-1993
03. LeasingFrankrijk11-08-1993
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktFrankrijk11-08-1993
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Frankrijk11-08-1993
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenFrankrijk11-08-1993
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Frankrijk11-08-1993
07b. valuta'sFrankrijk11-08-1993
07c. financiële futures en optiesFrankrijk11-08-1993
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenFrankrijk11-08-1993
07e. effectenFrankrijk11-08-1993
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeFrankrijk11-08-1993
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenFrankrijk11-08-1993
10. Bemiddeling op de interbankmarktenFrankrijk11-08-1993
11. Vermogensbeheer en -adviseringFrankrijk11-08-1993
12. Bewaarneming en beheer van effectenFrankrijk11-08-1993
13. Commerciële inlichtingenFrankrijk11-08-1993
14. Verhuur van safesFrankrijk11-08-1993
15. Uitgifte van elektronisch geldFrankrijk11-08-1993
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenGriekenland01-01-2003
02. Verstrekken van leningenGriekenland01-01-2003
03. LeasingGriekenland01-01-2003
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktGriekenland01-01-2003
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Griekenland01-01-2003
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenGriekenland01-01-2003
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Griekenland01-01-2003
07b. valuta'sGriekenland01-01-2003
07c. financiële futures en optiesGriekenland01-01-2003
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenGriekenland01-01-2003
07e. effectenGriekenland01-01-2003
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeGriekenland01-01-2003
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenGriekenland01-01-2003
10. Bemiddeling op de interbankmarktenGriekenland01-01-2003
11. Vermogensbeheer en -adviseringGriekenland01-01-2003
12. Bewaarneming en beheer van effectenGriekenland01-01-2003
13. Commerciële inlichtingenGriekenland01-01-2003
14. Verhuur van safesGriekenland01-01-2003
15. Uitgifte van elektronisch geldGriekenland01-01-2003
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenGriekenland01-01-2003
02. Verstrekken van leningenGriekenland01-01-2003
03. LeasingGriekenland01-01-2003
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktGriekenland01-01-2003
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Griekenland01-01-2003
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenGriekenland01-01-2003
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Griekenland01-01-2003
07b. valuta'sGriekenland01-01-2003
07c. financiële futures en optiesGriekenland01-01-2003
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenGriekenland01-01-2003
07e. effectenGriekenland01-01-2003
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeGriekenland01-01-2003
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenGriekenland01-01-2003
10. Bemiddeling op de interbankmarktenGriekenland01-01-2003
11. Vermogensbeheer en -adviseringGriekenland01-01-2003
12. Bewaarneming en beheer van effectenGriekenland01-01-2003
13. Commerciële inlichtingenGriekenland01-01-2003
14. Verhuur van safesGriekenland01-01-2003
15. Uitgifte van elektronisch geldGriekenland01-01-2003
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenHongarije26-01-2006
02. Verstrekken van leningenHongarije26-01-2006
03. LeasingHongarije26-01-2006
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktHongarije26-01-2006
04a. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten op een betaalrekening te plaatsen alsook alle verrichtingen die voor het exploiteren van een betaalrekening vereist zijnHongarije26-01-2006
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnHongarije26-01-2006
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederHongarije26-01-2006
04d. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrektHongarije26-01-2006
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenHongarije26-01-2006
04f. GeldtransfersHongarije26-01-2006
04g. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de instemming van de betaler met een betalingstransactie wordt doorgegeven met behulp van een telecommunicatie-, digitaal of IT-instrument en de betaling rechtstreeks geschiedt aan de exploitant van de telecommunicatiediensten, het IT-systeem of het netwerkHongarije26-01-2006
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Hongarije26-01-2006
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenHongarije26-01-2006
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Hongarije26-01-2006
07b. valuta'sHongarije26-01-2006
07c. financiële futures en optiesHongarije26-01-2006
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenHongarije26-01-2006
07e. effectenHongarije26-01-2006
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeHongarije26-01-2006
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenHongarije26-01-2006
10. Bemiddeling op de interbankmarktenHongarije26-01-2006
11. Vermogensbeheer en -adviseringHongarije26-01-2006
12. Bewaarneming en beheer van effectenHongarije26-01-2006
13. Commerciële inlichtingenHongarije26-01-2006
14. Verhuur van safesHongarije26-01-2006
15. Uitgifte van elektronisch geldHongarije26-01-2006
2:108 Bijkantoor bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenHongarije01-10-2008
02. Verstrekken van leningenHongarije01-10-2008
03. LeasingHongarije01-10-2008
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktHongarije01-10-2008
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Hongarije01-10-2008
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenHongarije01-10-2008
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Hongarije01-10-2008
07b. valuta'sHongarije01-10-2008
07c. financiële futures en optiesHongarije01-10-2008
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenHongarije01-10-2008
07e. effectenHongarije01-10-2008
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeHongarije01-10-2008
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenHongarije01-10-2008
10. Bemiddeling op de interbankmarktenHongarije01-10-2008
11. Vermogensbeheer en -adviseringHongarije01-10-2008
12. Bewaarneming en beheer van effectenHongarije01-10-2008
13. Commerciële inlichtingenHongarije01-10-2008
14. Verhuur van safesHongarije01-10-2008
15. Uitgifte van elektronisch geldHongarije01-10-2008
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenHongarije26-01-2006
02. Verstrekken van leningenHongarije26-01-2006
03. LeasingHongarije26-01-2006
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktHongarije26-01-2006
04a. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten op een betaalrekening te plaatsen alsook alle verrichtingen die voor het exploiteren van een betaalrekening vereist zijnHongarije26-01-2006
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnHongarije26-01-2006
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederHongarije26-01-2006
04d. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrektHongarije26-01-2006
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenHongarije26-01-2006
04f. GeldtransfersHongarije26-01-2006
04g. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de instemming van de betaler met een betalingstransactie wordt doorgegeven met behulp van een telecommunicatie-, digitaal of IT-instrument en de betaling rechtstreeks geschiedt aan de exploitant van de telecommunicatiediensten, het IT-systeem of het netwerkHongarije26-01-2006
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Hongarije26-01-2006
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenHongarije26-01-2006
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Hongarije26-01-2006
07b. valuta'sHongarije26-01-2006
07c. financiële futures en optiesHongarije26-01-2006
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenHongarije26-01-2006
07e. effectenHongarije26-01-2006
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeHongarije26-01-2006
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenHongarije26-01-2006
10. Bemiddeling op de interbankmarktenHongarije26-01-2006
11. Vermogensbeheer en -adviseringHongarije26-01-2006
12. Bewaarneming en beheer van effectenHongarije26-01-2006
13. Commerciële inlichtingenHongarije26-01-2006
14. Verhuur van safesHongarije26-01-2006
15. Uitgifte van elektronisch geldHongarije26-01-2006
2:111 Bijkantoor bank naar niet-EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenHongkong18-09-1952
02. Verstrekken van leningenHongkong18-09-1952
03. LeasingHongkong18-09-1952
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktHongkong18-09-1952
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Hongkong18-09-1952
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenHongkong18-09-1952
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Hongkong18-09-1952
07b. valuta'sHongkong18-09-1952
07c. financiële futures en optiesHongkong18-09-1952
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenHongkong18-09-1952
07e. effectenHongkong18-09-1952
