Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A.
Handelsnaam:
Adres: P.O. Box 2838 
Postcode: 08021
Plaats: BARCELONA
Land: Spanje
Toelichting: Deze bank staat niet onder toezicht van DNB. Zij is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.
Relatienummer DNB: R120882
  1. Contactgegevens
  2. EU paspoort (in)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
P.O. Box 2838 BARCELONASpanje

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)02-03-2000
07b. valuta's02-03-2000
07c. financiële futures en opties02-03-2000
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten02-03-2000
07e. effecten02-03-2000