Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: ABN AMRO Bank N.V.
Handelsnaam: ABN AMRO Bank N.V., ABN AMRO Bank, MoneYou, Centrumbank, Verenigde Spaarbank, Generale Bank Nederland, Slavenburg's Bank, Arn. Theod. Solling & Co, Sallandsche Bank, Bankiershuis Mulder Ten Cate, Nederlandse Credietbank, NCB Bank, Bank voor Zeeland, Lentjes & Drossaerts, Friesch-Hollandsche Hypotheekbank, Knoppers-Bogaers-de Wit Commissionairs in Effecten en Vermogensbeheer, KBW Wesselius Effectenbank, Escrow Direct, Direct Escrow, Carbon Settlement Services, Carbon Custody Services, ABN AMRO Escrow & Settlement Services, ABN AMRO Escrow & Settlement, ABN AMRO Settlement Services, ABN AMRO, ABN AMRO Escrow Services, MeesPierson, ABN AMRO Escrow, ABN AMRO MeesPierson, ABN AMRO Carbon Custody Services, VSB Bank, ABN AMRO Carbon Settlement Services, Icestar
Adres: Gustav Mahlerlaan 10 
Postcode: 1082PP
Plaats: AMSTERDAM
Land: Nederland
Toelichting:
kvk 34334259
Relatienummer DNB: B0149
Type Emittent effecten CSDB, Bank
  1. Contactgegevens
  2. Vergunningen
  3. EU paspoort (uit)
  4. Gedekte obligaties

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Gustav Mahlerlaan 10 AMSTERDAMNederland

Postadres

Adres:Plaats:Land:
Gustav Mahlerlaan 10AMSTERDAMNederland

Vergunningen

Financiële dienstenActiviteit / BrancheBegindatumEinddatum
2:13 lid 1 Uitoefenen van het bedrijf van bank01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden13-01-2010
02. Verstrekken van leningen13-01-2010
03. Leasing13-01-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt13-01-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 413-01-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten13-01-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)13-01-2010
07b. valuta's13-01-2010
07c. financiële futures en opties13-01-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten13-01-2010
07e. effecten13-01-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee13-01-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden13-01-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarkten13-01-2010
11. Vermogensbeheer en -advisering13-01-2010
12. Bewaarneming en beheer van effecten13-01-2010
13. Commerciële inlichtingen13-01-2010
14. Verhuur van safes13-01-2010
15. Uitgifte van elektronisch geld13-01-2010

EU paspoort (uit)

EU paspoort (uit)ActiviteitLand EERBegindatumEinddatum
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenBelgië06-02-2010
02. Verstrekken van leningenBelgië06-02-2010
03. LeasingBelgië06-02-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktBelgië06-02-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4België06-02-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenBelgië06-02-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)België06-02-2010
07b. valuta'sBelgië06-02-2010
07c. financiële futures en optiesBelgië06-02-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenBelgië06-02-2010
07e. effectenBelgië06-02-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeBelgië06-02-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenBelgië06-02-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarktenBelgië06-02-2010
11. Vermogensbeheer en -adviseringBelgië06-02-2010
12. Bewaarneming en beheer van effectenBelgië06-02-2010
13. Commerciële inlichtingenBelgië06-02-2010
14. Verhuur van safesBelgië06-02-2010
2:108 Bijkantoor bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenBelgië01-07-2010
02. Verstrekken van leningenBelgië01-07-2010
03. LeasingBelgië01-07-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktBelgië01-07-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4België01-07-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenBelgië01-07-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)België01-07-2010
07b. valuta'sBelgië01-07-2010
07c. financiële futures en optiesBelgië01-07-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenBelgië01-07-2010
07e. effectenBelgië01-07-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeBelgië01-07-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenBelgië01-07-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarktenBelgië01-07-2010
11. Vermogensbeheer en -adviseringBelgië01-07-2010
12. Bewaarneming en beheer van effectenBelgië01-07-2010
13. Commerciële inlichtingenBelgië01-07-2010
14. Verhuur van safesBelgië01-07-2010
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenBulgarije06-02-2010
02. Verstrekken van leningenBulgarije06-02-2010
03. LeasingBulgarije06-02-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktBulgarije06-02-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Bulgarije06-02-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenBulgarije06-02-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Bulgarije06-02-2010
07b. valuta'sBulgarije06-02-2010
07c. financiële futures en optiesBulgarije06-02-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenBulgarije06-02-2010
07e. effectenBulgarije06-02-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeBulgarije06-02-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenBulgarije06-02-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarktenBulgarije06-02-2010