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeHongkong18-09-1952
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenHongkong18-09-1952
10. Bemiddeling op de interbankmarktenHongkong18-09-1952
11. Vermogensbeheer en -adviseringHongkong18-09-1952
12. Bewaarneming en beheer van effectenHongkong18-09-1952
13. Commerciële inlichtingenHongkong18-09-1952
14. Verhuur van safesHongkong18-09-1952
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenIerland22-12-2016
02. Verstrekken van leningenIerland22-12-2016
03. LeasingIerland22-12-2016
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktIerland22-12-2016
04a. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten op een betaalrekening te plaatsen alsook alle verrichtingen die voor het exploiteren van een betaalrekening vereist zijnIerland22-12-2016
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnIerland22-12-2016
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederIerland22-12-2016
04d. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrektIerland22-12-2016
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenIerland22-12-2016
04f. GeldtransfersIerland22-12-2016
04g. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de instemming van de betaler met een betalingstransactie wordt doorgegeven met behulp van een telecommunicatie-, digitaal of IT-instrument en de betaling rechtstreeks geschiedt aan de exploitant van de telecommunicatiediensten, het IT-systeem of het netwerkIerland22-12-2016
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Ierland22-12-2016
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenIerland22-12-2016
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Ierland22-12-2016
07b. valuta'sIerland22-12-2016
07c. financiële futures en optiesIerland22-12-2016
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenIerland22-12-2016
07e. effectenIerland22-12-2016
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeIerland22-12-2016
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenIerland22-12-2016
10. Bemiddeling op de interbankmarktenIerland22-12-2016
11. Vermogensbeheer en -adviseringIerland22-12-2016
12. Bewaarneming en beheer van effectenIerland22-12-2016
13. Commerciële inlichtingenIerland22-12-2016
14. Verhuur van safesIerland22-12-2016
15. Uitgifte van elektronisch geldIerland22-12-2016
2:108 Bijkantoor bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenIerland18-09-1952
02. Verstrekken van leningenIerland18-09-1952
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenIerland18-09-1952
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Ierland18-09-1952
07b. valuta'sIerland18-09-1952
07e. effectenIerland18-09-1952
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenIerland18-09-1952
12. Bewaarneming en beheer van effectenIerland18-09-1952
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenIerland22-12-2016
02. Verstrekken van leningenIerland22-12-2016
03. LeasingIerland22-12-2016
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktIerland22-12-2016
04a. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten op een betaalrekening te plaatsen alsook alle verrichtingen die voor het exploiteren van een betaalrekening vereist zijnIerland22-12-2016
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnIerland22-12-2016
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederIerland22-12-2016
04d. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrektIerland22-12-2016
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenIerland22-12-2016
04f. GeldtransfersIerland22-12-2016
04g. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de instemming van de betaler met een betalingstransactie wordt doorgegeven met behulp van een telecommunicatie-, digitaal of IT-instrument en de betaling rechtstreeks geschiedt aan de exploitant van de telecommunicatiediensten, het IT-systeem of het netwerkIerland22-12-2016
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Ierland22-12-2016
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenIerland22-12-2016
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Ierland22-12-2016
07b. valuta'sIerland22-12-2016
07c. financiële futures en optiesIerland22-12-2016
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenIerland22-12-2016
07e. effectenIerland22-12-2016
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeIerland22-12-2016
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenIerland22-12-2016
10. Bemiddeling op de interbankmarktenIerland22-12-2016
11. Vermogensbeheer en -adviseringIerland22-12-2016
12. Bewaarneming en beheer van effectenIerland22-12-2016
13. Commerciële inlichtingenIerland22-12-2016
14. Verhuur van safesIerland22-12-2016
15. Uitgifte van elektronisch geldIerland22-12-2016
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenIJsland15-12-2005
02. Verstrekken van leningenIJsland15-12-2005
03. LeasingIJsland15-12-2005
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktIJsland15-12-2005
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4IJsland15-12-2005
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenIJsland15-12-2005
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)IJsland15-12-2005
07b. valuta'sIJsland15-12-2005
07c. financiële futures en optiesIJsland15-12-2005
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenIJsland15-12-2005
07e. effectenIJsland15-12-2005
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeIJsland15-12-2005
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenIJsland15-12-2005
10. Bemiddeling op de interbankmarktenIJsland15-12-2005
11. Vermogensbeheer en -adviseringIJsland15-12-2005
12. Bewaarneming en beheer van effectenIJsland15-12-2005
13. Commerciële inlichtingenIJsland15-12-2005
14. Verhuur van safesIJsland15-12-2005
15. Uitgifte van elektronisch geldIJsland15-12-2005
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenIJsland15-12-2005
02. Verstrekken van leningenIJsland15-12-2005
03. LeasingIJsland15-12-2005
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktIJsland15-12-2005
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4IJsland15-12-2005
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenIJsland15-12-2005
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)IJsland15-12-2005
07b. valuta'sIJsland15-12-2005
07c. financiële futures en optiesIJsland15-12-2005
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenIJsland15-12-2005
07e. effectenIJsland15-12-2005
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeIJsland15-12-2005
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenIJsland15-12-2005
10. Bemiddeling op de interbankmarktenIJsland15-12-2005
11. Vermogensbeheer en -adviseringIJsland15-12-2005
12. Bewaarneming en beheer van effectenIJsland15-12-2005
13. Commerciële inlichtingenIJsland15-12-2005
14. Verhuur van safesIJsland15-12-2005
15. Uitgifte van elektronisch geldIJsland15-12-2005
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenItalië18-09-1952
02. Verstrekken van leningenItalië18-09-1952
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktItalië18-09-1952
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Italië18-09-1952
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenItalië18-09-1952
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Italië18-09-1952
07b. valuta'sItalië18-09-1952
07c. financiële futures en optiesItalië18-09-1952
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenItalië18-09-1952
07e. effectenItalië18-09-1952
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeItalië18-09-1952
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenItalië18-09-1952
10. Bemiddeling op de interbankmarktenItalië18-09-1952
11. Vermogensbeheer en -adviseringItalië18-09-1952
12. Bewaarneming en beheer van effectenItalië18-09-1952
13. Commerciële inlichtingenItalië18-09-1952
14. Verhuur van safesItalië18-09-1952
15. Uitgifte van elektronisch geldItalië18-09-1952
2:108 Bijkantoor bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenItalië02-02-2001
02. Verstrekken van leningenItalië02-02-2001
03. LeasingItalië02-02-2001
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktItalië02-02-2001
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Italië02-02-2001
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenItalië02-02-2001
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Italië02-02-2001
07b. valuta'sItalië02-02-2001
07c. financiële futures en optiesItalië02-02-2001
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenItalië02-02-2001
07e. effectenItalië02-02-2001
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeItalië02-02-2001
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenItalië02-02-2001
10. Bemiddeling op de interbankmarktenItalië02-02-2001
11. Vermogensbeheer en -adviseringItalië02-02-2001
12. Bewaarneming en beheer van effectenItalië02-02-2001
13. Commerciële inlichtingenItalië02-02-2001
14. Verhuur van safesItalië02-02-2001
15. Uitgifte van elektronisch geldItalië02-02-2001
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenItalië18-09-1952
