Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Handelsnaam: ABN AMRO Clearing Bank N.V., ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Adres: Gustav Mahlerlaan 10
Gustav Mahlerlaan 10
Postcode: 1082PP1082 PP
Plaats: AMSTERDAMAMSTERDAM
Land: NederlandNederland
Toelichting:
kvk 33170459
Relatienummer DNB: B0576
Type Bewaarder, Bank
  1. Contactgegevens
  2. Vergunningen
  3. EU paspoort (uit)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Gustav Mahlerlaan 10AMSTERDAMNederland
Gustav Mahlerlaan 10AMSTERDAMNederland

Postadres

Adres:Plaats:Land:
Postbus 283AMSTERDAMNederland

Vergunningen

Financiële dienstenActiviteit / BrancheBegindatumEinddatum
2:13 lid 1 Uitoefenen van het bedrijf van bank01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden30-09-2003
02. Verstrekken van leningen30-09-2003
03. Leasing30-09-2003
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt30-09-2003
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 430-09-2003
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten30-09-2003
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)30-09-2003
07b. valuta's30-09-2003
07c. financiële futures en opties30-09-2003
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten30-09-2003
07e. effecten30-09-2003
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee30-09-2003
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden30-09-2003
10. Bemiddeling op de interbankmarkten30-09-2003
11. Vermogensbeheer en -advisering30-09-2003
12. Bewaarneming en beheer van effecten30-09-2003
13. Commerciële inlichtingen30-09-2003
14. Verhuur van safes30-09-2003
15. Uitgifte van elektronisch geld30-09-2003

EU paspoort (uit)

EU paspoort (uit)ActiviteitLand EERBegindatumEinddatum
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenBelgië21-12-2017
02. Verstrekken van leningenBelgië21-12-2017
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktBelgië21-12-2017
04a. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten op een betaalrekening te plaatsen alsook alle verrichtingen die voor het exploiteren van een betaalrekening vereist zijnBelgië21-12-2017
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnBelgië21-12-2017
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederBelgië21-12-2017
04d. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrektBelgië21-12-2017
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenBelgië21-12-2017
04f. GeldtransfersBelgië21-12-2017
04g. Betalings initiatie servicesBelgië21-12-2017
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenBelgië21-12-2017
07b. valuta'sBelgië21-12-2017
07c. financiële futures en optiesBelgië21-12-2017
07e. effectenBelgië21-12-2017
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeBelgië21-12-2017
12. Bewaarneming en beheer van effectenBelgië21-12-2017
14. Verhuur van safesBelgië21-12-2017
A1. Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumentenBelgië21-12-2017
A2. Het uitvoeren van orders voor rekening van cliëntenBelgië21-12-2017
A3. Het handelen voor eigen rekeningBelgië21-12-2017
A5. BeleggingsadviesBelgië21-12-2017
B1. Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van clienten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheerBelgië21-12-2017
B2. Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedtBelgië21-12-2017
B4. Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdienstenBelgië21-12-2017
B5. Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumentenBelgië21-12-2017
B7. Beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede nevendiensten van het type vermeld in deel A of B van bijlage I die verband houden met de onderliggende waarde van de derivaten, als bedoeld in de punten 5, 6, 7 en 9 van deel C, voorzover deze in verband stBelgië21-12-2017
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenBulgarije04-12-2017
02. Verstrekken van leningenBulgarije04-12-2017
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktBulgarije04-12-2017
04a. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten op een betaalrekening te plaatsen alsook alle verrichtingen die voor het exploiteren van een betaalrekening vereist zijnBulgarije04-12-2017
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnBulgarije04-12-2017
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederBulgarije04-12-2017
04d. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrektBulgarije04-12-2017
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenBulgarije04-12-2017
04f. GeldtransfersBulgarije04-12-2017
04g. Betalings initiatie servicesBulgarije04-12-2017
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenBulgarije04-12-2017
07b. valuta'sBulgarije04-12-2017
07c. financiële futures en optiesBulgarije04-12-2017
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenBulgarije04-12-2017
07e. effectenBulgarije04-12-2017
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeBulgarije04-12-2017
12. Bewaarneming en beheer van effectenBulgarije04-12-2017
14. Verhuur van safesBulgarije04-12-2017
A1. Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumentenBulgarije04-12-2017
A2. Het uitvoeren van orders voor rekening van cliëntenBulgarije04-12-2017
A3. Het handelen voor eigen rekeningBulgarije04-12-2017
A5. BeleggingsadviesBulgarije04-12-2017
B1. Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van clienten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheerBulgarije04-12-2017
B2. Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedtBulgarije04-12-2017
B4. Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdienstenBulgarije04-12-2017
B5. Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumentenBulgarije04-12-2017
B7. Beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede nevendiensten van het type vermeld in deel A of B van bijlage I die verband houden met de onderliggende waarde van de derivaten, als bedoeld in de punten 5, 6, 7 en 9 van deel C, voorzover deze in verband stBulgarije04-12-2017
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenCyprus05-12-2017
02. Verstrekken van leningenCyprus05-12-2017
