Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Abbey National Treasury Services Plc
Handelsnaam:
Adres: Grafton Gate East 201
Postcode: MK9 1AN
Plaats: MILTON KEYNES
Land: Verenigd Koninkrijk
Toelichting: Deze bank staat niet onder toezicht van DNB. Zij is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.
Relatienummer DNB: B0006
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. EU paspoort (in)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Grafton Gate East 201MILTON KEYNESVerenigd Koninkrijk

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden31-08-2007
02. Verstrekken van leningen31-08-2007
03. Leasing31-08-2007
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten31-08-2007
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)31-08-2007
07b. valuta's31-08-2007
07c. financiële futures en opties31-08-2007
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten31-08-2007
07e. effecten31-08-2007
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee23-11-2006
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden23-11-2006
11. Vermogensbeheer en -advisering23-11-2006