11. Vermogensbeheer en -adviseringBulgarije06-02-2010
12. Bewaarneming en beheer van effectenBulgarije06-02-2010
13. Commerciële inlichtingenBulgarije06-02-2010
14. Verhuur van safesBulgarije06-02-2010
2:111 Bijkantoor bank naar niet-EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenChina14-07-2014
02. Verstrekken van leningenChina14-07-2014
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktChina14-07-2014
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4China14-07-2014
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenChina14-07-2014
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)China14-07-2014
07b. valuta'sChina14-07-2014
07c. financiële futures en optiesChina14-07-2014
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenChina14-07-2014
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenCyprus06-02-2010
02. Verstrekken van leningenCyprus06-02-2010
03. LeasingCyprus06-02-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktCyprus06-02-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Cyprus06-02-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenCyprus06-02-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Cyprus06-02-2010
07b. valuta'sCyprus06-02-2010
07c. financiële futures en optiesCyprus06-02-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenCyprus06-02-2010
07e. effectenCyprus06-02-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeCyprus06-02-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenCyprus06-02-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarktenCyprus06-02-2010
11. Vermogensbeheer en -adviseringCyprus06-02-2010
12. Bewaarneming en beheer van effectenCyprus06-02-2010
13. Commerciële inlichtingenCyprus06-02-2010
14. Verhuur van safesCyprus06-02-2010
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenDenemarken06-02-2010
02. Verstrekken van leningenDenemarken06-02-2010
03. LeasingDenemarken06-02-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktDenemarken06-02-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Denemarken06-02-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenDenemarken06-02-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Denemarken06-02-2010
07b. valuta'sDenemarken06-02-2010
07c. financiële futures en optiesDenemarken06-02-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenDenemarken06-02-2010
07e. effectenDenemarken06-02-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeDenemarken06-02-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenDenemarken06-02-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarktenDenemarken06-02-2010
11. Vermogensbeheer en -adviseringDenemarken06-02-2010
12. Bewaarneming en beheer van effectenDenemarken06-02-2010
13. Commerciële inlichtingenDenemarken06-02-2010
14. Verhuur van safesDenemarken06-02-2010
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenDuitsland06-02-2010
02. Verstrekken van leningenDuitsland06-02-2010
03. LeasingDuitsland06-02-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktDuitsland06-02-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Duitsland06-02-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenDuitsland06-02-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Duitsland06-02-2010
07b. valuta'sDuitsland06-02-2010
07c. financiële futures en optiesDuitsland06-02-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenDuitsland06-02-2010
07e. effectenDuitsland06-02-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeDuitsland06-02-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenDuitsland06-02-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarktenDuitsland06-02-2010
11. Vermogensbeheer en -adviseringDuitsland06-02-2010
12. Bewaarneming en beheer van effectenDuitsland03-09-2015
13. Commerciële inlichtingenDuitsland06-02-2010
14. Verhuur van safesDuitsland06-02-2010
2:108 Bijkantoor bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenDuitsland01-07-2010
02. Verstrekken van leningenDuitsland01-07-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktDuitsland01-07-2010
04a. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten op een betaalrekening te plaatsen alsook alle verrichtingen die voor het exploiteren van een betaalrekening vereist zijnDuitsland25-06-2018
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnDuitsland25-06-2018
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederDuitsland25-06-2018
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenDuitsland01-07-2010
07c. financiële futures en optiesDuitsland01-07-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenDuitsland01-07-2010
07e. effectenDuitsland01-07-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenDuitsland01-07-2010
12. Bewaarneming en beheer van effectenDuitsland03-09-2015
A1. Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumentenDuitsland03-09-2015
A2. Het uitvoeren van orders voor rekening van cliëntenDuitsland03-09-2015
B1. Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van clienten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheerDuitsland03-09-2015
