Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Allgemeine Hypothekenbank A.G.
Handelsnaam:
Adres: Postfach 17 01 62 
Postcode: 60075
Plaats: FRANKFURT AM MAIN
Land: Duitsland
Toelichting: Deze bank staat niet onder toezicht van DNB. Zij is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.
Relatienummer DNB: B0017
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. EU paspoort (in)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Postfach 17 01 62 FRANKFURT AM MAINDuitsland

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden25-11-1999
02. Verstrekken van leningen25-11-1999
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)25-11-1999
07c. financiële futures en opties25-11-1999
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten25-11-1999
07e. effecten25-11-1999