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktCyprus05-12-2017
04a. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten op een betaalrekening te plaatsen alsook alle verrichtingen die voor het exploiteren van een betaalrekening vereist zijnCyprus05-12-2017
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnCyprus05-12-2017
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederCyprus05-12-2017
04d. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrektCyprus05-12-2017
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenCyprus05-12-2017
04f. GeldtransfersCyprus05-12-2017
04g. Betalings initiatie servicesCyprus05-12-2017
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenCyprus05-12-2017
07b. valuta'sCyprus05-12-2017
07c. financiële futures en optiesCyprus05-12-2017
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenCyprus05-12-2017
07e. effectenCyprus05-12-2017
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeCyprus05-12-2017
12. Bewaarneming en beheer van effectenCyprus05-12-2017
14. Verhuur van safesCyprus05-12-2017
A1. Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumentenCyprus05-12-2017
A2. Het uitvoeren van orders voor rekening van cliëntenCyprus05-12-2017
A3. Het handelen voor eigen rekeningCyprus05-12-2017
A5. BeleggingsadviesCyprus05-12-2017
B1. Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van clienten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheerCyprus05-12-2017
B2. Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedtCyprus05-12-2017
B4. Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdienstenCyprus05-12-2017
B5. Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumentenCyprus05-12-2017
B7. Beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede nevendiensten van het type vermeld in deel A of B van bijlage I die verband houden met de onderliggende waarde van de derivaten, als bedoeld in de punten 5, 6, 7 en 9 van deel C, voorzover deze in verband stCyprus05-12-2017
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenDenemarken10-05-2007
02. Verstrekken van leningenDenemarken10-05-2007
03. LeasingDenemarken10-05-2007
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktDenemarken10-05-2007
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Denemarken10-05-2007
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenDenemarken10-05-2007
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Denemarken10-05-2007
07b. valuta'sDenemarken10-05-2007
07c. financiële futures en optiesDenemarken10-05-2007
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenDenemarken10-05-2007
07e. effectenDenemarken10-05-2007
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeDenemarken10-05-2007
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenDenemarken10-05-2007
10. Bemiddeling op de interbankmarktenDenemarken10-05-2007
11. Vermogensbeheer en -adviseringDenemarken10-05-2007
12. Bewaarneming en beheer van effectenDenemarken10-05-2007
13. Commerciële inlichtingenDenemarken10-05-2007
14. Verhuur van safesDenemarken10-05-2007
A1. Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumentenDenemarken10-05-2007
A2. Het uitvoeren van orders voor rekening van cliëntenDenemarken10-05-2007
A3. Het handelen voor eigen rekeningDenemarken10-05-2007
A5. BeleggingsadviesDenemarken10-05-2007
B1. Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van clienten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheerDenemarken10-05-2007
B2. Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedtDenemarken10-05-2007
B4. Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdienstenDenemarken10-05-2007
B5. Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumentenDenemarken10-05-2007
B7. Beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede nevendiensten van het type vermeld in deel A of B van bijlage I die verband houden met de onderliggende waarde van de derivaten, als bedoeld in de punten 5, 6, 7 en 9 van deel C, voorzover deze in verband stDenemarken10-05-2007
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenDuitsland02-12-2015
02. Verstrekken van leningenDuitsland02-12-2015
03. LeasingDuitsland02-12-2015
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktDuitsland02-12-2015
04a. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten op een betaalrekening te plaatsen alsook alle verrichtingen die voor het exploiteren van een betaalrekening vereist zijnDuitsland02-12-2015
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnDuitsland02-12-2015
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederDuitsland02-12-2015
04d. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrektDuitsland02-12-2015
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenDuitsland02-12-2015
04f. GeldtransfersDuitsland02-12-2015
04g. Betalings initiatie servicesDuitsland02-12-2015
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Duitsland02-12-2015
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenDuitsland02-12-2015
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Duitsland02-12-2015
07b. valuta'sDuitsland02-12-2015
07c. financiële futures en optiesDuitsland02-12-2015
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenDuitsland02-12-2015
07e. effectenDuitsland02-12-2015
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeDuitsland02-12-2015
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenDuitsland02-12-2015
10. Bemiddeling op de interbankmarktenDuitsland02-12-2015
11. Vermogensbeheer en -adviseringDuitsland02-12-2015
12. Bewaarneming en beheer van effectenDuitsland02-12-2015
13. Commerciële inlichtingenDuitsland02-12-2015
14. Verhuur van safesDuitsland02-12-2015
15. Uitgifte van elektronisch geldDuitsland02-12-2015
A1. Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumentenDuitsland02-12-2015
A2. Het uitvoeren van orders voor rekening van cliëntenDuitsland02-12-2015
A3. Het handelen voor eigen rekeningDuitsland02-12-2015
A4. VermogensbeheerDuitsland02-12-2015
A5. BeleggingsadviesDuitsland02-12-2015
A6. Het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantieDuitsland02-12-2015
