Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Banco Espírito Santo de Investimento, S.A.
Handelsnaam:
Adres: Rua Tierno Galvan, Torre 3-14 
Postcode: 1070
Plaats: LISSABON
Land: Portugal
Toelichting: Deze bank staat niet onder toezicht van DNB. Zij is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.
Relatienummer DNB: B0034
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. EU paspoort (in)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Rua Tierno Galvan, Torre 3-14 LISSABONPortugal

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden06-12-1996
02. Verstrekken van leningen06-12-1996
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt06-12-1996
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten06-12-1996
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)06-12-1996
07b. valuta's06-12-1996
07c. financiële futures en opties06-12-1996
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten06-12-1996
07e. effecten06-12-1996
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee06-12-1996
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden06-12-1996
10. Bemiddeling op de interbankmarkten06-12-1996
11. Vermogensbeheer en -advisering06-12-1996
12. Bewaarneming en beheer van effecten06-12-1996
13. Commerciële inlichtingen06-12-1996