Vergunningen

Ondernemingen die willen toetreden tot de financiële markt, hebben hiervoor meestal toestemming nodig. Bijvoorbeeld in de vorm van een vergunning. Een vergunning kan bij De Nederlandsche Bank (DNB) worden aangevraagd.

De Nederlandse consument en onze economie zijn gebaat bij een divers aanbod van financiële producten en diensten. Daarom verwelkomen wij graag nieuwe en vernieuwende partijen. Een veilige, innovatieve, betrouwbare en betrokken financiële sector levert een bijdrage aan duurzame welvaart in ons land. DNB maakt zich hier hard voor. 

Informatie vergunningaanvragen

In het onderdeel Markttoegang op Open Boek Toezicht vindt u per sector uitgebreide informatie over het aanvragen van een vergunning. We gaan hier bijvoorbeeld in op vragen als: Wanneer is toestemming van DNB nodig om de markt op te kunnen? Wat zijn de vereisten? En hoe verloopt het proces van een vergunningaanvraag? Maar ook: informatie over verklaringen van geen bezwaar, het openen van een bijkantoor, en het verlenen van diensten naar Nederland. Via het Digitaal Loket Toezicht kunt u uw aanvraag indienen. DNB heeft een animatie ontwikkeld over de praktische gang van zaken rondom vergunningaanvragen.

InnovationHub

Brengt u vernieuwende financiële diensten of producten op de markt, waarbij u vragen heeft over de toepasbaarheid van regelgeving, dan kunt u voor informatie terecht bij de gezamenlijke InnovationHub van DNB en de AFM.