Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Aareal Bank AG
Handelsnaam:
Adres: Paulinenstrassse 15
Postcode: 65189
Plaats: WIESBADEN
Land: Duitsland
Toelichting: Deze bank staat niet onder toezicht van DNB. Zij is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.
Relatienummer DNB: B0003
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. EU paspoort (in)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Paulinenstrassse 15WIESBADENDuitsland

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden24-06-1994
02. Verstrekken van leningen24-06-1994
03. Leasing24-06-1994
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt24-06-1994
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 424-06-1994
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten24-06-1994
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)24-06-1994
07b. valuta's24-06-1994
07c. financiële futures en opties24-06-1994
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten24-06-1994
07e. effecten24-06-1994
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee24-06-1994
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden24-06-1994
10. Bemiddeling op de interbankmarkten24-06-1994
11. Vermogensbeheer en -advisering24-06-1994