Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Aktia Real Estate Mortgage Bank Plc
Handelsnaam:
Adres: Domicile 
Postcode: BIS 1732622-6
Plaats: HELSINKI
Land: Finland
Toelichting: Deze bank staat niet onder toezicht van DNB. Zij is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.
Relatienummer DNB: B0016
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. EU paspoort (in)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Domicile HELSINKIFinland

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden29-10-2007
02. Verstrekken van leningen29-10-2007
03. Leasing29-10-2007
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt29-10-2007
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 429-10-2007
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten29-10-2007
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)29-10-2007
07b. valuta's29-10-2007
07c. financiële futures en opties29-10-2007
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten29-10-2007
07e. effecten29-10-2007
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee29-10-2007
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden29-10-2007
10. Bemiddeling op de interbankmarkten29-10-2007
11. Vermogensbeheer en -advisering29-10-2007
12. Bewaarneming en beheer van effecten29-10-2007
13. Commerciële inlichtingen29-10-2007
14. Verhuur van safes29-10-2007