Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Banco Atlântico Europa, S.A.
Handelsnaam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Land:
Toelichting:
Relatienummer DNB: R134638
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. EU paspoort (in)

Contactgegevens

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden30-03-2017