Register verzekeraars

De Wet op het financieel toezicht (Wft) onderscheidt verschillende typen verzekeraars:
  • levensverzekeraars
  • natura-uitvaartverzekeraars
  • schadeverzekeraars
  • herverzekeraars, die in dit register apart worden vermeld en beschreven.

Vergunningplicht

Op grond van de Wft moeten verzekeraars over een DNB-vergunning beschikken om hun activiteiten te mogen verrichten, tenzij ze zijn uitgezonderd van de vergunningplicht.

Branches

Een verzekeraar moet met betrekking tot haar verschillende activiteiten in bepaalde gevallen over een vergunning voor meerdere branches beschikken. In het register wordt aangegeven welke activiteiten een verzekeraar mag verrichten. Zo kan een verzekeraar bijvoorbeeld over een vergunning beschikken voor het aanbieden van autoschadeverzekeringen, maar bijvoorbeeld ook voor ziektekosten- of levensverzekeringen.

Brexit

Als gevolg van het aflopen van de overgangsperiode na de Brexit, is het openbare DNB Wft-register voor inkomende en uitgaande notificaties van/naar het VK, per 1 januari 2021 geactualiseerd. Dit betekent o.a. dat notificaties die in het Wft-register zijn opgenomen voor grensoverschrijdende dienstverlening vanuit of naar het VK, als ook Gibraltar, door middel van paspoortrechten of de vestiging van een bijkantoor verwijderd zijn uit het Wft-register. Een overzicht van de notificaties die verwijderd zijn is hier te vinden.

Zoeken in de registers