De invoering

Op 1 januari 2011 om 0:00 uur zetten de banken op Bonaire, Sint Eustatius en Saba alle tegoeden en schulden in guldens automatisch om in dollars.

Burgers en bedrijven hoeven hiervoor niets te doen. Banken zijn bij de omzetting van tegoeden en schulden verplicht de vaste wisselkoers (NAf 1,79=$1) te hanteren. Alle girale betalingen vinden vanaf de invoeringsdatum plaats in dollar.

In de maand januari kan contant worden betaald met zowel dollars als guldens. Wisselgeld wordt uitbetaald in dollars. Na januari hoeven de winkeliers geen guldens meer aan te nemen en gaat alle cash betalingsverkeer in dollar. In januari kunnen guldenbiljetten en munten tegen dollars worden omgewisseld bij de eigen bank tegen de wisselkoers van NAf. 1,79=$1. Daarna mogen banken zelf de wisselkoers bepalen en eventuele transactiekosten in rekening brengen.

Wie NAf 19.690,- (=$11.000) of meer wil omwisselen, is verplicht om zich te identificeren. Deze verplichting staat los van de invoering van de dollar, maar houdt verband met anti-witwaswetgeving die ook nu al geldt. Die wetgeving zal tijdens de invoering van de dollar onverkort van kracht blijven. Banken zijn verplicht transacties van een dergelijke omvang te melden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT).

Bedragen in guldens, die in contracten en andere juridische documenten staan, moeten op grond van de wet na de invoeringsdatum als bedragen in dollar gelezen worden. De in gulden opgenomen bedragen blijven staan, maar vertegenwoordigen verplichtingen in dollar. Ook hier geldt de vaste omwisselkoers van NAf 1,79=$1. De partijen bij een contract kunnen hier van afwijken en samen besluiten om de in een contract opgenomen verplichtingen ook na de invoeringsdatum van de dollar in gulden te laten gelden. Zij moeten dit dan wel van te voren schriftelijk overeenkomen.