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenEstland06-02-2010
02. Verstrekken van leningenEstland06-02-2010
03. LeasingEstland06-02-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktEstland06-02-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Estland06-02-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenEstland06-02-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Estland06-02-2010
07b. valuta'sEstland06-02-2010
07c. financiële futures en optiesEstland06-02-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenEstland06-02-2010
07e. effectenEstland06-02-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeEstland06-02-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenEstland06-02-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarktenEstland06-02-2010
11. Vermogensbeheer en -adviseringEstland06-02-2010
12. Bewaarneming en beheer van effectenEstland06-02-2010
13. Commerciële inlichtingenEstland06-02-2010
14. Verhuur van safesEstland06-02-2010
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenFinland06-02-2010
02. Verstrekken van leningenFinland06-02-2010
03. LeasingFinland06-02-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktFinland06-02-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Finland06-02-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenFinland06-02-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Finland06-02-2010
07b. valuta'sFinland06-02-2010
07c. financiële futures en optiesFinland06-02-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenFinland06-02-2010
07e. effectenFinland06-02-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeFinland06-02-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenFinland06-02-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarktenFinland06-02-2010
11. Vermogensbeheer en -adviseringFinland06-02-2010
12. Bewaarneming en beheer van effectenFinland06-02-2010
13. Commerciële inlichtingenFinland06-02-2010
14. Verhuur van safesFinland06-02-2010
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenFrankrijk06-02-2010
02. Verstrekken van leningenFrankrijk06-02-2010
03. LeasingFrankrijk06-02-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktFrankrijk06-02-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Frankrijk06-02-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenFrankrijk06-02-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Frankrijk06-02-2010
07b. valuta'sFrankrijk06-02-2010
07c. financiële futures en optiesFrankrijk06-02-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenFrankrijk06-02-2010
07e. effectenFrankrijk06-02-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeFrankrijk06-02-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenFrankrijk06-02-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarktenFrankrijk06-02-2010
11. Vermogensbeheer en -adviseringFrankrijk06-02-2010
12. Bewaarneming en beheer van effectenFrankrijk06-02-2010
13. Commerciële inlichtingenFrankrijk06-02-2010
14. Verhuur van safesFrankrijk06-02-2010
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenGriekenland06-02-2010
02. Verstrekken van leningenGriekenland06-02-2010
03. LeasingGriekenland06-02-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktGriekenland06-02-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Griekenland06-02-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenGriekenland06-02-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Griekenland06-02-2010
07b. valuta'sGriekenland06-02-2010
07c. financiële futures en optiesGriekenland06-02-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenGriekenland06-02-2010
07e. effectenGriekenland06-02-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeGriekenland06-02-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenGriekenland06-02-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarktenGriekenland06-02-2010
11. Vermogensbeheer en -adviseringGriekenland06-02-2010
12. Bewaarneming en beheer van effectenGriekenland06-02-2010
13. Commerciële inlichtingenGriekenland06-02-2010
14. Verhuur van safesGriekenland06-02-2010
2:108 Bijkantoor bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenGriekenland01-06-2010
02. Verstrekken van leningenGriekenland01-06-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktGriekenland01-06-2010
04a. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten op een betaalrekening te plaatsen alsook alle verrichtingen die voor het exploiteren van een betaalrekening vereist zijnGriekenland01-06-2010
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnGriekenland01-06-2010
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederGriekenland01-06-2010
04d. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrektGriekenland01-06-2010
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenGriekenland01-06-2010
04f. GeldtransfersGriekenland01-06-2010
04g. Betalings initiatie servicesGriekenland01-06-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenGriekenland01-06-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Griekenland01-06-2010
07b. valuta'sGriekenland01-06-2010
