Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Banco de Sabadell, S.A.
Handelsnaam:
Adres: Av. Óscar Esplá 37 
Postcode: 03007
Plaats: ALICANTE
Land: Spanje
Toelichting: Deze bank staat niet onder toezicht van DNB. Zij is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.
Relatienummer DNB: B0033
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. EU paspoort (in)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Av. Óscar Esplá 37 ALICANTESpanje

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden02-05-2008
02. Verstrekken van leningen02-05-2008
03. Leasing02-05-2008
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt02-05-2008
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 402-05-2008
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten02-05-2008
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)02-05-2008
07b. valuta's02-05-2008
07c. financiële futures en opties02-05-2008
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten02-05-2008
07e. effecten02-05-2008
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee02-05-2008
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden02-05-2008
10. Bemiddeling op de interbankmarkten02-05-2008
11. Vermogensbeheer en -advisering02-05-2008
12. Bewaarneming en beheer van effecten02-05-2008
13. Commerciële inlichtingen02-05-2008
14. Verhuur van safes02-05-2008