Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Argenta Spaarbank NV
Handelsnaam: Argenta Spaarbank NV
Adres: Stadionstraat 2  7e verdieping
Postcode: 4815NG
Plaats: BREDA
Land: Nederland
Toelichting: Dit bijkantoor in Nederland staat uitsluitend onder integriteittoezicht van DNB. De bank is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.
kvk 34193645
Relatienummer DNB: B0343
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. EU paspoort (in)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Stadionstraat 2  7e verdiepingBREDANederland

Postadres

Adres:Plaats:Land:
Postbus 9252BREDANederland

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:14 Bijkantoor bank uit EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden14-07-2003
02. Verstrekken van leningen29-12-2005
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten16-02-2012
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)04-09-2007
07b. valuta's04-09-2007
07c. financiële futures en opties04-09-2007
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten04-09-2007
07e. effecten04-09-2007