Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Banco Caixa Geral, S.A.
Handelsnaam:
Adres: c/ Policarpo Sanz 5
Postcode: 36202
Plaats: VIGO-PONTEVEDRA
Land: Spanje
Toelichting: Deze bank staat niet onder toezicht van DNB. Zij is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.
Relatienummer DNB: R131361
  1. Contactgegevens
  2. EU paspoort (in)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
c/ Policarpo Sanz 5VIGO-PONTEVEDRASpanje

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbieder31-03-2016
04d. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrekt31-03-2016
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumenten31-03-2016