07c. financiële futures en optiesGriekenland01-06-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenGriekenland01-06-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeGriekenland01-06-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenGriekenland01-06-2010
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenHongarije06-02-2010
02. Verstrekken van leningenHongarije06-02-2010
03. LeasingHongarije06-02-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktHongarije06-02-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Hongarije06-02-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenHongarije06-02-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Hongarije06-02-2010
07b. valuta'sHongarije06-02-2010
07c. financiële futures en optiesHongarije06-02-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenHongarije06-02-2010
07e. effectenHongarije06-02-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeHongarije06-02-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenHongarije06-02-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarktenHongarije06-02-2010
11. Vermogensbeheer en -adviseringHongarije06-02-2010
12. Bewaarneming en beheer van effectenHongarije06-02-2010
13. Commerciële inlichtingenHongarije06-02-2010
14. Verhuur van safesHongarije06-02-2010
2:111 Bijkantoor bank naar niet-EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenHongkong18-01-2010
02. Verstrekken van leningenHongkong18-01-2010
03. LeasingHongkong18-01-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktHongkong18-01-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Hongkong18-01-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenHongkong18-01-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Hongkong18-01-2010
07b. valuta'sHongkong18-01-2010
07c. financiële futures en optiesHongkong18-01-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenHongkong18-01-2010
07e. effectenHongkong18-01-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeHongkong18-01-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenHongkong18-01-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarktenHongkong18-01-2010
11. Vermogensbeheer en -adviseringHongkong18-01-2010
12. Bewaarneming en beheer van effectenHongkong18-01-2010
13. Commerciële inlichtingenHongkong18-01-2010
14. Verhuur van safesHongkong18-01-2010
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenIerland06-02-2010
02. Verstrekken van leningenIerland06-02-2010
03. LeasingIerland06-02-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktIerland06-02-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Ierland06-02-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenIerland06-02-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Ierland06-02-2010
07b. valuta'sIerland06-02-2010
07c. financiële futures en optiesIerland06-02-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenIerland06-02-2010
07e. effectenIerland06-02-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeIerland06-02-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenIerland06-02-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarktenIerland06-02-2010
11. Vermogensbeheer en -adviseringIerland06-02-2010
12. Bewaarneming en beheer van effectenIerland06-02-2010
13. Commerciële inlichtingenIerland06-02-2010
14. Verhuur van safesIerland06-02-2010
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenIJsland09-02-2010
02. Verstrekken van leningenIJsland09-02-2010
03. LeasingIJsland09-02-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktIJsland09-02-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4IJsland09-02-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenIJsland09-02-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)IJsland09-02-2010
07b. valuta'sIJsland09-02-2010
07c. financiële futures en optiesIJsland09-02-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenIJsland09-02-2010
07e. effectenIJsland09-02-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeIJsland09-02-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenIJsland09-02-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarktenIJsland09-02-2010
11. Vermogensbeheer en -adviseringIJsland09-02-2010
12. Bewaarneming en beheer van effectenIJsland09-02-2010
13. Commerciële inlichtingenIJsland09-02-2010
14. Verhuur van safesIJsland09-02-2010
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenItalië06-02-2010
02. Verstrekken van leningenItalië06-02-2010
03. LeasingItalië06-02-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktItalië06-02-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Italië06-02-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenItalië06-02-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Italië06-02-2010
07b. valuta'sItalië06-02-2010
07c. financiële futures en optiesItalië06-02-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenItalië06-02-2010
07e. effectenItalië06-02-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeItalië06-02-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenItalië06-02-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarktenItalië06-02-2010
11. Vermogensbeheer en -adviseringItalië06-02-2010
