Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: ABN AMRO Groenbank B.V.
Handelsnaam: ABN AMRO Groenbank B.V.
Adres: Foppingadreef 22
Postcode: 1102 BS
Plaats: AMSTERDAM ZUIDOOST
Land: Nederland
Toelichting:
kvk 33278426
Relatienummer DNB: B0011
Type Emittent effecten CSDB, Bank
  1. Contactgegevens
  2. Vergunningen

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Foppingadreef 22AMSTERDAM ZUIDOOSTNederland

Postadres

Adres:Plaats:Land:
Postbus 283AMSTERDAMNederland

Vergunningen

Financiële dienstenActiviteit / BrancheBegindatumEinddatum
2:12 lid 1 Uitoefenen van het bedrijf van bank01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden15-12-1998
02. Verstrekken van leningen15-12-1998
03. Leasing15-12-1998
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt15-12-1998
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 415-12-1998
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten15-12-1998
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)15-12-1998
07b. valuta's15-12-1998
07c. financiële futures en opties15-12-1998
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten15-12-1998
07e. effecten15-12-1998
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee15-12-1998
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden15-12-1998
10. Bemiddeling op de interbankmarkten15-12-1998
11. Vermogensbeheer en -advisering15-12-1998
12. Bewaarneming en beheer van effecten15-12-1998
13. Commerciële inlichtingen15-12-1998
14. Verhuur van safes15-12-1998
15. Uitgifte van elektronisch geld15-12-1998