Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Raisin Bank AG
Handelsnaam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Land:
Toelichting: Deze bank staat niet onder toezicht van DNB. Zij is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.
Relatienummer DNB: R128217
  1. Contactgegevens
  2. EU paspoort (in)

Contactgegevens

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden18-10-2017
02. Verstrekken van leningen03-12-2013