Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Arion banki hf.
Handelsnaam:
Adres: Borgartuni 19
Postcode:
Plaats: REYKJAVIK
Land: IJsland
Toelichting: Deze bank staat niet onder toezicht van DNB. Zij is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.
Relatienummer DNB: R128955
  1. Contactgegevens
  2. EU paspoort (in)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Borgartuni 19REYKJAVIKIJsland

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER02. Verstrekken van leningen24-06-2014
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten24-06-2014
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)24-06-2014
07b. valuta's24-06-2014
07c. financiële futures en opties24-06-2014
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten24-06-2014
07e. effecten24-06-2014
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden24-06-2014