Register verzekeraars

De Wet op het financieel toezicht (Wft) onderscheidt verschillende typen verzekeraars:
  • levensverzekeraars
  • natura-uitvaartverzekeraars
  • schadeverzekeraars
  • herverzekeraars, die in dit register apart worden vermeld en beschreven.

Vergunningplicht

Op grond van de Wft moeten verzekeraars over een DNB-vergunning beschikken om hun activiteiten te mogen verrichten, tenzij ze zijn uitgezonderd van de vergunningplicht.

Branches

Een verzekeraar moet met betrekking tot haar verschillende activiteiten in bepaalde gevallen over een vergunning voor meerdere branches beschikken. In het register wordt aangegeven welke activiteiten een verzekeraar mag verrichten. Zo kan een verzekeraar bijvoorbeeld over een vergunning beschikken voor het aanbieden van autoschadeverzekeringen, maar bijvoorbeeld ook voor ziektekosten- of levensverzekeringen.

Brexit

Op 31 januari 2020 is het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie getreden. In het uittredingsakkoord dat is afgesloten tussen de EU en het VK is een overgangsperiode vastgelegd die zal eindigen op 31 december 2020. Tijdens deze overgangsperiode is het recht van de EU van toepassing op en in het VK (art. 127). Verwijzingen naar lidstaten hebben ook betrekking op het VK (art. 7), op enkele uitzonderingen na die niet relevant zijn voor financiële dienstverlening. Notificaties die in het Wft-register zijn opgenomen voor grensoverschrijdende dienstverlening van of naar het VK, als ook Gibraltar, door middel van paspoortrechten voor het verlenen van financiële diensten en/of de vestiging van een bijkantoor van of naar het VK blijven daarom geldig gedurende de overgangsperiode.

Zoeken in de registers