Register banken

In dit deel van het register kunt u zoeken naar banken. Een bank verkrijgt opvorderbare gelden van het publiek en verricht kredietuitzettingen voor eigen rekening.

Dit register bevat ondernemingen met een vergunning en buitenlandse ondernemingen die gebruik maken van het Europees Paspoort. Daarnaast zijn in dit register ondernemingen met een ontheffing van de verbodsbepalingen 3:5 Wft en 3:7 Wft opgenomen. Per onderneming is aangegeven welke activiteiten deze mag verrichten.

Zoeken in de registers