12. Bewaarneming en beheer van effectenItalië06-02-2010
13. Commerciële inlichtingenItalië06-02-2010
14. Verhuur van safesItalië06-02-2010
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenKroatië10-01-2019
02. Verstrekken van leningenKroatië10-01-2019
04a. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten op een betaalrekening te plaatsen alsook alle verrichtingen die voor het exploiteren van een betaalrekening vereist zijnKroatië10-01-2019
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnKroatië10-01-2019
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederKroatië10-01-2019
04d. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrektKroatië10-01-2019
A2. Het uitvoeren van orders voor rekening van cliëntenKroatië10-01-2019
B2. Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedtKroatië10-01-2019
B4. Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdienstenKroatië10-01-2019
B5. Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumentenKroatië10-01-2019
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenLetland06-02-2010
02. Verstrekken van leningenLetland06-02-2010
03. LeasingLetland06-02-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktLetland06-02-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Letland06-02-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenLetland06-02-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Letland06-02-2010
07b. valuta'sLetland06-02-2010
07c. financiële futures en optiesLetland06-02-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenLetland06-02-2010
07e. effectenLetland06-02-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeLetland06-02-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenLetland06-02-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarktenLetland06-02-2010
11. Vermogensbeheer en -adviseringLetland06-02-2010
12. Bewaarneming en beheer van effectenLetland06-02-2010
13. Commerciële inlichtingenLetland06-02-2010
14. Verhuur van safesLetland06-02-2010
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenLiechtenstein06-02-2010
02. Verstrekken van leningenLiechtenstein06-02-2010
03. LeasingLiechtenstein06-02-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktLiechtenstein06-02-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Liechtenstein06-02-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenLiechtenstein06-02-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Liechtenstein06-02-2010
07b. valuta'sLiechtenstein06-02-2010
07c. financiële futures en optiesLiechtenstein06-02-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenLiechtenstein06-02-2010
07e. effectenLiechtenstein06-02-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeLiechtenstein06-02-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenLiechtenstein06-02-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarktenLiechtenstein06-02-2010
11. Vermogensbeheer en -adviseringLiechtenstein06-02-2010
12. Bewaarneming en beheer van effectenLiechtenstein06-02-2010
13. Commerciële inlichtingenLiechtenstein06-02-2010
14. Verhuur van safesLiechtenstein06-02-2010
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenLitouwen06-02-2010
02. Verstrekken van leningenLitouwen06-02-2010
03. LeasingLitouwen06-02-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktLitouwen06-02-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Litouwen06-02-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenLitouwen06-02-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Litouwen06-02-2010
07b. valuta'sLitouwen06-02-2010
07c. financiële futures en optiesLitouwen06-02-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenLitouwen06-02-2010
07e. effectenLitouwen06-02-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeLitouwen06-02-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenLitouwen06-02-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarktenLitouwen06-02-2010
11. Vermogensbeheer en -adviseringLitouwen06-02-2010
12. Bewaarneming en beheer van effectenLitouwen06-02-2010
13. Commerciële inlichtingenLitouwen06-02-2010
14. Verhuur van safesLitouwen06-02-2010
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenLuxemburg06-02-2010
02. Verstrekken van leningenLuxemburg06-02-2010
03. LeasingLuxemburg06-02-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktLuxemburg06-02-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Luxemburg06-02-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenLuxemburg06-02-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Luxemburg06-02-2010
07b. valuta'sLuxemburg06-02-2010
07c. financiële futures en optiesLuxemburg06-02-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenLuxemburg06-02-2010
07e. effectenLuxemburg06-02-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeLuxemburg06-02-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenLuxemburg06-02-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarktenLuxemburg06-02-2010
11. Vermogensbeheer en -adviseringLuxemburg06-02-2010
12. Bewaarneming en beheer van effectenLuxemburg06-02-2010
13. Commerciële inlichtingenLuxemburg06-02-2010
14. Verhuur van safesLuxemburg06-02-2010