02. Verstrekken van leningenItalië18-09-1952
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktItalië18-09-1952
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Italië18-09-1952
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenItalië18-09-1952
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Italië18-09-1952
07b. valuta'sItalië18-09-1952
07c. financiële futures en optiesItalië18-09-1952
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenItalië18-09-1952
07e. effectenItalië18-09-1952
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeItalië18-09-1952
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenItalië18-09-1952
10. Bemiddeling op de interbankmarktenItalië18-09-1952
11. Vermogensbeheer en -adviseringItalië18-09-1952
12. Bewaarneming en beheer van effectenItalië18-09-1952
13. Commerciële inlichtingenItalië18-09-1952
14. Verhuur van safesItalië18-09-1952
15. Uitgifte van elektronisch geldItalië18-09-1952
2:111 Bijkantoor bank naar niet-EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenJapan18-09-1952
02. Verstrekken van leningenJapan18-09-1952
03. LeasingJapan18-09-1952
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktJapan18-09-1952
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Japan18-09-1952
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenJapan18-09-1952
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Japan18-09-1952
07b. valuta'sJapan18-09-1952
07c. financiële futures en optiesJapan18-09-1952
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenJapan18-09-1952
07e. effectenJapan18-09-1952
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeJapan18-09-1952
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenJapan18-09-1952
10. Bemiddeling op de interbankmarktenJapan18-09-1952
11. Vermogensbeheer en -adviseringJapan18-09-1952
12. Bewaarneming en beheer van effectenJapan18-09-1952
13. Commerciële inlichtingenJapan18-09-1952
14. Verhuur van safesJapan18-09-1952
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenKroatië01-03-2016
02. Verstrekken van leningenKroatië01-03-2016
03. LeasingKroatië01-03-2016
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktKroatië01-03-2016
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Kroatië01-03-2016
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenKroatië01-03-2016
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Kroatië01-03-2016
07b. valuta'sKroatië01-03-2016
07c. financiële futures en optiesKroatië01-03-2016
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenKroatië01-03-2016
07e. effectenKroatië01-03-2016
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeKroatië01-03-2016
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenKroatië01-03-2016
10. Bemiddeling op de interbankmarktenKroatië01-03-2016
11. Vermogensbeheer en -adviseringKroatië01-03-2016
12. Bewaarneming en beheer van effectenKroatië01-03-2016
13. Commerciële inlichtingenKroatië01-03-2016
14. Verhuur van safesKroatië01-03-2016
15. Uitgifte van elektronisch geldKroatië01-03-2016
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenKroatië01-03-2016
02. Verstrekken van leningenKroatië01-03-2016
03. LeasingKroatië01-03-2016
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktKroatië01-03-2016
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Kroatië01-03-2016
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenKroatië01-03-2016
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Kroatië01-03-2016
07b. valuta'sKroatië01-03-2016
07c. financiële futures en optiesKroatië01-03-2016
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenKroatië01-03-2016
07e. effectenKroatië01-03-2016
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeKroatië01-03-2016
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenKroatië01-03-2016
10. Bemiddeling op de interbankmarktenKroatië01-03-2016
11. Vermogensbeheer en -adviseringKroatië01-03-2016
12. Bewaarneming en beheer van effectenKroatië01-03-2016
13. Commerciële inlichtingenKroatië01-03-2016
14. Verhuur van safesKroatië01-03-2016
15. Uitgifte van elektronisch geldKroatië01-03-2016
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenLetland15-12-2005
02. Verstrekken van leningenLetland15-12-2005
03. LeasingLetland15-12-2005
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktLetland15-12-2005
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Letland15-12-2005
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenLetland15-12-2005
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Letland15-12-2005
07b. valuta'sLetland15-12-2005
07c. financiële futures en optiesLetland15-12-2005
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenLetland15-12-2005
07e. effectenLetland15-12-2005
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeLetland15-12-2005
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenLetland15-12-2005
10. Bemiddeling op de interbankmarktenLetland15-12-2005
11. Vermogensbeheer en -adviseringLetland15-12-2005
12. Bewaarneming en beheer van effectenLetland15-12-2005
13. Commerciële inlichtingenLetland15-12-2005
14. Verhuur van safesLetland15-12-2005
15. Uitgifte van elektronisch geldLetland15-12-2005
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenLetland15-12-2005
02. Verstrekken van leningenLetland15-12-2005
03. LeasingLetland15-12-2005
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktLetland15-12-2005
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Letland15-12-2005
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenLetland15-12-2005
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Letland15-12-2005
07b. valuta'sLetland15-12-2005
07c. financiële futures en optiesLetland15-12-2005
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenLetland15-12-2005
07e. effectenLetland15-12-2005
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeLetland15-12-2005
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenLetland15-12-2005
10. Bemiddeling op de interbankmarktenLetland15-12-2005
11. Vermogensbeheer en -adviseringLetland15-12-2005
12. Bewaarneming en beheer van effectenLetland15-12-2005
13. Commerciële inlichtingenLetland15-12-2005
14. Verhuur van safesLetland15-12-2005
15. Uitgifte van elektronisch geldLetland15-12-2005
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenLiechtenstein22-12-2016
02. Verstrekken van leningenLiechtenstein22-12-2016
03. LeasingLiechtenstein22-12-2016
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktLiechtenstein22-12-2016
04a. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten op een betaalrekening te plaatsen alsook alle verrichtingen die voor het exploiteren van een betaalrekening vereist zijnLiechtenstein22-12-2016
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnLiechtenstein22-12-2016
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederLiechtenstein22-12-2016
04d. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrektLiechtenstein22-12-2016
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenLiechtenstein22-12-2016
04f. GeldtransfersLiechtenstein22-12-2016
04g. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de instemming van de betaler met een betalingstransactie wordt doorgegeven met behulp van een telecommunicatie-, digitaal of IT-instrument en de betaling rechtstreeks geschiedt aan de exploitant van de telecommunicatiediensten, het IT-systeem of het netwerkLiechtenstein22-12-2016
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Liechtenstein22-12-2016
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenLiechtenstein22-12-2016
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Liechtenstein22-12-2016
07b. valuta'sLiechtenstein22-12-2016
07c. financiële futures en optiesLiechtenstein22-12-2016
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenLiechtenstein22-12-2016
07e. effectenLiechtenstein22-12-2016
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeLiechtenstein22-12-2016
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenLiechtenstein22-12-2016
10. Bemiddeling op de interbankmarktenLiechtenstein22-12-2016
11. Vermogensbeheer en -adviseringLiechtenstein22-12-2016
12. Bewaarneming en beheer van effectenLiechtenstein22-12-2016
13. Commerciële inlichtingenLiechtenstein22-12-2016
14. Verhuur van safesLiechtenstein22-12-2016
15. Uitgifte van elektronisch geldLiechtenstein22-12-2016
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenLiechtenstein22-12-2016
02. Verstrekken van leningenLiechtenstein22-12-2016
03. LeasingLiechtenstein22-12-2016
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktLiechtenstein22-12-2016
04a. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten op een betaalrekening te plaatsen alsook alle verrichtingen die voor het exploiteren van een betaalrekening vereist zijnLiechtenstein22-12-2016
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnLiechtenstein22-12-2016
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederLiechtenstein22-12-2016
04d. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrektLiechtenstein22-12-2016
