Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Aachener Bausparkasse AG
Handelsnaam:
Adres: Theaterstraße 92-94
Postcode: 52062
Plaats: AACHEN
Land: Duitsland
Toelichting: Deze bank staat niet onder toezicht van DNB. Zij is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.
Relatienummer DNB: B0002
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. EU paspoort (in)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Theaterstraße 92-94AACHENDuitsland

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden18-01-2000
02. Verstrekken van leningen18-01-2000