Verklaring van geen bezwaar

Voordat u bepaalde handelingen of activiteiten kunt verrichten, heeft u of uw onderneming goedkeuring nodig van De Nederlandsche Bank (DNB) of de Europese Centrale Bank (ECB). Deze goedkeuring kunt u bij DNB aanvragen in de vorm van een verklaring van geen bezwaar (vvgb).

Er bestaan drie categorieën van vvgb’s:   

  • Vvgb voor gekwalificeerde deelnemingen: o nder bepaalde omstandigheden heeft u of uw onderneming voorafgaande goedkeuring nodig van DNB om een gekwalificeerd aandelenbelang of zeggenschapsbelang in een financiële onderneming te verwerven of te vergroten. Wilt u of uw onderneming een gekwalificeerde deelneming verwerven of vergroten in een bank? Dan is in plaats van goedkeuring van DNB, goedkeuring nodig van de ECB.
  • Vvgb voor banken: als uw onderneming een bank is die in Nederland is gevestigd, heeft u voor een aantal handelingen die in de wet zijn genoemd voorafgaande goedkeuring van DNB of de ECB nodig. Uw onderneming moet dan de vvgb als bedoeld in artikel 3:96 Wft aanvragen.
  • Vvgb voor verzekeraars: als uw onderneming een verzekeraar is die in Nederland is gevestigd, heeft u in bepaalde gevallen voorafgaande goedkeuring van DNB nodig voor het verminderen van het eigen vermogen.  

Meer informatie

Wilt u meer weten over het verkrijgen van een vvgb? Alle relevante informatie vindt u op het onderdeel Markttoegang op onze website Open Boek Toezicht. Hier vindt u ook informatie over het aanvragen van een vergunning, het openen van een bijkantoor, het verlenen van diensten naar Nederland, en praktische zaken.