Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Sinds 2016 dragen banken ieder kwartaal premies af aan het Depositogarantiefonds (DGF). Dat moet in 2024 een omvang hebben van 0,8% van de deposito’s die door het Depositogarantiestelsel (DGS) worden gegarandeerd. Hieronder vindt u een overzicht van de actuele regelgeving en publicaties.

Ex ante bijdragen: herziening risicomethodiek (maart 2017)

Het Nederlandse DGS wordt door banken gefinancierd op basis van risicogewogen premies. Voor deze risicoweging deelt DNB banken in vier risicocategorieën in aan de hand van verschillende indicatoren. De hiervoor geldende risicomethodiek – vastgelegd in een Ministeriële Regeling – is begin 2017 beperkt herzien. De nieuwe methodiek is sinds het tweede kwartaal van 2017 toegepast. De wijzigingen staan op een rij in onderstaande factsheet.

Buitengewone bijdragen (ex post)

Wanneer de beschikbare middelen binnen het fonds ontoereikend zijn om de vergoedingen te financieren, worden buitengewone bijdragen geheven. DNB stelt deze bijdragen ex post vast. Om tijdig financiële middelen beschikbaar te hebben, kan DNB de banken om een voorschot vragen.

Depositogarantiefonds

Het DGF is eind 2015 opgericht voor de financiering van het Nederlandse DGS. Het DGF heeft tot taak het beheer van de financiële middelen voor de uitvoering van het DGS. Als een bank failliet gaat, financiert het DGF de door DNB vastgestelde vergoedingen aan depositohouders. Het DGF kan ook worden ingezet voor de financiering van afwikkelingsinstrumenten. Het DGF is een publiekrechtelijke rechtspersoon en gevestigd te Amsterdam. Onderaan deze pagina vindt u de jaarverslagen van het DGF. De jaarverslagen geven inzicht in de werkzaamheden en ontwikkelingen van het DGF.

Factsheet Risicomethodiek DGS

82KB PDF
Download

Jaarverslag DGF 2020

242KB PDF
Download

Jaarverslag DGF 2019

238KB PDF
Download

Jaarverslag DGF 2018

194KB PDF
Download

Jaarverslag DGF 2017

138KB PDF
Download

Jaarverslag DGF 2016

109KB PDF
Download