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenMalta06-02-2010
02. Verstrekken van leningenMalta06-02-2010
03. LeasingMalta06-02-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktMalta06-02-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Malta06-02-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenMalta06-02-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Malta06-02-2010
07b. valuta'sMalta06-02-2010
07c. financiële futures en optiesMalta06-02-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenMalta06-02-2010
07e. effectenMalta06-02-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeMalta06-02-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenMalta06-02-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarktenMalta06-02-2010
11. Vermogensbeheer en -adviseringMalta06-02-2010
12. Bewaarneming en beheer van effectenMalta06-02-2010
13. Commerciële inlichtingenMalta06-02-2010
14. Verhuur van safesMalta06-02-2010
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenNoorwegen08-02-2010
02. Verstrekken van leningenNoorwegen08-02-2010
03. LeasingNoorwegen08-02-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktNoorwegen08-02-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Noorwegen08-02-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenNoorwegen08-02-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Noorwegen08-02-2010
07b. valuta'sNoorwegen08-02-2010
07c. financiële futures en optiesNoorwegen08-02-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenNoorwegen08-02-2010
07e. effectenNoorwegen08-02-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeNoorwegen08-02-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenNoorwegen08-02-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarktenNoorwegen08-02-2010
11. Vermogensbeheer en -adviseringNoorwegen08-02-2010
12. Bewaarneming en beheer van effectenNoorwegen08-02-2010
13. Commerciële inlichtingenNoorwegen08-02-2010
14. Verhuur van safesNoorwegen08-02-2010
2:108 Bijkantoor bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenNoorwegen01-07-2010
02. Verstrekken van leningenNoorwegen01-07-2010
03. LeasingNoorwegen01-07-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktNoorwegen01-07-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenNoorwegen01-07-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenNoorwegen01-07-2010
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenOostenrijk06-02-2010
02. Verstrekken van leningenOostenrijk06-02-2010
03. LeasingOostenrijk06-02-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktOostenrijk06-02-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Oostenrijk06-02-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenOostenrijk06-02-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Oostenrijk06-02-2010
07b. valuta'sOostenrijk06-02-2010
07c. financiële futures en optiesOostenrijk06-02-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenOostenrijk06-02-2010
07e. effectenOostenrijk06-02-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeOostenrijk06-02-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenOostenrijk06-02-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarktenOostenrijk06-02-2010
11. Vermogensbeheer en -adviseringOostenrijk06-02-2010
12. Bewaarneming en beheer van effectenOostenrijk06-02-2010
13. Commerciële inlichtingenOostenrijk06-02-2010
14. Verhuur van safesOostenrijk06-02-2010
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenPolen06-02-2010
02. Verstrekken van leningenPolen06-02-2010
03. LeasingPolen06-02-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktPolen06-02-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Polen06-02-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenPolen06-02-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Polen06-02-2010
07b. valuta'sPolen06-02-2010
07c. financiële futures en optiesPolen06-02-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenPolen06-02-2010
07e. effectenPolen06-02-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeePolen06-02-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenPolen06-02-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarktenPolen06-02-2010
11. Vermogensbeheer en -adviseringPolen06-02-2010
12. Bewaarneming en beheer van effectenPolen06-02-2010
13. Commerciële inlichtingenPolen06-02-2010
14. Verhuur van safesPolen06-02-2010
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenPortugal06-02-2010
02. Verstrekken van leningenPortugal06-02-2010
03. LeasingPortugal06-02-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktPortugal06-02-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Portugal06-02-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenPortugal06-02-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Portugal06-02-2010
07b. valuta'sPortugal06-02-2010
07c. financiële futures en optiesPortugal06-02-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenPortugal06-02-2010
07e. effectenPortugal06-02-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeePortugal06-02-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenPortugal06-02-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarktenPortugal06-02-2010
