Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Ancoria Bank Ltd
Handelsnaam:
Adres: Demostheni Severi Avenue 12 
Postcode: 1080
Plaats: NICOSIA
Land: Cyprus
Toelichting:




Relatienummer DNB: R166374
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. EU paspoort (in)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Demostheni Severi Avenue 12 NICOSIACyprus

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden13-12-2019
02. Verstrekken van leningen13-12-2019
03. Leasing13-12-2019
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt13-12-2019
04a. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten op een betaalrekening te plaatsen alsook alle verrichtingen die voor het exploiteren van een betaalrekening vereist zijn13-12-2019
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijn13-12-2019
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbieder13-12-2019
04d. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrekt13-12-2019
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumenten13-12-2019
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 413-12-2019
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten13-12-2019
15. Uitgifte van elektronisch geld13-12-2019