A7. Het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantieDuitsland02-12-2015
A8. Het exploiteren van multilaterale handelsfaciliteitenDuitsland02-12-2015
B1. Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van clienten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheerDuitsland02-12-2015
B2. Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedtDuitsland02-12-2015
B3. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden, alsmede advisering en dienstverrichting op het gebied van fusies en overnames van ondernemingenDuitsland02-12-2015
B4. Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdienstenDuitsland02-12-2015
B5. Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumentenDuitsland02-12-2015
B6. Diensten in verband met het overnemen van financiële instrumentenDuitsland02-12-2015
B7. Beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede nevendiensten van het type vermeld in deel A of B van bijlage I die verband houden met de onderliggende waarde van de derivaten, als bedoeld in de punten 5, 6, 7 en 9 van deel C, voorzover deze in verband stDuitsland02-12-2015
Elektronisch geld verstrekkenDuitsland02-12-2015
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenEstland10-05-2007
02. Verstrekken van leningenEstland10-05-2007
03. LeasingEstland10-05-2007
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktEstland10-05-2007
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Estland10-05-2007
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenEstland10-05-2007
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Estland10-05-2007
07b. valuta'sEstland10-05-2007
07c. financiële futures en optiesEstland10-05-2007
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenEstland10-05-2007
07e. effectenEstland10-05-2007
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeEstland10-05-2007
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenEstland10-05-2007
10. Bemiddeling op de interbankmarktenEstland10-05-2007
11. Vermogensbeheer en -adviseringEstland10-05-2007
12. Bewaarneming en beheer van effectenEstland10-05-2007
13. Commerciële inlichtingenEstland10-05-2007
14. Verhuur van safesEstland10-05-2007
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenFinland10-05-2007
02. Verstrekken van leningenFinland10-05-2007
03. LeasingFinland10-05-2007
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktFinland10-05-2007
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Finland10-05-2007
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenFinland10-05-2007
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Finland10-05-2007
07b. valuta'sFinland10-05-2007
07c. financiële futures en optiesFinland10-05-2007
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenFinland10-05-2007
07e. effectenFinland10-05-2007
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeFinland10-05-2007
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenFinland10-05-2007
10. Bemiddeling op de interbankmarktenFinland10-05-2007
11. Vermogensbeheer en -adviseringFinland10-05-2007
12. Bewaarneming en beheer van effectenFinland10-05-2007
13. Commerciële inlichtingenFinland10-05-2007
14. Verhuur van safesFinland10-05-2007
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenFrankrijk21-12-2017
02. Verstrekken van leningenFrankrijk21-12-2017
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktFrankrijk21-12-2017
04a. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten op een betaalrekening te plaatsen alsook alle verrichtingen die voor het exploiteren van een betaalrekening vereist zijnFrankrijk21-12-2017
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnFrankrijk21-12-2017
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederFrankrijk21-12-2017
04d. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrektFrankrijk21-12-2017
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenFrankrijk21-12-2017
04f. GeldtransfersFrankrijk21-12-2017
04g. Betalings initiatie servicesFrankrijk21-12-2017
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenFrankrijk21-12-2017
07b. valuta'sFrankrijk21-12-2017
07c. financiële futures en optiesFrankrijk21-12-2017
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenFrankrijk21-12-2017
07e. effectenFrankrijk21-12-2017
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeFrankrijk21-12-2017
12. Bewaarneming en beheer van effectenFrankrijk21-12-2017
14. Verhuur van safesFrankrijk21-12-2017
A1. Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumentenFrankrijk21-12-2017
A2. Het uitvoeren van orders voor rekening van cliëntenFrankrijk21-12-2017
A3. Het handelen voor eigen rekeningFrankrijk21-12-2017
A5. BeleggingsadviesFrankrijk21-12-2017
B1. Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van clienten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheerFrankrijk21-12-2017
B2. Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedtFrankrijk21-12-2017
B4. Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdienstenFrankrijk21-12-2017
B5. Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumentenFrankrijk21-12-2017
B7. Beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede nevendiensten van het type vermeld in deel A of B van bijlage I die verband houden met de onderliggende waarde van de derivaten, als bedoeld in de punten 5, 6, 7 en 9 van deel C, voorzover deze in verband stFrankrijk21-12-2017
2:108 Bijkantoor bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenFrankrijk09-01-2004
02. Verstrekken van leningenFrankrijk09-01-2004
03. LeasingFrankrijk09-01-2004
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktFrankrijk09-01-2004
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Frankrijk09-01-2004
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenFrankrijk09-01-2004
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Frankrijk09-01-2004
07b. valuta'sFrankrijk09-01-2004
07c. financiële futures en optiesFrankrijk09-01-2004
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenFrankrijk09-01-2004
07e. effectenFrankrijk09-01-2004
