Visie DNB Toezicht

DNB heeft voor de periode 2018-2022 haar strategische visie voor het toezicht op financiële instellingen vernieuwd.

Eens per vier jaar brengt DNB deze Visie op toezicht uit. Hierin zet DNB de koers uit voor het toezicht voor de komende jaren. De drie speerpunten in deze visie zijn: inspelen op technologische vernieuwing; sturen op toekomstgerichtheid en duurzaamheid; en streng zijn op financieel-economische criminaliteit. Met de visie willen we financiële instellingen informeren over de richting van ons toezicht. De visie is een duidelijke stip op de horizon voor alle betrokken partijen.

Visie op Toezicht 2014-2018  

In de vorige visie lag vooral de focus op een sterke speler in het Europees bankentoezicht (Single Supervisory Mechanism, SSM), scherp op analyse, alert op integriteit en transparant waar mogelijk. De Visie DNB Toezicht 2018-2022 bouwt voort op de Visie op Toezicht 2014-2018.