Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Klarna AB
Handelsnaam:
Adres: Sveavägen 46
Postcode: 111 34
Plaats: STOCKHOLM
Land: Zweden
Toelichting: Deze bank staat niet onder toezicht van DNB. Zij is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.
Relatienummer DNB: B1249
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. EU paspoort (in)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Sveavägen 46STOCKHOLMZweden

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden24-06-2013
02. Verstrekken van leningen21-04-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt24-06-2013
07b. valuta's05-04-2016
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten05-04-2016
15. Uitgifte van elektronisch geld05-04-2016