Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Bank JSS (Gibraltar) Limited
Handelsnaam:
Adres: Marina Bay  
Postcode:
Plaats: GIBRALTAR
Land: Gibraltar
Toelichting: Deze bank staat niet onder toezicht van DNB. Zij is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.
Relatienummer DNB: B1147
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. EU paspoort (in)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Marina Bay  GIBRALTARGibraltar

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden23-12-2003
02. Verstrekken van leningen23-12-2003
03. Leasing29-05-2008
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt23-12-2003
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 423-12-2003
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten23-12-2003
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)23-12-2003
07b. valuta's23-12-2003
07c. financiële futures en opties23-12-2003
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten23-12-2003
07e. effecten23-12-2003
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee23-12-2003
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden29-05-2008
10. Bemiddeling op de interbankmarkten29-05-2008
11. Vermogensbeheer en -advisering23-12-2003
12. Bewaarneming en beheer van effecten23-12-2003
13. Commerciële inlichtingen29-05-2008
14. Verhuur van safes23-12-2003