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenLiechtenstein22-12-2016
04f. GeldtransfersLiechtenstein22-12-2016
04g. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de instemming van de betaler met een betalingstransactie wordt doorgegeven met behulp van een telecommunicatie-, digitaal of IT-instrument en de betaling rechtstreeks geschiedt aan de exploitant van de telecommunicatiediensten, het IT-systeem of het netwerkLiechtenstein22-12-2016
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Liechtenstein22-12-2016
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenLiechtenstein22-12-2016
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Liechtenstein22-12-2016
07b. valuta'sLiechtenstein22-12-2016
07c. financiële futures en optiesLiechtenstein22-12-2016
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenLiechtenstein22-12-2016
07e. effectenLiechtenstein22-12-2016
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeLiechtenstein22-12-2016
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenLiechtenstein22-12-2016
10. Bemiddeling op de interbankmarktenLiechtenstein22-12-2016
11. Vermogensbeheer en -adviseringLiechtenstein22-12-2016
12. Bewaarneming en beheer van effectenLiechtenstein22-12-2016
13. Commerciële inlichtingenLiechtenstein22-12-2016
14. Verhuur van safesLiechtenstein22-12-2016
15. Uitgifte van elektronisch geldLiechtenstein22-12-2016
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenLitouwen15-12-2005
02. Verstrekken van leningenLitouwen15-12-2005
03. LeasingLitouwen15-12-2005
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktLitouwen15-12-2005
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Litouwen15-12-2005
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenLitouwen15-12-2005
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Litouwen15-12-2005
07b. valuta'sLitouwen15-12-2005
07c. financiële futures en optiesLitouwen15-12-2005
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenLitouwen15-12-2005
07e. effectenLitouwen15-12-2005
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeLitouwen15-12-2005
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenLitouwen15-12-2005
10. Bemiddeling op de interbankmarktenLitouwen15-12-2005
11. Vermogensbeheer en -adviseringLitouwen15-12-2005
12. Bewaarneming en beheer van effectenLitouwen15-12-2005
13. Commerciële inlichtingenLitouwen15-12-2005
14. Verhuur van safesLitouwen15-12-2005
15. Uitgifte van elektronisch geldLitouwen15-12-2005
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenLitouwen15-12-2005
02. Verstrekken van leningenLitouwen15-12-2005
03. LeasingLitouwen15-12-2005
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktLitouwen15-12-2005
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Litouwen15-12-2005
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenLitouwen15-12-2005
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Litouwen15-12-2005
07b. valuta'sLitouwen15-12-2005
07c. financiële futures en optiesLitouwen15-12-2005
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenLitouwen15-12-2005
07e. effectenLitouwen15-12-2005
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeLitouwen15-12-2005
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenLitouwen15-12-2005
10. Bemiddeling op de interbankmarktenLitouwen15-12-2005
11. Vermogensbeheer en -adviseringLitouwen15-12-2005
12. Bewaarneming en beheer van effectenLitouwen15-12-2005
13. Commerciële inlichtingenLitouwen15-12-2005
14. Verhuur van safesLitouwen15-12-2005
15. Uitgifte van elektronisch geldLitouwen15-12-2005
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenLuxemburg11-08-1993
02. Verstrekken van leningenLuxemburg11-08-1993
03. LeasingLuxemburg11-08-1993
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktLuxemburg11-08-1993
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Luxemburg11-08-1993
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenLuxemburg11-08-1993
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Luxemburg11-08-1993
07b. valuta'sLuxemburg11-08-1993
07c. financiële futures en optiesLuxemburg11-08-1993
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenLuxemburg11-08-1993
07e. effectenLuxemburg11-08-1993
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeLuxemburg11-08-1993
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenLuxemburg11-08-1993
10. Bemiddeling op de interbankmarktenLuxemburg11-08-1993
11. Vermogensbeheer en -adviseringLuxemburg11-08-1993
12. Bewaarneming en beheer van effectenLuxemburg11-08-1993
13. Commerciële inlichtingenLuxemburg11-08-1993
14. Verhuur van safesLuxemburg11-08-1993
15. Uitgifte van elektronisch geldLuxemburg11-08-1993
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenLuxemburg11-08-1993
02. Verstrekken van leningenLuxemburg11-08-1993
03. LeasingLuxemburg11-08-1993
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktLuxemburg11-08-1993
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Luxemburg11-08-1993
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenLuxemburg11-08-1993
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Luxemburg11-08-1993
07b. valuta'sLuxemburg11-08-1993
07c. financiële futures en optiesLuxemburg11-08-1993
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenLuxemburg11-08-1993
07e. effectenLuxemburg11-08-1993
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeLuxemburg11-08-1993
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenLuxemburg11-08-1993
10. Bemiddeling op de interbankmarktenLuxemburg11-08-1993
11. Vermogensbeheer en -adviseringLuxemburg11-08-1993
12. Bewaarneming en beheer van effectenLuxemburg11-08-1993
13. Commerciële inlichtingenLuxemburg11-08-1993
14. Verhuur van safesLuxemburg11-08-1993
15. Uitgifte van elektronisch geldLuxemburg11-08-1993
2:111 Bijkantoor bank naar niet-EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenMaleisië18-09-1952
02. Verstrekken van leningenMaleisië18-09-1952
03. LeasingMaleisië18-09-1952
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktMaleisië18-09-1952
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Maleisië18-09-1952
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenMaleisië18-09-1952
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Maleisië18-09-1952
07b. valuta'sMaleisië18-09-1952
07c. financiële futures en optiesMaleisië18-09-1952
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenMaleisië18-09-1952
07e. effectenMaleisië18-09-1952
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeMaleisië18-09-1952
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenMaleisië18-09-1952
10. Bemiddeling op de interbankmarktenMaleisië18-09-1952
11. Vermogensbeheer en -adviseringMaleisië18-09-1952
12. Bewaarneming en beheer van effectenMaleisië18-09-1952
13. Commerciële inlichtingenMaleisië18-09-1952
14. Verhuur van safesMaleisië18-09-1952
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenMalta15-12-2005
02. Verstrekken van leningenMalta15-12-2005
03. LeasingMalta15-12-2005
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktMalta15-12-2005
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Malta15-12-2005
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenMalta15-12-2005
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Malta15-12-2005
07b. valuta'sMalta15-12-2005
07c. financiële futures en optiesMalta15-12-2005
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenMalta15-12-2005
07e. effectenMalta15-12-2005
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeMalta15-12-2005
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenMalta15-12-2005
10. Bemiddeling op de interbankmarktenMalta15-12-2005
11. Vermogensbeheer en -adviseringMalta15-12-2005
12. Bewaarneming en beheer van effectenMalta15-12-2005
13. Commerciële inlichtingenMalta15-12-2005
14. Verhuur van safesMalta15-12-2005
15. Uitgifte van elektronisch geldMalta15-12-2005
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenMalta15-12-2005
02. Verstrekken van leningenMalta15-12-2005
03. LeasingMalta15-12-2005
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktMalta15-12-2005
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Malta15-12-2005
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenMalta15-12-2005
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Malta15-12-2005
07b. valuta'sMalta15-12-2005
07c. financiële futures en optiesMalta15-12-2005
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenMalta15-12-2005
07e. effectenMalta15-12-2005
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeMalta15-12-2005
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenMalta15-12-2005
10. Bemiddeling op de interbankmarktenMalta15-12-2005
11. Vermogensbeheer en -adviseringMalta15-12-2005
12. Bewaarneming en beheer van effectenMalta15-12-2005
13. Commerciële inlichtingenMalta15-12-2005
14. Verhuur van safesMalta15-12-2005
15. Uitgifte van elektronisch geldMalta15-12-2005
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenNoorwegen18-09-1952
02. Verstrekken van leningenNoorwegen18-09-1952
03. LeasingNoorwegen18-09-1952