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeFrankrijk09-01-2004
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenFrankrijk09-01-2004
10. Bemiddeling op de interbankmarktenFrankrijk09-01-2004
11. Vermogensbeheer en -adviseringFrankrijk09-01-2004
12. Bewaarneming en beheer van effectenFrankrijk09-01-2004
13. Commerciële inlichtingenFrankrijk09-01-2004
14. Verhuur van safesFrankrijk09-01-2004
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenGriekenland10-05-2007
02. Verstrekken van leningenGriekenland10-05-2007
03. LeasingGriekenland10-05-2007
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktGriekenland10-05-2007
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Griekenland10-05-2007
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenGriekenland10-05-2007
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Griekenland10-05-2007
07b. valuta'sGriekenland10-05-2007
07c. financiële futures en optiesGriekenland10-05-2007
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenGriekenland10-05-2007
07e. effectenGriekenland10-05-2007
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeGriekenland10-05-2007
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenGriekenland10-05-2007
10. Bemiddeling op de interbankmarktenGriekenland10-05-2007
11. Vermogensbeheer en -adviseringGriekenland10-05-2007
12. Bewaarneming en beheer van effectenGriekenland10-05-2007
13. Commerciële inlichtingenGriekenland10-05-2007
14. Verhuur van safesGriekenland10-05-2007
A1. Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumentenGriekenland10-05-2007
A2. Het uitvoeren van orders voor rekening van cliëntenGriekenland10-05-2007
A3. Het handelen voor eigen rekeningGriekenland10-05-2007
A5. BeleggingsadviesGriekenland10-05-2007
B1. Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van clienten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheerGriekenland10-05-2007
B2. Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedtGriekenland10-05-2007
B4. Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdienstenGriekenland10-05-2007
B5. Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumentenGriekenland10-05-2007
B7. Beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede nevendiensten van het type vermeld in deel A of B van bijlage I die verband houden met de onderliggende waarde van de derivaten, als bedoeld in de punten 5, 6, 7 en 9 van deel C, voorzover deze in verband stGriekenland10-05-2007
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenHongarije10-05-2007
02. Verstrekken van leningenHongarije10-05-2007
03. LeasingHongarije10-05-2007
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktHongarije10-05-2007
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Hongarije10-05-2007
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenHongarije10-05-2007
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Hongarije10-05-2007
07b. valuta'sHongarije10-05-2007
07c. financiële futures en optiesHongarije10-05-2007
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenHongarije10-05-2007
07e. effectenHongarije10-05-2007
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeHongarije10-05-2007
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenHongarije10-05-2007
10. Bemiddeling op de interbankmarktenHongarije10-05-2007
11. Vermogensbeheer en -adviseringHongarije10-05-2007
12. Bewaarneming en beheer van effectenHongarije10-05-2007
13. Commerciële inlichtingenHongarije10-05-2007
14. Verhuur van safesHongarije10-05-2007
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenIerland10-05-2007
02. Verstrekken van leningenIerland10-05-2007
03. LeasingIerland10-05-2007
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktIerland10-05-2007
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Ierland10-05-2007
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenIerland10-05-2007
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Ierland10-05-2007
07b. valuta'sIerland10-05-2007
07c. financiële futures en optiesIerland10-05-2007
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenIerland10-05-2007
07e. effectenIerland10-05-2007
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeIerland10-05-2007
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenIerland10-05-2007
10. Bemiddeling op de interbankmarktenIerland10-05-2007
11. Vermogensbeheer en -adviseringIerland10-05-2007
12. Bewaarneming en beheer van effectenIerland10-05-2007
13. Commerciële inlichtingenIerland10-05-2007
14. Verhuur van safesIerland10-05-2007
A1. Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumentenIerland10-05-2007
A2. Het uitvoeren van orders voor rekening van cliëntenIerland10-05-2007
A3. Het handelen voor eigen rekeningIerland10-05-2007
A5. BeleggingsadviesIerland10-05-2007
B1. Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van clienten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheerIerland10-05-2007
B2. Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedtIerland10-05-2007
B4. Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdienstenIerland10-05-2007
B5. Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumentenIerland10-05-2007
B7. Beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede nevendiensten van het type vermeld in deel A of B van bijlage I die verband houden met de onderliggende waarde van de derivaten, als bedoeld in de punten 5, 6, 7 en 9 van deel C, voorzover deze in verband stIerland10-05-2007
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenIJsland25-02-2019
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenItalië10-05-2007
02. Verstrekken van leningenItalië10-05-2007
03. LeasingItalië10-05-2007
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktItalië10-05-2007
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Italië10-05-2007
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenItalië10-05-2007
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Italië10-05-2007
07b. valuta'sItalië10-05-2007
07c. financiële futures en optiesItalië10-05-2007