11. Vermogensbeheer en -adviseringPortugal06-02-2010
12. Bewaarneming en beheer van effectenPortugal06-02-2010
13. Commerciële inlichtingenPortugal06-02-2010
14. Verhuur van safesPortugal06-02-2010
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenRoemenië06-02-2010
02. Verstrekken van leningenRoemenië06-02-2010
03. LeasingRoemenië06-02-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktRoemenië06-02-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Roemenië06-02-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenRoemenië06-02-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Roemenië06-02-2010
07b. valuta'sRoemenië06-02-2010
07c. financiële futures en optiesRoemenië06-02-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenRoemenië06-02-2010
07e. effectenRoemenië06-02-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeRoemenië06-02-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenRoemenië06-02-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarktenRoemenië06-02-2010
11. Vermogensbeheer en -adviseringRoemenië06-02-2010
12. Bewaarneming en beheer van effectenRoemenië06-02-2010
13. Commerciële inlichtingenRoemenië06-02-2010
14. Verhuur van safesRoemenië06-02-2010
2:111 Bijkantoor bank naar niet-EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenSingapore18-01-2010
02. Verstrekken van leningenSingapore18-01-2010
03. LeasingSingapore18-01-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktSingapore18-01-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Singapore18-01-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenSingapore18-01-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Singapore18-01-2010
07b. valuta'sSingapore18-01-2010
07c. financiële futures en optiesSingapore18-01-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenSingapore18-01-2010
07e. effectenSingapore18-01-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeSingapore18-01-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenSingapore18-01-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarktenSingapore18-01-2010
11. Vermogensbeheer en -adviseringSingapore18-01-2010
12. Bewaarneming en beheer van effectenSingapore18-01-2010
13. Commerciële inlichtingenSingapore18-01-2010
14. Verhuur van safesSingapore18-01-2010
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenSlovenië06-02-2010
02. Verstrekken van leningenSlovenië06-02-2010
03. LeasingSlovenië06-02-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktSlovenië06-02-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Slovenië06-02-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenSlovenië06-02-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Slovenië06-02-2010
07b. valuta'sSlovenië06-02-2010
07c. financiële futures en optiesSlovenië06-02-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenSlovenië06-02-2010
07e. effectenSlovenië06-02-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeSlovenië06-02-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenSlovenië06-02-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarktenSlovenië06-02-2010
11. Vermogensbeheer en -adviseringSlovenië06-02-2010
12. Bewaarneming en beheer van effectenSlovenië06-02-2010
13. Commerciële inlichtingenSlovenië06-02-2010
14. Verhuur van safesSlovenië06-02-2010
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenSlowakije06-02-2010
02. Verstrekken van leningenSlowakije06-02-2010
03. LeasingSlowakije06-02-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktSlowakije06-02-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Slowakije06-02-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenSlowakije06-02-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Slowakije06-02-2010
07b. valuta'sSlowakije06-02-2010
07c. financiële futures en optiesSlowakije06-02-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenSlowakije06-02-2010
07e. effectenSlowakije06-02-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeSlowakije06-02-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenSlowakije06-02-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarktenSlowakije06-02-2010
11. Vermogensbeheer en -adviseringSlowakije06-02-2010
12. Bewaarneming en beheer van effectenSlowakije06-02-2010
13. Commerciële inlichtingenSlowakije06-02-2010
14. Verhuur van safesSlowakije06-02-2010
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenSpanje06-02-2010
02. Verstrekken van leningenSpanje06-02-2010
03. LeasingSpanje06-02-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktSpanje06-02-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Spanje06-02-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenSpanje06-02-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Spanje06-02-2010
07b. valuta'sSpanje06-02-2010
07c. financiële futures en optiesSpanje06-02-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenSpanje06-02-2010
07e. effectenSpanje06-02-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeSpanje06-02-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenSpanje06-02-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarktenSpanje06-02-2010
