Register rekeninginformatie-dienstverleners

In het register rekeninginformatiedienstverleners zijn alle rekeninginformatiedienstverleners opgenomen die in Nederland activiteiten mogen verrichten

Vergunningplicht

Op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) moeten betaaldienstverleners over een DNB-vergunning beschikken om in Nederland activiteiten te mogen verrichten, tenzij de betaaldienstverlener is vrijgesteld van de vergunningplicht of de betaaldiensten aanbiedt op basis van een Europees Paspoort De betaaldienstverleners met een vergunning heten betaalinstellingen en staan onder toezicht van DNB. De acht verschillende betaaldiensten waarvoor een betaaldienstverlener een vergunning kan krijgen staan omschreven in de Bijlage van de Europese richtlijn voor betaaldiensten, de Payment Services Directive (2015/2366/EG). Betaalinstellingen die rekeninginformatiediensten (betaaldienst 8) aanbieden, worden in een apart register opgenomen. 
   
Europees Paspoort

Vergunninghoudende rekeninginformatiedienstverleners uit EER-landen kunnen op basis van het Europees Paspoort in Nederland rekeninginformatiediensten aanbieden nadat zij zich hebben gemeld bij DNB. Deze ondernemingen staan onder toezicht van een 'home supervisor' in het land van herkomst. 
Rekeninginformatiedienstverleners uit EER-landen kunnen in Nederland eveneens rekeninginformatiediensten verrichten op basis van het Europees Paspoort door tussenkomst van een in Nederland werkzaam zijnde rekeninginformatiedienstagent. DNB neemt deze agenten van buitenlandse rekeninginformatiedienstverlener op in het register, zonder wettelijke verplichting, en biedt daarmee een extra service richting het publiek. Echter, de mogelijkheid bestaat dat de inkomende agenten geregistreerd door DNB verschillen van de uitgaande agenten geregistreerd bij de home supervisor.

Zoeken in de registers


Statutaire naamHandelsnaamPlaats
Budgetbakers s.r.o.PRAAG
SPENDEE s.r.o.PRAAG