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenItalië10-05-2007
07e. effectenItalië10-05-2007
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeItalië10-05-2007
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenItalië10-05-2007
10. Bemiddeling op de interbankmarktenItalië10-05-2007
11. Vermogensbeheer en -adviseringItalië10-05-2007
12. Bewaarneming en beheer van effectenItalië10-05-2007
13. Commerciële inlichtingenItalië10-05-2007
14. Verhuur van safesItalië10-05-2007
A1. Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumentenItalië10-05-2007
A2. Het uitvoeren van orders voor rekening van cliëntenItalië10-05-2007
A3. Het handelen voor eigen rekeningItalië10-05-2007
A5. BeleggingsadviesItalië10-05-2007
B1. Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van clienten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheerItalië10-05-2007
B2. Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedtItalië10-05-2007
B4. Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdienstenItalië10-05-2007
B5. Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumentenItalië10-05-2007
B7. Beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede nevendiensten van het type vermeld in deel A of B van bijlage I die verband houden met de onderliggende waarde van de derivaten, als bedoeld in de punten 5, 6, 7 en 9 van deel C, voorzover deze in verband stItalië10-05-2007
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenKroatië25-02-2019
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenLetland10-05-2007
02. Verstrekken van leningenLetland10-05-2007
03. LeasingLetland10-05-2007
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktLetland10-05-2007
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Letland10-05-2007
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenLetland10-05-2007
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Letland10-05-2007
07b. valuta'sLetland10-05-2007
07c. financiële futures en optiesLetland10-05-2007
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenLetland10-05-2007
07e. effectenLetland10-05-2007
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeLetland10-05-2007
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenLetland10-05-2007
10. Bemiddeling op de interbankmarktenLetland10-05-2007
11. Vermogensbeheer en -adviseringLetland10-05-2007
12. Bewaarneming en beheer van effectenLetland10-05-2007
13. Commerciële inlichtingenLetland10-05-2007
14. Verhuur van safesLetland10-05-2007
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenLiechtenstein12-04-2018
02. Verstrekken van leningenLiechtenstein12-04-2018
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktLiechtenstein12-04-2018
04a. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten op een betaalrekening te plaatsen alsook alle verrichtingen die voor het exploiteren van een betaalrekening vereist zijnLiechtenstein12-04-2018
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnLiechtenstein12-04-2018
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederLiechtenstein12-04-2018
04d. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrektLiechtenstein12-04-2018
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenLiechtenstein12-04-2018
04f. GeldtransfersLiechtenstein12-04-2018
04g. Betalings initiatie servicesLiechtenstein12-04-2018
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenLiechtenstein12-04-2018
07b. valuta'sLiechtenstein12-04-2018
07c. financiële futures en optiesLiechtenstein12-04-2018
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenLiechtenstein12-04-2018
07e. effectenLiechtenstein12-04-2018
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeLiechtenstein12-04-2018
12. Bewaarneming en beheer van effectenLiechtenstein12-04-2018
14. Verhuur van safesLiechtenstein12-04-2018
A1. Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumentenLiechtenstein12-04-2018
A2. Het uitvoeren van orders voor rekening van cliëntenLiechtenstein12-04-2018
A3. Het handelen voor eigen rekeningLiechtenstein12-04-2018
A5. BeleggingsadviesLiechtenstein12-04-2018
B1. Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van clienten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheerLiechtenstein12-04-2018
B2. Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedtLiechtenstein12-04-2018
B4. Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdienstenLiechtenstein12-04-2018
B5. Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumentenLiechtenstein12-04-2018
B7. Beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede nevendiensten van het type vermeld in deel A of B van bijlage I die verband houden met de onderliggende waarde van de derivaten, als bedoeld in de punten 5, 6, 7 en 9 van deel C, voorzover deze in verband stLiechtenstein12-04-2018
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenLitouwen10-05-2007
02. Verstrekken van leningenLitouwen10-05-2007
03. LeasingLitouwen10-05-2007
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktLitouwen10-05-2007
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Litouwen10-05-2007
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenLitouwen10-05-2007
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Litouwen10-05-2007
07b. valuta'sLitouwen10-05-2007
07c. financiële futures en optiesLitouwen10-05-2007
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenLitouwen10-05-2007
07e. effectenLitouwen10-05-2007
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeLitouwen10-05-2007
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenLitouwen10-05-2007
10. Bemiddeling op de interbankmarktenLitouwen10-05-2007
11. Vermogensbeheer en -adviseringLitouwen10-05-2007
12. Bewaarneming en beheer van effectenLitouwen10-05-2007
13. Commerciële inlichtingenLitouwen10-05-2007
14. Verhuur van safesLitouwen10-05-2007
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenLuxemburg10-05-2007
02. Verstrekken van leningenLuxemburg10-05-2007
03. LeasingLuxemburg10-05-2007
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktLuxemburg10-05-2007
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Luxemburg10-05-2007
