Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Avida Finans AB (publ)
Handelsnaam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Land:
Toelichting:
Relatienummer DNB: R161609
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. EU paspoort (in)

Contactgegevens

Postadres

Adres:Plaats:Land:
Postbus 38101STOCKHOLMZweden

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden19-03-2019
02. Verstrekken van leningen19-03-2019