BES-Seminar 29-30 maart 2010

Op 29 en 30 maart 2010 heeft een door het Nederlandse Ministerie van Financiën in samenwerking met de Bank van de Nederlandse Antillen georganiseerd seminar plaatsgevonden over de toekomst van toezichtregelgeving in de Nederlandse Cariben. Op de eerste dag hebben vooraanstaande sprekers actief in (het toezicht op) de financiële sector hun licht laten schijnen op de toekomst van het toezicht op de financiële markten in de Nederlandse Cariben. Het informatieseminar op de tweede dag had tot doel marktpartijen die actief zijn in de BES of daar in de toekomst actief willen worden te informeren over de toekomstige toezichtwetgeving.

Presentaties dag 1

Presentaties dag 2

  • 'Het toezicht nu en na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen', Shelwyn Salesia, directeur Toezicht Bank van de Nederlandse Antillen
  • 'Toezichtstrategie DNB en AFM op de BES-eilanden', Noor Witteveen van DNB en Hans Wolters, senior beleidsmedewerker van de Autoriteit Financiële Markten

Workshops   

  • 'Prudentieel toezicht in de BES', Noor Witteveen, senior beleidsmedewerker van de afdeling toezicht en beleid van De Nederlandsche Bank
  • 'Integriteitstoezicht door DNB in de BES', Marijn Ridderikhof, senior beleidsmedewerker van het expertisecentrum integriteit van De Nederlandsche Bank