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktNoorwegen18-09-1952
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Noorwegen18-09-1952
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenNoorwegen18-09-1952
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Noorwegen18-09-1952
07b. valuta'sNoorwegen18-09-1952
07c. financiële futures en optiesNoorwegen18-09-1952
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenNoorwegen18-09-1952
07e. effectenNoorwegen18-09-1952
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeNoorwegen18-09-1952
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenNoorwegen18-09-1952
10. Bemiddeling op de interbankmarktenNoorwegen18-09-1952
11. Vermogensbeheer en -adviseringNoorwegen18-09-1952
12. Bewaarneming en beheer van effectenNoorwegen18-09-1952
13. Commerciële inlichtingenNoorwegen18-09-1952
14. Verhuur van safesNoorwegen18-09-1952
15. Uitgifte van elektronisch geldNoorwegen18-09-1952
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenNoorwegen18-09-1952
02. Verstrekken van leningenNoorwegen18-09-1952
03. LeasingNoorwegen18-09-1952
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktNoorwegen18-09-1952
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Noorwegen18-09-1952
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenNoorwegen18-09-1952
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Noorwegen18-09-1952
07b. valuta'sNoorwegen18-09-1952
07c. financiële futures en optiesNoorwegen18-09-1952
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenNoorwegen18-09-1952
07e. effectenNoorwegen18-09-1952
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeNoorwegen18-09-1952
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenNoorwegen18-09-1952
10. Bemiddeling op de interbankmarktenNoorwegen18-09-1952
11. Vermogensbeheer en -adviseringNoorwegen18-09-1952
12. Bewaarneming en beheer van effectenNoorwegen18-09-1952
13. Commerciële inlichtingenNoorwegen18-09-1952
14. Verhuur van safesNoorwegen18-09-1952
15. Uitgifte van elektronisch geldNoorwegen18-09-1952
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenOostenrijk15-12-2005
02. Verstrekken van leningenOostenrijk15-12-2005
03. LeasingOostenrijk15-12-2005
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktOostenrijk15-12-2005
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Oostenrijk15-12-2005
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenOostenrijk15-12-2005
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Oostenrijk15-12-2005
07b. valuta'sOostenrijk15-12-2005
07c. financiële futures en optiesOostenrijk15-12-2005
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenOostenrijk15-12-2005
07e. effectenOostenrijk15-12-2005
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeOostenrijk15-12-2005
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenOostenrijk15-12-2005
10. Bemiddeling op de interbankmarktenOostenrijk15-12-2005
11. Vermogensbeheer en -adviseringOostenrijk15-12-2005
12. Bewaarneming en beheer van effectenOostenrijk15-12-2005
13. Commerciële inlichtingenOostenrijk15-12-2005
14. Verhuur van safesOostenrijk15-12-2005
15. Uitgifte van elektronisch geldOostenrijk15-12-2005
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenOostenrijk15-12-2005
02. Verstrekken van leningenOostenrijk15-12-2005
03. LeasingOostenrijk15-12-2005
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktOostenrijk15-12-2005
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Oostenrijk15-12-2005
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenOostenrijk15-12-2005
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Oostenrijk15-12-2005
07b. valuta'sOostenrijk15-12-2005
07c. financiële futures en optiesOostenrijk15-12-2005
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenOostenrijk15-12-2005
07e. effectenOostenrijk15-12-2005
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeOostenrijk15-12-2005
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenOostenrijk15-12-2005
10. Bemiddeling op de interbankmarktenOostenrijk15-12-2005
11. Vermogensbeheer en -adviseringOostenrijk15-12-2005
12. Bewaarneming en beheer van effectenOostenrijk15-12-2005
13. Commerciële inlichtingenOostenrijk15-12-2005
14. Verhuur van safesOostenrijk15-12-2005
15. Uitgifte van elektronisch geldOostenrijk15-12-2005
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenPolen15-12-2005
02. Verstrekken van leningenPolen15-12-2005
03. LeasingPolen15-12-2005
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktPolen15-12-2005
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Polen15-12-2005
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenPolen15-12-2005
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Polen15-12-2005
07b. valuta'sPolen15-12-2005
07c. financiële futures en optiesPolen15-12-2005
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenPolen15-12-2005
07e. effectenPolen15-12-2005
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeePolen15-12-2005
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenPolen15-12-2005
10. Bemiddeling op de interbankmarktenPolen15-12-2005
11. Vermogensbeheer en -adviseringPolen15-12-2005
12. Bewaarneming en beheer van effectenPolen15-12-2005
13. Commerciële inlichtingenPolen15-12-2005
14. Verhuur van safesPolen15-12-2005
15. Uitgifte van elektronisch geldPolen15-12-2005
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenPolen15-12-2005
02. Verstrekken van leningenPolen15-12-2005
03. LeasingPolen15-12-2005
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktPolen15-12-2005
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Polen15-12-2005
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenPolen15-12-2005
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Polen15-12-2005
07b. valuta'sPolen15-12-2005
07c. financiële futures en optiesPolen15-12-2005
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenPolen15-12-2005
07e. effectenPolen15-12-2005
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeePolen15-12-2005
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenPolen15-12-2005
10. Bemiddeling op de interbankmarktenPolen15-12-2005
11. Vermogensbeheer en -adviseringPolen15-12-2005
12. Bewaarneming en beheer van effectenPolen15-12-2005
13. Commerciële inlichtingenPolen15-12-2005
14. Verhuur van safesPolen15-12-2005
15. Uitgifte van elektronisch geldPolen15-12-2005
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenPortugal09-08-1993
02. Verstrekken van leningenPortugal09-08-1993
03. LeasingPortugal09-08-1993
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktPortugal09-08-1993
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Portugal09-08-1993
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenPortugal09-08-1993
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Portugal09-08-1993
07b. valuta'sPortugal09-08-1993
07c. financiële futures en optiesPortugal09-08-1993
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenPortugal09-08-1993
07e. effectenPortugal09-08-1993
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeePortugal09-08-1993
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenPortugal09-08-1993
10. Bemiddeling op de interbankmarktenPortugal09-08-1993
11. Vermogensbeheer en -adviseringPortugal09-08-1993
12. Bewaarneming en beheer van effectenPortugal09-08-1993
13. Commerciële inlichtingenPortugal09-08-1993
14. Verhuur van safesPortugal09-08-1993
15. Uitgifte van elektronisch geldPortugal09-08-1993
2:108 Bijkantoor bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenPortugal27-01-2015
02. Verstrekken van leningenPortugal27-01-2015
03. LeasingPortugal27-01-2015
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktPortugal27-01-2015
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Portugal27-01-2015
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenPortugal27-01-2015
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Portugal27-01-2015
07b. valuta'sPortugal27-01-2015
07c. financiële futures en optiesPortugal27-01-2015
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenPortugal27-01-2015
07e. effectenPortugal27-01-2015
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeePortugal27-01-2015
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenPortugal27-01-2015
13. Commerciële inlichtingenPortugal27-01-2015
15. Uitgifte van elektronisch geldPortugal27-01-2015
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenPortugal09-08-1993
02. Verstrekken van leningenPortugal09-08-1993
03. LeasingPortugal09-08-1993
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktPortugal09-08-1993
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Portugal09-08-1993
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenPortugal09-08-1993
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Portugal09-08-1993
07b. valuta'sPortugal09-08-1993
07c. financiële futures en optiesPortugal09-08-1993
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenPortugal09-08-1993
07e. effectenPortugal09-08-1993
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeePortugal09-08-1993
