Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Publieksbekendheid met de Nederlandse Depositogarantie is een noodzakelijke voorwaarde om de stabiliserende werking van het depositogarantiestelsel (DGS) te realiseren. Hoe groter de publieksbekendheid, hoe kleiner de kans dat een bankrun op gang komt wanneer een instelling in de problemen is.

Vergroten publieksbekendheid

Uit onderzoek (2019) blijkt dat 58% van de Nederlanders bekend is met het DGS. Er is ruimte voor verbetering, ook in vergelijking met buitenlandse DGS’en. DNB werkt de komende jaren samen met de financiële sector aan het vergroten van de publieksbekendheid met het DGS. Onder meer met een actieve publieksvoorlichting.

In februari 2019 heeft DNB het Consultatiedocument Vergroten Publieksbekendheid Depositogarantiestelsel gepubliceerd. Met dit document is DNB in gesprek gegaan met de sector over haar strategische visie om de publieksbekendheid met het DGS te vergroten. De kern van de strategische visie is de doelstelling om de bekendheid met het DGS in het algemeen en met de specifieke kenmerken te vergroten. Hierbij is een rolverdeling voorgesteld waarbij DNB verantwoordelijk is voor de inhoud en het proces, en de sector fungeert als distributiepartner.

Naar aanleiding van deze consultatie heeft DNB een zogenoemde expert group opgericht met DGS- en communicatie-experts uit de sector. Samen met deze expert group en ondersteund door een communicatieadviesbureau werkt DNB aan een actieve publieksvoorlichting. Begin 2020 heeft DNB een Voortgangsrapportage Publieksbekendheid Depositogarantie gepubliceerd. De verwachting is dat de actieve voorlichting in 2021 start, met onder andere een vernieuwde webpagina, de inzet van sociale media en een geharmoniseerde DGS-‘toolkit’ voor de sector.

Consultatiedocument Vergroten Publieksbekendheid DGS - februari 2019

669KB PDF
Download