Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Aion
Handelsnaam:
Adres: Wetstraat 34
Postcode: 1040
Plaats: BRUSSEL
Land: België
Toelichting:
Relatienummer DNB: R165677
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. EU paspoort (in)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Wetstraat 34BRUSSELBelgië

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden25-10-2019
02. Verstrekken van leningen25-10-2019
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt25-10-2019
04a. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten op een betaalrekening te plaatsen alsook alle verrichtingen die voor het exploiteren van een betaalrekening vereist zijn25-10-2019
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijn25-10-2019
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbieder25-10-2019
04d. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrekt25-10-2019
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumenten25-10-2019
04f. Geldtransfers25-10-2019
04g. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de instemming van de betaler met een betalingstransactie wordt doorgegeven met behulp van een telecommunicatie-, digitaal of IT-instrument en de betaling rechtstreeks geschiedt aan de exploitant van de telecommunicatiediensten, het IT-systeem of het netwerk25-10-2019
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 425-10-2019