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenPortugal09-08-1993
10. Bemiddeling op de interbankmarktenPortugal09-08-1993
11. Vermogensbeheer en -adviseringPortugal09-08-1993
12. Bewaarneming en beheer van effectenPortugal09-08-1993
13. Commerciële inlichtingenPortugal09-08-1993
14. Verhuur van safesPortugal09-08-1993
15. Uitgifte van elektronisch geldPortugal09-08-1993
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenRoemenië22-12-2016
02. Verstrekken van leningenRoemenië22-12-2016
03. LeasingRoemenië22-12-2016
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktRoemenië22-12-2016
04a. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten op een betaalrekening te plaatsen alsook alle verrichtingen die voor het exploiteren van een betaalrekening vereist zijnRoemenië22-12-2016
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnRoemenië22-12-2016
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederRoemenië22-12-2016
04d. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrektRoemenië22-12-2016
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenRoemenië22-12-2016
04f. GeldtransfersRoemenië22-12-2016
04g. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de instemming van de betaler met een betalingstransactie wordt doorgegeven met behulp van een telecommunicatie-, digitaal of IT-instrument en de betaling rechtstreeks geschiedt aan de exploitant van de telecommunicatiediensten, het IT-systeem of het netwerkRoemenië22-12-2016
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Roemenië22-12-2016
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenRoemenië22-12-2016
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Roemenië22-12-2016
07b. valuta'sRoemenië22-12-2016
07c. financiële futures en optiesRoemenië22-12-2016
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenRoemenië22-12-2016
07e. effectenRoemenië22-12-2016
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeRoemenië22-12-2016
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenRoemenië22-12-2016
10. Bemiddeling op de interbankmarktenRoemenië22-12-2016
11. Vermogensbeheer en -adviseringRoemenië22-12-2016
12. Bewaarneming en beheer van effectenRoemenië22-12-2016
13. Commerciële inlichtingenRoemenië22-12-2016
14. Verhuur van safesRoemenië22-12-2016
15. Uitgifte van elektronisch geldRoemenië22-12-2016
2:108 Bijkantoor bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenRoemenië18-09-1952
02. Verstrekken van leningenRoemenië18-09-1952
03. LeasingRoemenië18-09-1952
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktRoemenië18-09-1952
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Roemenië18-09-1952
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenRoemenië18-09-1952
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Roemenië18-09-1952
07b. valuta'sRoemenië18-09-1952
07c. financiële futures en optiesRoemenië18-09-1952
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenRoemenië18-09-1952
07e. effectenRoemenië18-09-1952
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeRoemenië18-09-1952
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenRoemenië18-09-1952
10. Bemiddeling op de interbankmarktenRoemenië18-09-1952
11. Vermogensbeheer en -adviseringRoemenië18-09-1952
12. Bewaarneming en beheer van effectenRoemenië18-09-1952
13. Commerciële inlichtingenRoemenië18-09-1952
14. Verhuur van safesRoemenië18-09-1952
15. Uitgifte van elektronisch geldRoemenië18-09-1952
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenRoemenië22-12-2016
02. Verstrekken van leningenRoemenië22-12-2016
03. LeasingRoemenië22-12-2016
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktRoemenië22-12-2016
04a. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten op een betaalrekening te plaatsen alsook alle verrichtingen die voor het exploiteren van een betaalrekening vereist zijnRoemenië22-12-2016
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnRoemenië22-12-2016
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederRoemenië22-12-2016
04d. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrektRoemenië22-12-2016
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenRoemenië22-12-2016
04f. GeldtransfersRoemenië22-12-2016
04g. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de instemming van de betaler met een betalingstransactie wordt doorgegeven met behulp van een telecommunicatie-, digitaal of IT-instrument en de betaling rechtstreeks geschiedt aan de exploitant van de telecommunicatiediensten, het IT-systeem of het netwerkRoemenië22-12-2016
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Roemenië22-12-2016
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenRoemenië22-12-2016
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Roemenië22-12-2016
07b. valuta'sRoemenië22-12-2016
07c. financiële futures en optiesRoemenië22-12-2016
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenRoemenië22-12-2016
07e. effectenRoemenië22-12-2016
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeRoemenië22-12-2016
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenRoemenië22-12-2016
10. Bemiddeling op de interbankmarktenRoemenië22-12-2016
11. Vermogensbeheer en -adviseringRoemenië22-12-2016
12. Bewaarneming en beheer van effectenRoemenië22-12-2016
13. Commerciële inlichtingenRoemenië22-12-2016
14. Verhuur van safesRoemenië22-12-2016
15. Uitgifte van elektronisch geldRoemenië22-12-2016
2:111 Bijkantoor bank naar niet-EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenSingapore18-09-1952
02. Verstrekken van leningenSingapore18-09-1952
03. LeasingSingapore18-09-1952
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktSingapore18-09-1952
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Singapore18-09-1952
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenSingapore18-09-1952
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Singapore18-09-1952
07b. valuta'sSingapore18-09-1952
07c. financiële futures en optiesSingapore18-09-1952
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenSingapore18-09-1952
07e. effectenSingapore18-09-1952
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeSingapore18-09-1952
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenSingapore18-09-1952
10. Bemiddeling op de interbankmarktenSingapore18-09-1952
11. Vermogensbeheer en -adviseringSingapore18-09-1952
12. Bewaarneming en beheer van effectenSingapore18-09-1952
13. Commerciële inlichtingenSingapore18-09-1952
14. Verhuur van safesSingapore18-09-1952
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenSlovenië15-12-2005
02. Verstrekken van leningenSlovenië15-12-2005
03. LeasingSlovenië15-12-2005
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktSlovenië15-12-2005
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Slovenië15-12-2005
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenSlovenië15-12-2005
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Slovenië15-12-2005
07b. valuta'sSlovenië15-12-2005
07c. financiële futures en optiesSlovenië15-12-2005
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenSlovenië15-12-2005
07e. effectenSlovenië15-12-2005
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeSlovenië15-12-2005
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenSlovenië15-12-2005
10. Bemiddeling op de interbankmarktenSlovenië15-12-2005
11. Vermogensbeheer en -adviseringSlovenië15-12-2005
12. Bewaarneming en beheer van effectenSlovenië15-12-2005
13. Commerciële inlichtingenSlovenië15-12-2005
14. Verhuur van safesSlovenië15-12-2005
15. Uitgifte van elektronisch geldSlovenië15-12-2005
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenSlovenië15-12-2005
02. Verstrekken van leningenSlovenië15-12-2005
03. LeasingSlovenië15-12-2005
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktSlovenië15-12-2005
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Slovenië15-12-2005
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenSlovenië15-12-2005
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Slovenië15-12-2005
07b. valuta'sSlovenië15-12-2005
07c. financiële futures en optiesSlovenië15-12-2005
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenSlovenië15-12-2005
07e. effectenSlovenië15-12-2005
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeSlovenië15-12-2005
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenSlovenië15-12-2005
10. Bemiddeling op de interbankmarktenSlovenië15-12-2005
11. Vermogensbeheer en -adviseringSlovenië15-12-2005
12. Bewaarneming en beheer van effectenSlovenië15-12-2005
13. Commerciële inlichtingenSlovenië15-12-2005
14. Verhuur van safesSlovenië15-12-2005
15. Uitgifte van elektronisch geldSlovenië15-12-2005
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenSlowakije15-12-2005
02. Verstrekken van leningenSlowakije15-12-2005
03. LeasingSlowakije15-12-2005
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktSlowakije15-12-2005
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Slowakije15-12-2005
