Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: bunq B.V.
Handelsnaam: bunq B.V., bunq.com, bunq
Adres: Naritaweg 131
Postcode: 1043BS
Plaats: AMSTERDAM
Land: Nederland
Toelichting:
kvk 54992060
Relatienummer DNB: R127999
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. Vergunningen
  3. EU paspoort (uit)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Naritaweg 131AMSTERDAMNederland

Postadres

Adres:Plaats:Land:
Naritaweg 131AMSTERDAMNederland

Vergunningen

Financiële dienstenActiviteit / BrancheBegindatumEinddatum
2:12 lid 1 Uitoefenen van het bedrijf van bank01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden17-09-2014
02. Verstrekken van leningen17-09-2014
03. Leasing17-09-2014
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt17-09-2014
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 417-09-2014
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten17-09-2014
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)17-09-2014
07b. valuta's17-09-2014
07c. financiële futures en opties17-09-2014
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten17-09-2014
07e. effecten17-09-2014
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee17-09-2014
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden17-09-2014
10. Bemiddeling op de interbankmarkten17-09-2014
11. Vermogensbeheer en -advisering17-09-2014
12. Bewaarneming en beheer van effecten17-09-2014
13. Commerciële inlichtingen17-09-2014
14. Verhuur van safes17-09-2014
15. Uitgifte van elektronisch geld17-09-2014

EU paspoort (uit)