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenLuxemburg10-05-2007
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Luxemburg10-05-2007
07b. valuta'sLuxemburg10-05-2007
07c. financiële futures en optiesLuxemburg10-05-2007
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenLuxemburg10-05-2007
07e. effectenLuxemburg10-05-2007
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeLuxemburg10-05-2007
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenLuxemburg10-05-2007
10. Bemiddeling op de interbankmarktenLuxemburg10-05-2007
11. Vermogensbeheer en -adviseringLuxemburg10-05-2007
12. Bewaarneming en beheer van effectenLuxemburg10-05-2007
13. Commerciële inlichtingenLuxemburg10-05-2007
14. Verhuur van safesLuxemburg10-05-2007
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenMalta10-05-2007
02. Verstrekken van leningenMalta10-05-2007
03. LeasingMalta10-05-2007
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktMalta10-05-2007
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Malta10-05-2007
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenMalta10-05-2007
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Malta10-05-2007
07b. valuta'sMalta10-05-2007
07c. financiële futures en optiesMalta10-05-2007
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenMalta10-05-2007
07e. effectenMalta10-05-2007
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeMalta10-05-2007
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenMalta10-05-2007
10. Bemiddeling op de interbankmarktenMalta10-05-2007
11. Vermogensbeheer en -adviseringMalta10-05-2007
12. Bewaarneming en beheer van effectenMalta10-05-2007
13. Commerciële inlichtingenMalta10-05-2007
14. Verhuur van safesMalta10-05-2007
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenNoorwegen04-12-2017
02. Verstrekken van leningenNoorwegen04-12-2017
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktNoorwegen04-12-2017
04a. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten op een betaalrekening te plaatsen alsook alle verrichtingen die voor het exploiteren van een betaalrekening vereist zijnNoorwegen04-12-2017
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnNoorwegen04-12-2017
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederNoorwegen04-12-2017
04d. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrektNoorwegen04-12-2017
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenNoorwegen04-12-2017
04f. GeldtransfersNoorwegen04-12-2017
04g. Betalings initiatie servicesNoorwegen04-12-2017
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenNoorwegen04-12-2017
07b. valuta'sNoorwegen04-12-2017
07c. financiële futures en optiesNoorwegen04-12-2017
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenNoorwegen04-12-2017
07e. effectenNoorwegen04-12-2017
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeNoorwegen04-12-2017
12. Bewaarneming en beheer van effectenNoorwegen04-12-2017
14. Verhuur van safesNoorwegen04-12-2017
A1. Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumentenNoorwegen04-12-2017
A2. Het uitvoeren van orders voor rekening van cliëntenNoorwegen04-12-2017
A3. Het handelen voor eigen rekeningNoorwegen04-12-2017
A5. BeleggingsadviesNoorwegen04-12-2017
B1. Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van clienten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheerNoorwegen04-12-2017
B2. Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedtNoorwegen04-12-2017
B4. Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdienstenNoorwegen04-12-2017
B5. Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumentenNoorwegen04-12-2017
B7. Beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede nevendiensten van het type vermeld in deel A of B van bijlage I die verband houden met de onderliggende waarde van de derivaten, als bedoeld in de punten 5, 6, 7 en 9 van deel C, voorzover deze in verband stNoorwegen04-12-2017
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenOostenrijk10-05-2007
02. Verstrekken van leningenOostenrijk10-05-2007
03. LeasingOostenrijk10-05-2007
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktOostenrijk10-05-2007
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Oostenrijk10-05-2007
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenOostenrijk10-05-2007
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Oostenrijk10-05-2007
07b. valuta'sOostenrijk10-05-2007
07c. financiële futures en optiesOostenrijk10-05-2007
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenOostenrijk10-05-2007
07e. effectenOostenrijk10-05-2007
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeOostenrijk10-05-2007
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenOostenrijk10-05-2007
10. Bemiddeling op de interbankmarktenOostenrijk10-05-2007
11. Vermogensbeheer en -adviseringOostenrijk10-05-2007
12. Bewaarneming en beheer van effectenOostenrijk10-05-2007
13. Commerciële inlichtingenOostenrijk10-05-2007
14. Verhuur van safesOostenrijk10-05-2007
A1. Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumentenOostenrijk10-05-2007
A2. Het uitvoeren van orders voor rekening van cliëntenOostenrijk10-05-2007
A3. Het handelen voor eigen rekeningOostenrijk10-05-2007
A5. BeleggingsadviesOostenrijk10-05-2007
B1. Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van clienten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheerOostenrijk10-05-2007
B2. Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedtOostenrijk10-05-2007
B4. Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdienstenOostenrijk10-05-2007
B5. Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumentenOostenrijk10-05-2007
B7. Beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede nevendiensten van het type vermeld in deel A of B van bijlage I die verband houden met de onderliggende waarde van de derivaten, als bedoeld in de punten 5, 6, 7 en 9 van deel C, voorzover deze in verband stOostenrijk10-05-2007
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenPolen10-05-2007
02. Verstrekken van leningenPolen10-05-2007