11. Vermogensbeheer en -adviseringSpanje06-02-2010
12. Bewaarneming en beheer van effectenSpanje06-02-2010
13. Commerciële inlichtingenSpanje06-02-2010
14. Verhuur van safesSpanje06-02-2010
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenTsjechië06-02-2010
02. Verstrekken van leningenTsjechië06-02-2010
03. LeasingTsjechië06-02-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktTsjechië06-02-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Tsjechië06-02-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenTsjechië06-02-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Tsjechië06-02-2010
07b. valuta'sTsjechië06-02-2010
07c. financiële futures en optiesTsjechië06-02-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenTsjechië06-02-2010
07e. effectenTsjechië06-02-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeTsjechië06-02-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenTsjechië06-02-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarktenTsjechië06-02-2010
11. Vermogensbeheer en -adviseringTsjechië06-02-2010
12. Bewaarneming en beheer van effectenTsjechië06-02-2010
13. Commerciële inlichtingenTsjechië06-02-2010
14. Verhuur van safesTsjechië06-02-2010
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenVerenigd Koninkrijk01-07-2010
02. Verstrekken van leningenVerenigd Koninkrijk01-07-2010
03. LeasingVerenigd Koninkrijk06-02-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktVerenigd Koninkrijk01-07-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Verenigd Koninkrijk15-09-2011
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenVerenigd Koninkrijk01-07-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Verenigd Koninkrijk15-09-2011
07b. valuta'sVerenigd Koninkrijk15-09-2011
07c. financiële futures en optiesVerenigd Koninkrijk15-09-2011
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenVerenigd Koninkrijk15-09-2011
07e. effectenVerenigd Koninkrijk15-09-2011
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeVerenigd Koninkrijk15-09-2011
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenVerenigd Koninkrijk06-02-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarktenVerenigd Koninkrijk15-09-2011
11. Vermogensbeheer en -adviseringVerenigd Koninkrijk06-02-2010
12. Bewaarneming en beheer van effectenVerenigd Koninkrijk15-09-2011
13. Commerciële inlichtingenVerenigd Koninkrijk06-02-2010
14. Verhuur van safesVerenigd Koninkrijk15-09-2011
2:108 Bijkantoor bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenVerenigd Koninkrijk01-07-2010
02. Verstrekken van leningenVerenigd Koninkrijk01-07-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktVerenigd Koninkrijk01-07-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Verenigd Koninkrijk15-09-2011
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenVerenigd Koninkrijk01-07-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Verenigd Koninkrijk15-09-2011
07b. valuta'sVerenigd Koninkrijk15-09-2011
07c. financiële futures en optiesVerenigd Koninkrijk15-09-2011
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenVerenigd Koninkrijk15-09-2011
07e. effectenVerenigd Koninkrijk15-09-2011
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeVerenigd Koninkrijk15-09-2011
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenVerenigd Koninkrijk29-06-2017
10. Bemiddeling op de interbankmarktenVerenigd Koninkrijk15-09-2011
12. Bewaarneming en beheer van effectenVerenigd Koninkrijk15-09-2011
14. Verhuur van safesVerenigd Koninkrijk15-09-2011
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenZweden06-02-2010
02. Verstrekken van leningenZweden06-02-2010
03. LeasingZweden06-02-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktZweden06-02-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 4Zweden06-02-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenZweden06-02-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Zweden06-02-2010
07b. valuta'sZweden06-02-2010
07c. financiële futures en optiesZweden06-02-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenZweden06-02-2010
07e. effectenZweden06-02-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeZweden06-02-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenhedenZweden06-02-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarktenZweden06-02-2010
11. Vermogensbeheer en -adviseringZweden06-02-2010
12. Bewaarneming en beheer van effectenZweden06-02-2010
13. Commerciële inlichtingenZweden06-02-2010
14. Verhuur van safesZweden06-02-2010

Gedekte obligaties

Naam van het programma van gedekte obligatiesDatum uitgifte van prospectus van programmaDatum registratieConform vereisten artikel 129 lid 1 van Verordening (EU) Nr 575/2013 (CRR)Bijzonderheden
ABN AMRO Bank N.V. EUR 40,000,000,000 Covered Bond Programme 2 (retained)28-12-201728-12-2017jaKlik hier voor de investor reports. (U wordt doorverwezen naar de website van de uitgever.)
ABN AMRO Bank N.V. Covered Bonds Programme EUR 40.000.000.00013-12-201714-08-2009jaKlik hier voor de investor reports. (U wordt doorverwezen naar de website van de uitgever.)