Register aanbieders cryptodiensten

Sinds 21 mei 2020 staan aanbieders van diensten voor het wisselen van virtuele valuta en fiduciaire valuta en/of aanbieders van bewaarportemonnees voor virtuele valuta (aanbieders van cryptodiensten) onder toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB). Deze aanbieders van cryptodiensten mogen sinds deze datum hun activiteiten alleen verrichten als ze in het openbaar register van DNB zijn opgenomen. Hiertoe dienen ze een registratie bij DNB aan te vragen en aan te tonen dat ze aan de eisen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977 voldoen.

Aanbieders van cryptodiensten die vòòr 21 mei 2020 al actief waren als aanbieder van cryptodiensten en voor die datum een registratie hebben aangevraagd mogen gedurende het registratieproces zonder registratie hun activiteiten blijven verrichten. Deze overgangsperiode geldt tot 21 november 2020. Pas vanaf die datum geeft het register dus een volledige weergave van aanbieders van cryptodiensten die in of vanuit Nederland actief mogen zijn.

In dit register wordt vermeld vanaf welk tijdstip een cryptodienstverlener activiteiten mag verrichten en welke activiteiten dit zijn. Ook bevat het register informatie over de naam, het adres, de lidstaat waarin de cryptodienstverlener haar zetel heeft en het nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

DNB houdt bij geregistreerde aanbieders van cryptodiensten uitsluitend toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977. De geregistreerde ondernemingen staan niet onder prudentieel toezicht van DNB of onder gedragstoezicht van de AFM. Dit betekent dat er geen toezicht wordt gehouden op financiële bedrijfsrisico’s en er geen sprake is van specifieke financiële consumentenbescherming.

Meer informatie over het toezicht op het aanbieden van cryptodiensten is te vinden via deze link.

Zoeken in de registers