Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Banco Bradesco Europa S.A.
Handelsnaam:
Adres: Avenue Porte-Neuve 29
Postcode: L-2227
Plaats: LUXEMBOURG
Land: Luxemburg
Toelichting: Deze bank staat niet onder toezicht van DNB. Zij is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.
Relatienummer DNB: B0031
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. EU paspoort (in)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Avenue Porte-Neuve 29LUXEMBOURGLuxemburg

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden26-04-2010
02. Verstrekken van leningen26-04-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt26-04-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten26-04-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)26-04-2010
07b. valuta's26-04-2010
07c. financiële futures en opties26-04-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten26-04-2010
07e. effecten26-04-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee26-04-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden26-04-2010
11. Vermogensbeheer en -advisering26-04-2010
12. Bewaarneming en beheer van effecten26-04-2010
14. Verhuur van safes26-04-2010