Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Advanzia Bank S.A.
Handelsnaam:
Adres: Parc d'Activité Syrdall 9 
Postcode: L-5365
Plaats: MUNSBACH
Land: Luxemburg
Toelichting: Deze bank staat niet onder toezicht van DNB. Zij is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.
Relatienummer DNB: B0014
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. EU paspoort (in)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Parc d'Activité Syrdall 9 MUNSBACHLuxemburg

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden04-03-2008