03. LeasingPolen10-05-2007
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktPolen10-05-2007
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Polen10-05-2007
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenPolen10-05-2007
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Polen10-05-2007
07b. valuta'sPolen10-05-2007
07c. financiële futures en optiesPolen10-05-2007
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenPolen10-05-2007
07e. effectenPolen10-05-2007
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeePolen10-05-2007
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenPolen10-05-2007
10. Bemiddeling op de interbankmarktenPolen10-05-2007
11. Vermogensbeheer en -adviseringPolen10-05-2007
12. Bewaarneming en beheer van effectenPolen10-05-2007
13. Commerciële inlichtingenPolen10-05-2007
14. Verhuur van safesPolen10-05-2007
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenPortugal25-11-2004
02. Verstrekken van leningenPortugal25-11-2004
03. LeasingPortugal25-11-2004
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktPortugal25-11-2004
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Portugal25-11-2004
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenPortugal25-11-2004
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Portugal25-11-2004
07b. valuta'sPortugal25-11-2004
07c. financiële futures en optiesPortugal25-11-2004
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenPortugal25-11-2004
07e. effectenPortugal25-11-2004
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeePortugal25-11-2004
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenPortugal25-11-2004
10. Bemiddeling op de interbankmarktenPortugal25-11-2004
11. Vermogensbeheer en -adviseringPortugal25-11-2004
12. Bewaarneming en beheer van effectenPortugal25-11-2004
13. Commerciële inlichtingenPortugal25-11-2004
14. Verhuur van safesPortugal25-11-2004
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenRoemenië10-05-2007
02. Verstrekken van leningenRoemenië10-05-2007
03. LeasingRoemenië10-05-2007
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktRoemenië10-05-2007
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Roemenië10-05-2007
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenRoemenië10-05-2007
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Roemenië10-05-2007
07b. valuta'sRoemenië10-05-2007
07c. financiële futures en optiesRoemenië10-05-2007
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenRoemenië10-05-2007
07e. effectenRoemenië10-05-2007
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeRoemenië10-05-2007
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenRoemenië10-05-2007
10. Bemiddeling op de interbankmarktenRoemenië10-05-2007
11. Vermogensbeheer en -adviseringRoemenië10-05-2007
12. Bewaarneming en beheer van effectenRoemenië10-05-2007
13. Commerciële inlichtingenRoemenië10-05-2007
14. Verhuur van safesRoemenië10-05-2007
2:111 Bijkantoor bank naar niet-EERSingapore31-03-2010
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenSlovenië10-05-2007
02. Verstrekken van leningenSlovenië10-05-2007
03. LeasingSlovenië10-05-2007
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktSlovenië10-05-2007
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Slovenië10-05-2007
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenSlovenië10-05-2007
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Slovenië10-05-2007
07b. valuta'sSlovenië10-05-2007
07c. financiële futures en optiesSlovenië10-05-2007
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenSlovenië10-05-2007
07e. effectenSlovenië10-05-2007
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeSlovenië10-05-2007
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenSlovenië10-05-2007
10. Bemiddeling op de interbankmarktenSlovenië10-05-2007
11. Vermogensbeheer en -adviseringSlovenië10-05-2007
12. Bewaarneming en beheer van effectenSlovenië10-05-2007
13. Commerciële inlichtingenSlovenië10-05-2007
14. Verhuur van safesSlovenië10-05-2007
A1. Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumentenSlovenië10-05-2007
A2. Het uitvoeren van orders voor rekening van cliëntenSlovenië10-05-2007
A3. Het handelen voor eigen rekeningSlovenië10-05-2007
A5. BeleggingsadviesSlovenië10-05-2007
B1. Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van clienten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheerSlovenië10-05-2007
B2. Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedtSlovenië10-05-2007
B4. Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdienstenSlovenië10-05-2007
B5. Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumentenSlovenië10-05-2007
B7. Beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede nevendiensten van het type vermeld in deel A of B van bijlage I die verband houden met de onderliggende waarde van de derivaten, als bedoeld in de punten 5, 6, 7 en 9 van deel C, voorzover deze in verband stSlovenië10-05-2007
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenSlowakije10-05-2007
02. Verstrekken van leningenSlowakije10-05-2007
03. LeasingSlowakije10-05-2007
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktSlowakije10-05-2007
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Slowakije10-05-2007
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenSlowakije10-05-2007
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Slowakije10-05-2007
07b. valuta'sSlowakije10-05-2007
07c. financiële futures en optiesSlowakije10-05-2007
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenSlowakije10-05-2007
07e. effectenSlowakije10-05-2007
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeSlowakije10-05-2007
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenSlowakije10-05-2007
10. Bemiddeling op de interbankmarktenSlowakije10-05-2007
11. Vermogensbeheer en -adviseringSlowakije10-05-2007
12. Bewaarneming en beheer van effectenSlowakije10-05-2007
13. Commerciële inlichtingenSlowakije10-05-2007
14. Verhuur van safesSlowakije10-05-2007
