Register verzekeraars

De Wet op het financieel toezicht (Wft) onderscheidt verschillende typen verzekeraars:
  • levensverzekeraars
  • natura-uitvaartverzekeraars
  • schadeverzekeraars
  • herverzekeraars, die in dit register apart worden vermeld en beschreven.

Vergunningplicht

Op grond van de Wft moeten verzekeraars over een DNB-vergunning beschikken om hun activiteiten te mogen verrichten, tenzij ze zijn uitgezonderd van de vergunningplicht.

Branches

Een verzekeraar moet met betrekking tot haar verschillende activiteiten in bepaalde gevallen over een vergunning voor meerdere branches beschikken. In het register wordt aangegeven welke activiteiten een verzekeraar mag verrichten. Zo kan een verzekeraar bijvoorbeeld over een vergunning beschikken voor het aanbieden van autoschadeverzekeringen, maar bijvoorbeeld ook voor ziektekosten- of levensverzekeringen.

Zoeken in de registers