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenSlowakije15-12-2005
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Slowakije15-12-2005
07b. valuta'sSlowakije15-12-2005
07c. financiële futures en optiesSlowakije15-12-2005
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenSlowakije15-12-2005
07e. effectenSlowakije15-12-2005
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeSlowakije15-12-2005
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenSlowakije15-12-2005
10. Bemiddeling op de interbankmarktenSlowakije15-12-2005
11. Vermogensbeheer en -adviseringSlowakije15-12-2005
12. Bewaarneming en beheer van effectenSlowakije15-12-2005
13. Commerciële inlichtingenSlowakije15-12-2005
14. Verhuur van safesSlowakije15-12-2005
15. Uitgifte van elektronisch geldSlowakije15-12-2005
2:108 Bijkantoor bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenSlowakije18-09-1952
02. Verstrekken van leningenSlowakije18-09-1952
03. LeasingSlowakije18-09-1952
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktSlowakije18-09-1952
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Slowakije18-09-1952
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenSlowakije18-09-1952
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Slowakije18-09-1952
07b. valuta'sSlowakije18-09-1952
07c. financiële futures en optiesSlowakije18-09-1952
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenSlowakije18-09-1952
07e. effectenSlowakije18-09-1952
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeSlowakije18-09-1952
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenSlowakije18-09-1952
10. Bemiddeling op de interbankmarktenSlowakije18-09-1952
11. Vermogensbeheer en -adviseringSlowakije18-09-1952
12. Bewaarneming en beheer van effectenSlowakije18-09-1952
13. Commerciële inlichtingenSlowakije18-09-1952
14. Verhuur van safesSlowakije18-09-1952
15. Uitgifte van elektronisch geldSlowakije18-09-1952
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenSlowakije15-12-2005
02. Verstrekken van leningenSlowakije15-12-2005
03. LeasingSlowakije15-12-2005
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktSlowakije15-12-2005
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Slowakije15-12-2005
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenSlowakije15-12-2005
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Slowakije15-12-2005
07b. valuta'sSlowakije15-12-2005
07c. financiële futures en optiesSlowakije15-12-2005
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenSlowakije15-12-2005
07e. effectenSlowakije15-12-2005
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeSlowakije15-12-2005
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenSlowakije15-12-2005
10. Bemiddeling op de interbankmarktenSlowakije15-12-2005
11. Vermogensbeheer en -adviseringSlowakije15-12-2005
12. Bewaarneming en beheer van effectenSlowakije15-12-2005
13. Commerciële inlichtingenSlowakije15-12-2005
14. Verhuur van safesSlowakije15-12-2005
15. Uitgifte van elektronisch geldSlowakije15-12-2005
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenSpanje18-09-1952
02. Verstrekken van leningenSpanje18-09-1952
03. LeasingSpanje18-09-1952
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktSpanje18-09-1952
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Spanje18-09-1952
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenSpanje18-09-1952
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Spanje18-09-1952
07b. valuta'sSpanje18-09-1952
07c. financiële futures en optiesSpanje18-09-1952
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenSpanje18-09-1952
07e. effectenSpanje18-09-1952
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeSpanje18-09-1952
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenSpanje18-09-1952
10. Bemiddeling op de interbankmarktenSpanje18-09-1952
11. Vermogensbeheer en -adviseringSpanje18-09-1952
12. Bewaarneming en beheer van effectenSpanje18-09-1952
13. Commerciële inlichtingenSpanje18-09-1952
14. Verhuur van safesSpanje18-09-1952
15. Uitgifte van elektronisch geldSpanje18-09-1952
2:108 Bijkantoor bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenSpanje01-01-1999
02. Verstrekken van leningenSpanje01-01-1999
03. LeasingSpanje01-01-1999
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktSpanje01-01-1999
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Spanje01-01-1999
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenSpanje01-01-1999
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Spanje01-01-1999
07b. valuta'sSpanje01-01-1999
07c. financiële futures en optiesSpanje01-01-1999
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenSpanje01-01-1999
07e. effectenSpanje01-01-1999
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeSpanje01-01-1999
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenSpanje01-01-1999
10. Bemiddeling op de interbankmarktenSpanje01-01-1999
11. Vermogensbeheer en -adviseringSpanje01-01-1999
12. Bewaarneming en beheer van effectenSpanje01-01-1999
13. Commerciële inlichtingenSpanje01-01-1999
14. Verhuur van safesSpanje01-01-1999
15. Uitgifte van elektronisch geldSpanje01-01-1999
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenSpanje18-09-1952
02. Verstrekken van leningenSpanje18-09-1952
03. LeasingSpanje18-09-1952
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktSpanje18-09-1952
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Spanje18-09-1952
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenSpanje18-09-1952
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Spanje18-09-1952
07b. valuta'sSpanje18-09-1952
07c. financiële futures en optiesSpanje18-09-1952
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenSpanje18-09-1952
07e. effectenSpanje18-09-1952
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeSpanje18-09-1952
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenSpanje18-09-1952
10. Bemiddeling op de interbankmarktenSpanje18-09-1952
11. Vermogensbeheer en -adviseringSpanje18-09-1952
12. Bewaarneming en beheer van effectenSpanje18-09-1952
13. Commerciële inlichtingenSpanje18-09-1952
14. Verhuur van safesSpanje18-09-1952
15. Uitgifte van elektronisch geldSpanje18-09-1952
2:111 Bijkantoor bank naar niet-EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenTaiwan18-09-1952
02. Verstrekken van leningenTaiwan18-09-1952
03. LeasingTaiwan18-09-1952
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktTaiwan18-09-1952
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Taiwan18-09-1952
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenTaiwan18-09-1952
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Taiwan18-09-1952
07b. valuta'sTaiwan18-09-1952
07c. financiële futures en optiesTaiwan18-09-1952
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenTaiwan18-09-1952
07e. effectenTaiwan18-09-1952
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeTaiwan18-09-1952
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenTaiwan18-09-1952
10. Bemiddeling op de interbankmarktenTaiwan18-09-1952
11. Vermogensbeheer en -adviseringTaiwan18-09-1952
12. Bewaarneming en beheer van effectenTaiwan18-09-1952
13. Commerciële inlichtingenTaiwan18-09-1952
14. Verhuur van safesTaiwan18-09-1952
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenTsjechië15-12-2005
02. Verstrekken van leningenTsjechië15-12-2005
03. LeasingTsjechië15-12-2005
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktTsjechië15-12-2005
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Tsjechië15-12-2005
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenTsjechië15-12-2005
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Tsjechië15-12-2005
07b. valuta'sTsjechië15-12-2005
07c. financiële futures en optiesTsjechië15-12-2005
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenTsjechië15-12-2005
07e. effectenTsjechië15-12-2005
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeTsjechië15-12-2005
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenTsjechië15-12-2005
10. Bemiddeling op de interbankmarktenTsjechië15-12-2005
11. Vermogensbeheer en -adviseringTsjechië15-12-2005
12. Bewaarneming en beheer van effectenTsjechië15-12-2005
13. Commerciële inlichtingenTsjechië15-12-2005
14. Verhuur van safesTsjechië15-12-2005
15. Uitgifte van elektronisch geldTsjechië15-12-2005
2:108 Bijkantoor bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenTsjechië18-09-1952
02. Verstrekken van leningenTsjechië18-09-1952
03. LeasingTsjechië18-09-1952
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktTsjechië18-09-1952
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Tsjechië18-09-1952
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenTsjechië18-09-1952
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Tsjechië18-09-1952
07b. valuta'sTsjechië18-09-1952
07c. financiële futures en optiesTsjechië18-09-1952
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenTsjechië18-09-1952
07e. effectenTsjechië18-09-1952
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeTsjechië18-09-1952