EU paspoort (uit)ActiviteitLand EERBegindatumEinddatum
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenBelgië01-03-2018
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktBelgië01-03-2018
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnBelgië01-03-2018
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederBelgië01-03-2018
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenBelgië01-03-2018
15. Uitgifte van elektronisch geldBelgië01-03-2018
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenBulgarije14-09-2019
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktBulgarije14-09-2019
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnBulgarije14-09-2019
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederBulgarije14-09-2019
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenBulgarije14-09-2019
15. Uitgifte van elektronisch geldBulgarije14-09-2019
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenCyprus14-09-2019
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktCyprus14-09-2019
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnCyprus14-09-2019
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederCyprus14-09-2019
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenCyprus14-09-2019
15. Uitgifte van elektronisch geldCyprus14-09-2019
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenDenemarken14-09-2019
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktDenemarken14-09-2019
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnDenemarken14-09-2019
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederDenemarken14-09-2019
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenDenemarken14-09-2019
15. Uitgifte van elektronisch geldDenemarken14-09-2019
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenDuitsland01-04-2016
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktDuitsland01-04-2016
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnDuitsland01-04-2016
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederDuitsland01-04-2016
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenDuitsland01-04-2016
15. Uitgifte van elektronisch geldDuitsland01-06-2016
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenEstland14-09-2019
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktEstland14-09-2019
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnEstland14-09-2019
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederEstland14-09-2019
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenEstland14-09-2019
15. Uitgifte van elektronisch geldEstland14-09-2019
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenFinland14-09-2019
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktFinland14-09-2019
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnFinland14-09-2019
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederFinland14-09-2019
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenFinland14-09-2019
15. Uitgifte van elektronisch geldFinland14-09-2019
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenFrankrijk01-03-2018
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktFrankrijk01-03-2018
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnFrankrijk01-03-2018
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederFrankrijk01-03-2018
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenFrankrijk01-03-2018
15. Uitgifte van elektronisch geldFrankrijk01-03-2018
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenGriekenland14-09-2019
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktGriekenland14-09-2019
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnGriekenland14-09-2019
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederGriekenland14-09-2019
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenGriekenland14-09-2019
15. Uitgifte van elektronisch geldGriekenland14-09-2019
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenHongarije14-09-2019
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktHongarije14-09-2019
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnHongarije14-09-2019
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederHongarije14-09-2019
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenHongarije14-09-2019
15. Uitgifte van elektronisch geldHongarije14-09-2019
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenIerland31-10-2018
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktIerland31-10-2018
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnIerland31-10-2018
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederIerland31-10-2018
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenIerland31-10-2018
15. Uitgifte van elektronisch geldIerland31-10-2018
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenIJsland14-09-2019
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktIJsland14-09-2019
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnIJsland14-09-2019
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederIJsland14-09-2019
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenIJsland14-09-2019
15. Uitgifte van elektronisch geldIJsland14-09-2019
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenItalië18-07-2016
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktItalië18-07-2016
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnItalië18-07-2016
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederItalië18-07-2016
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenItalië18-07-2016
15. Uitgifte van elektronisch geldItalië18-07-2016
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenKroatië14-09-2019
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktKroatië14-09-2019
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnKroatië14-09-2019
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederKroatië14-09-2019
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenKroatië14-09-2019
15. Uitgifte van elektronisch geldKroatië14-09-2019
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenLetland14-09-2019
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktLetland14-09-2019
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnLetland14-09-2019
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederLetland14-09-2019
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenLetland14-09-2019
15. Uitgifte van elektronisch geldLetland14-09-2019
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenLitouwen14-09-2019
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktLitouwen14-09-2019
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnLitouwen14-09-2019
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederLitouwen14-09-2019
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenLitouwen14-09-2019
15. Uitgifte van elektronisch geldLitouwen14-09-2019
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenLuxemburg14-09-2019
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktLuxemburg14-09-2019
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnLuxemburg14-09-2019
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederLuxemburg14-09-2019
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenLuxemburg14-09-2019
15. Uitgifte van elektronisch geldLuxemburg14-09-2019
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenMalta14-09-2019
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktMalta14-09-2019
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnMalta14-09-2019
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederMalta14-09-2019
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenMalta14-09-2019
15. Uitgifte van elektronisch geldMalta14-09-2019
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenNoorwegen14-09-2019
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktNoorwegen14-09-2019
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnNoorwegen14-09-2019
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederNoorwegen14-09-2019
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenNoorwegen14-09-2019
15. Uitgifte van elektronisch geldNoorwegen14-09-2019
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenOostenrijk18-07-2016
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktOostenrijk18-07-2016
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnOostenrijk18-07-2016
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederOostenrijk18-07-2016
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenOostenrijk18-07-2016
15. Uitgifte van elektronisch geldOostenrijk18-07-2016
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenPolen14-09-2019
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktPolen14-09-2019
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnPolen14-09-2019
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederPolen14-09-2019
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenPolen14-09-2019
15. Uitgifte van elektronisch geldPolen14-09-2019
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenPortugal14-09-2019
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktPortugal14-09-2019
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnPortugal14-09-2019
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederPortugal14-09-2019
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenPortugal14-09-2019
15. Uitgifte van elektronisch geldPortugal14-09-2019
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenRoemenië14-09-2019
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktRoemenië14-09-2019
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnRoemenië14-09-2019
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederRoemenië14-09-2019
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenRoemenië14-09-2019
15. Uitgifte van elektronisch geldRoemenië14-09-2019
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenSlovenië14-09-2019
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktSlovenië14-09-2019
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnSlovenië14-09-2019
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederSlovenië14-09-2019
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenSlovenië14-09-2019
15. Uitgifte van elektronisch geldSlovenië14-09-2019
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenSlowakije14-09-2019
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktSlowakije14-09-2019
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnSlowakije14-09-2019
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederSlowakije14-09-2019
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenSlowakije14-09-2019
15. Uitgifte van elektronisch geldSlowakije14-09-2019
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenSpanje01-04-2016
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktSpanje01-04-2016
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnSpanje01-04-2016
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederSpanje01-04-2016
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenSpanje01-04-2016
15. Uitgifte van elektronisch geldSpanje01-06-2016
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenTsjechië14-09-2019
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktTsjechië14-09-2019
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnTsjechië14-09-2019
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederTsjechië14-09-2019
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenTsjechië14-09-2019
15. Uitgifte van elektronisch geldTsjechië14-09-2019
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenVerenigd Koninkrijk27-03-2019
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktVerenigd Koninkrijk27-03-2019
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnVerenigd Koninkrijk27-03-2019
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederVerenigd Koninkrijk27-03-2019
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenVerenigd Koninkrijk27-03-2019
15. Uitgifte van elektronisch geldVerenigd Koninkrijk27-03-2019
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenZweden14-09-2019
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktZweden14-09-2019
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijnZweden14-09-2019
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederZweden14-09-2019
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumentenZweden14-09-2019
15. Uitgifte van elektronisch geldZweden14-09-2019