Register trustkantoren

Een trustkantoor verleent bedrijfsmatig trustdiensten, zoals:

  • het zijn van bestuurder of vennoot van een rechtspersoon of vennootschap, of
  • het verkopen van rechtspersonen, of
  • het zijn van trustee, of
  • het ter beschikking stellen van het (correspondentie)adres aan een rechtspersoon of vennootschap, als ook bijkomende werkzaamheden worden verricht zoals benoemd in artikel 1 Wet toezicht trustkantoren (Wtt).

Op basis van de Wtt moeten trustkantoren over een vergunning beschikken of moeten zijn vrijgesteld van de vergunningplicht om in Nederland trustdiensten te mogen verrichten.

Zoeken in de registers