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenTsjechië18-09-1952
10. Bemiddeling op de interbankmarktenTsjechië18-09-1952
12. Bewaarneming en beheer van effectenTsjechië18-09-1952
13. Commerciële inlichtingenTsjechië18-09-1952
14. Verhuur van safesTsjechië18-09-1952
15. Uitgifte van elektronisch geldTsjechië18-09-1952
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenTsjechië15-12-2005
02. Verstrekken van leningenTsjechië15-12-2005
03. LeasingTsjechië15-12-2005
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktTsjechië15-12-2005
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Tsjechië15-12-2005
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenTsjechië15-12-2005
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Tsjechië15-12-2005
07b. valuta'sTsjechië15-12-2005
07c. financiële futures en optiesTsjechië15-12-2005
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenTsjechië15-12-2005
07e. effectenTsjechië15-12-2005
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeTsjechië15-12-2005
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenTsjechië15-12-2005
10. Bemiddeling op de interbankmarktenTsjechië15-12-2005
11. Vermogensbeheer en -adviseringTsjechië15-12-2005
12. Bewaarneming en beheer van effectenTsjechië15-12-2005
13. Commerciële inlichtingenTsjechië15-12-2005
14. Verhuur van safesTsjechië15-12-2005
15. Uitgifte van elektronisch geldTsjechië15-12-2005
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenVerenigd Koninkrijk18-09-1952
02. Verstrekken van leningenVerenigd Koninkrijk18-09-1952
03. LeasingVerenigd Koninkrijk18-09-1952
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktVerenigd Koninkrijk18-09-1952
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Verenigd Koninkrijk18-09-1952
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenVerenigd Koninkrijk18-09-1952
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Verenigd Koninkrijk18-09-1952
07b. valuta'sVerenigd Koninkrijk18-09-1952
07c. financiële futures en optiesVerenigd Koninkrijk18-09-1952
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenVerenigd Koninkrijk18-09-1952
07e. effectenVerenigd Koninkrijk18-09-1952
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeVerenigd Koninkrijk18-09-1952
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenVerenigd Koninkrijk18-09-1952
10. Bemiddeling op de interbankmarktenVerenigd Koninkrijk18-09-1952
11. Vermogensbeheer en -adviseringVerenigd Koninkrijk18-09-1952
12. Bewaarneming en beheer van effectenVerenigd Koninkrijk18-09-1952
13. Commerciële inlichtingenVerenigd Koninkrijk18-09-1952
14. Verhuur van safesVerenigd Koninkrijk18-09-1952
15. Uitgifte van elektronisch geldVerenigd Koninkrijk18-09-1952
2:108 Bijkantoor bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenVerenigd Koninkrijk18-09-1952
02. Verstrekken van leningenVerenigd Koninkrijk18-09-1952
03. LeasingVerenigd Koninkrijk18-09-1952
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktVerenigd Koninkrijk18-09-1952
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Verenigd Koninkrijk18-09-1952
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenVerenigd Koninkrijk18-09-1952
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Verenigd Koninkrijk18-09-1952
07b. valuta'sVerenigd Koninkrijk18-09-1952
07c. financiële futures en optiesVerenigd Koninkrijk18-09-1952
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenVerenigd Koninkrijk18-09-1952
07e. effectenVerenigd Koninkrijk18-09-1952
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeVerenigd Koninkrijk18-09-1952
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenVerenigd Koninkrijk18-09-1952
10. Bemiddeling op de interbankmarktenVerenigd Koninkrijk18-09-1952
11. Vermogensbeheer en -adviseringVerenigd Koninkrijk18-09-1952
12. Bewaarneming en beheer van effectenVerenigd Koninkrijk18-09-1952
13. Commerciële inlichtingenVerenigd Koninkrijk18-09-1952
14. Verhuur van safesVerenigd Koninkrijk18-09-1952
15. Uitgifte van elektronisch geldVerenigd Koninkrijk18-09-1952
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenVerenigd Koninkrijk18-09-1952
02. Verstrekken van leningenVerenigd Koninkrijk18-09-1952
03. LeasingVerenigd Koninkrijk18-09-1952
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktVerenigd Koninkrijk18-09-1952
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Verenigd Koninkrijk18-09-1952
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenVerenigd Koninkrijk18-09-1952
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Verenigd Koninkrijk18-09-1952
07b. valuta'sVerenigd Koninkrijk18-09-1952
07c. financiële futures en optiesVerenigd Koninkrijk18-09-1952
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenVerenigd Koninkrijk18-09-1952
07e. effectenVerenigd Koninkrijk18-09-1952
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeVerenigd Koninkrijk18-09-1952
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenVerenigd Koninkrijk18-09-1952
10. Bemiddeling op de interbankmarktenVerenigd Koninkrijk18-09-1952
11. Vermogensbeheer en -adviseringVerenigd Koninkrijk18-09-1952
12. Bewaarneming en beheer van effectenVerenigd Koninkrijk18-09-1952
13. Commerciële inlichtingenVerenigd Koninkrijk18-09-1952
14. Verhuur van safesVerenigd Koninkrijk18-09-1952
15. Uitgifte van elektronisch geldVerenigd Koninkrijk18-09-1952
2:111 Bijkantoor bank naar niet-EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenZuid-Korea18-09-1952
02. Verstrekken van leningenZuid-Korea18-09-1952
03. LeasingZuid-Korea18-09-1952
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktZuid-Korea18-09-1952
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Zuid-Korea18-09-1952
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenZuid-Korea18-09-1952
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Zuid-Korea18-09-1952
07b. valuta'sZuid-Korea18-09-1952
07c. financiële futures en optiesZuid-Korea18-09-1952
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenZuid-Korea18-09-1952
07e. effectenZuid-Korea18-09-1952
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeZuid-Korea18-09-1952
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenZuid-Korea18-09-1952
10. Bemiddeling op de interbankmarktenZuid-Korea18-09-1952
11. Vermogensbeheer en -adviseringZuid-Korea18-09-1952
12. Bewaarneming en beheer van effectenZuid-Korea18-09-1952
13. Commerciële inlichtingenZuid-Korea18-09-1952
14. Verhuur van safesZuid-Korea18-09-1952
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenZweden18-09-1952
02. Verstrekken van leningenZweden18-09-1952
03. LeasingZweden18-09-1952
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktZweden18-09-1952
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Zweden18-09-1952
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenZweden18-09-1952
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Zweden18-09-1952
07b. valuta'sZweden18-09-1952
07c. financiële futures en optiesZweden18-09-1952
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenZweden18-09-1952
07e. effectenZweden18-09-1952
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeZweden18-09-1952
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenZweden18-09-1952
10. Bemiddeling op de interbankmarktenZweden18-09-1952
11. Vermogensbeheer en -adviseringZweden18-09-1952
12. Bewaarneming en beheer van effectenZweden18-09-1952
13. Commerciële inlichtingenZweden18-09-1952
14. Verhuur van safesZweden18-09-1952
15. Uitgifte van elektronisch geldZweden18-09-1952
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenZweden18-09-1952
02. Verstrekken van leningenZweden18-09-1952
03. LeasingZweden18-09-1952
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktZweden18-09-1952
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Zweden18-09-1952
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenZweden18-09-1952
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Zweden18-09-1952
07b. valuta'sZweden18-09-1952
07c. financiële futures en optiesZweden18-09-1952
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenZweden18-09-1952
07e. effectenZweden18-09-1952
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeZweden18-09-1952
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenZweden18-09-1952
10. Bemiddeling op de interbankmarktenZweden18-09-1952
11. Vermogensbeheer en -adviseringZweden18-09-1952
12. Bewaarneming en beheer van effectenZweden18-09-1952
13. Commerciële inlichtingenZweden18-09-1952
14. Verhuur van safesZweden18-09-1952
15. Uitgifte van elektronisch geldZweden18-09-1952

Gedekte obligaties

Naam van het programma van gedekte obligatiesDatum uitgifte van prospectus van programmaDatum registratieConform vereisten artikel 129 lid 1 van Verordening (EU) Nr 575/2013 (CRR)Bijzonderheden
€5,000,000,000 Soft Bullet Covered Bonds Programme12-08-201401-04-2015neeKlik hier voor de investor reports. (U wordt doorverwezen naar de website van de uitgever.)
ING Bank N.V. Covered Bond Programme EUR 30.000.000.00028-09-200712-09-2008jaKlik hier voor de investor reports. (U wordt doorverwezen naar de website van de uitgever.)