Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Aktiebolaget Svensk Exportkredit
Handelsnaam:
Adres: Klarabergsviadukten 61-63 
Postcode: SE-101 23
Plaats: STOCKHOLM
Land: Zweden
Toelichting: Deze bank staat niet onder toezicht van DNB. Zij is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.
Relatienummer DNB: B0005
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. EU paspoort (in)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Klarabergsviadukten 61-63 STOCKHOLMZweden

Postadres

Adres:Plaats:Land:
Postbus 194STOCKHOLMZweden

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden28-07-2006
02. Verstrekken van leningen30-05-2014
03. Leasing30-05-2014
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten30-05-2014
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee28-07-2006