Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De Nederlandse Depositogarantie is een garantieregeling voor de rekeninghouders van een Nederlandse bank. Als een bank failliet gaat, garandeert de Nederlandse Depositogarantie banktegoeden (deposito’s) tot maximaal EUR 100.000 per persoon per bank.

Nederlandse Depositogarantie

Depositogarantie geldt in principe voor alle rekeninghouders en bijna alle soorten betaal- en spaarrekeningen. De Nederlandsche Bank (DNB) is in opdracht van de overheid de uitvoerder van de Nederlandse Depositogarantie. DNB kent de vergoedingen aan rekeninghouders toe wanneer dat ooit nodig mocht zijn. Samen met het Depositogarantiefonds (DGF), dat het geld voor de vergoedingen beschikbaar stelt, is DNB verantwoordelijk voor het Nederlandse Depositogarantiestelsel (DGS). Alle Nederlandse banken betalen premies aan het Depositogarantiefonds.

Regelgeving voor banken

Met de invoering van de herziene DGS-richtlijn in de Nederlandse wetgeving zijn eind 2015 substantiële wijzigingen doorgevoerd in het DGS. Zo wordt de uitkeringstermijn bij een bankfaillissement teruggebracht naar zeven werkdagen en wordt een depositogarantiefonds opgebouwd. Om invulling te geven aan deze eisen voor het DGS, heeft DNB aanvullende regelgeving, guidance en informatie opgesteld voor banken en andere professionele partijen.

Informatie voor consumenten

Wilt u meer weten over de bescherming door de Nederlandse Depositogarantie van uw geld op de bank? Bekijk de informatie op de pagina’s over Depositogarantie.