A1. Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumentenSlowakije10-05-2007
A2. Het uitvoeren van orders voor rekening van cliëntenSlowakije10-05-2007
A3. Het handelen voor eigen rekeningSlowakije10-05-2007
A5. BeleggingsadviesSlowakije10-05-2007
B1. Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van clienten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheerSlowakije10-05-2007
B2. Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedtSlowakije10-05-2007
B4. Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdienstenSlowakije10-05-2007
B5. Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumentenSlowakije10-05-2007
B7. Beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede nevendiensten van het type vermeld in deel A of B van bijlage I die verband houden met de onderliggende waarde van de derivaten, als bedoeld in de punten 5, 6, 7 en 9 van deel C, voorzover deze in verband stSlowakije10-05-2007
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenSpanje10-05-2007
02. Verstrekken van leningenSpanje10-05-2007
03. LeasingSpanje10-05-2007
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktSpanje10-05-2007
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Spanje10-05-2007
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenSpanje10-05-2007
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Spanje10-05-2007
07b. valuta'sSpanje10-05-2007
07c. financiële futures en optiesSpanje10-05-2007
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenSpanje10-05-2007
07e. effectenSpanje10-05-2007
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeSpanje10-05-2007
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenSpanje10-05-2007
10. Bemiddeling op de interbankmarktenSpanje10-05-2007
11. Vermogensbeheer en -adviseringSpanje10-05-2007
12. Bewaarneming en beheer van effectenSpanje10-05-2007
13. Commerciële inlichtingenSpanje10-05-2007
14. Verhuur van safesSpanje10-05-2007
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenTsjechië10-05-2007
02. Verstrekken van leningenTsjechië10-05-2007
03. LeasingTsjechië10-05-2007
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktTsjechië10-05-2007
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Tsjechië10-05-2007
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenTsjechië10-05-2007
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Tsjechië10-05-2007
07b. valuta'sTsjechië10-05-2007
07c. financiële futures en optiesTsjechië10-05-2007
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenTsjechië10-05-2007
07e. effectenTsjechië10-05-2007
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeTsjechië10-05-2007
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenTsjechië10-05-2007
10. Bemiddeling op de interbankmarktenTsjechië10-05-2007
11. Vermogensbeheer en -adviseringTsjechië10-05-2007
12. Bewaarneming en beheer van effectenTsjechië10-05-2007
13. Commerciële inlichtingenTsjechië10-05-2007
14. Verhuur van safesTsjechië10-05-2007
A1. Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumentenTsjechië10-05-2007
A2. Het uitvoeren van orders voor rekening van cliëntenTsjechië10-05-2007
A3. Het handelen voor eigen rekeningTsjechië10-05-2007
A5. BeleggingsadviesTsjechië10-05-2007
B1. Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van clienten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheerTsjechië10-05-2007
B2. Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedtTsjechië10-05-2007
B4. Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdienstenTsjechië10-05-2007
B5. Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumentenTsjechië10-05-2007
B7. Beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede nevendiensten van het type vermeld in deel A of B van bijlage I die verband houden met de onderliggende waarde van de derivaten, als bedoeld in de punten 5, 6, 7 en 9 van deel C, voorzover deze in verband stTsjechië10-05-2007
2:108 Bijkantoor bank naar EER02. Verstrekken van leningenVerenigd Koninkrijk01-01-2004
03. LeasingVerenigd Koninkrijk01-01-2004
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktVerenigd Koninkrijk01-01-2004
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Verenigd Koninkrijk01-01-2004
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenVerenigd Koninkrijk01-01-2004
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Verenigd Koninkrijk01-01-2004
07b. valuta'sVerenigd Koninkrijk01-01-2004
07c. financiële futures en optiesVerenigd Koninkrijk01-01-2004
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenVerenigd Koninkrijk01-01-2004
07e. effectenVerenigd Koninkrijk01-01-2004
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeVerenigd Koninkrijk01-01-2004
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenVerenigd Koninkrijk01-01-2004
10. Bemiddeling op de interbankmarktenVerenigd Koninkrijk01-01-2004
11. Vermogensbeheer en -adviseringVerenigd Koninkrijk01-01-2004
12. Bewaarneming en beheer van effectenVerenigd Koninkrijk01-01-2004
13. Commerciële inlichtingenVerenigd Koninkrijk01-01-2004
14. Verhuur van safesVerenigd Koninkrijk01-01-2004
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenZweden10-05-2007
02. Verstrekken van leningenZweden10-05-2007
03. LeasingZweden10-05-2007
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktZweden10-05-2007
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Zweden10-05-2007
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenZweden10-05-2007
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Zweden10-05-2007
07b. valuta'sZweden10-05-2007
07c. financiële futures en optiesZweden10-05-2007
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenZweden10-05-2007
07e. effectenZweden10-05-2007
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeZweden10-05-2007
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenZweden10-05-2007
10. Bemiddeling op de interbankmarktenZweden10-05-2007
11. Vermogensbeheer en -adviseringZweden10-05-2007
12. Bewaarneming en beheer van effectenZweden10-05-2007
13. Commerciële inlichtingenZweden10-05-2007
14. Verhuur van safesZweden10-05-2007