Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Allied Irish Banks plc
Handelsnaam:
Adres: Bankcentre, Ballsbridge 
Postcode: 4
Plaats: DUBLIN
Land: Ierland
Toelichting: Deze bank staat niet onder toezicht van DNB. Zij is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.
Relatienummer DNB: B0018
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. EU paspoort (in)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Bankcentre, Ballsbridge DUBLINIerland

Postadres

Adres:Plaats:Land:
Postbus 3489DUBLINIerland

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden26-06-1998
02. Verstrekken van leningen26-06-1998
03. Leasing26-06-1998
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt26-06-1998
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 426-06-1998
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten26-06-1998
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)26-06-1998
07b. valuta's26-06-1998
07c. financiële futures en opties26-06-1998
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten26-06-1998
07e. effecten26-06-1998
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee26-06-1998
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden26-06-1998
12. Bewaarneming en beheer van effecten26-06-1998
13. Commerciële inlichtingen26-06-1998
14. Verhuur van safes26-06-1998