Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Banken moeten ieder kwartaal gegevens aanleveren over aantallen rekeningen, saldi en gedekte deposito’s. Deze rapportage wordt onder andere gebruikt voor de premievaststelling voor het Depositogarantiefonds (DGF). Hieronder vindt u een overzicht van de actuele regelgeving en publicaties.

Regelgeving DGS-rapportages

De Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011 (Regeling Staten) geeft onder andere invulling aan de verplichting van banken om elk kwartaal gegevens aan te leveren voor de premievaststelling voor het Depositogarantiefonds.

DNB heeft eind juni 2021 een nieuwe wijziging van de Regeling Staten vastgesteld. Deze wijziging is in augustus 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze wijziging moet voor het eerst worden toegepast bij de rapportage per 31 december 2021. Tot en met de rapportage per 30 september 2021 geldt het huidige format.

De wijziging van de Regeling Staten heeft als doel om de indieningstermijnen te verkorten van zes naar vier weken. Daarnaast wordt inzicht gegeven in het onderscheid tussen deposito’s van corporates en overige organisaties. Verder wordt de rapportage voor het verrichten van grensoverschrijdende diensten toegevoegd aan de Regeling Staten.

XBRL-taxonomie

De aanlevering van de DGS-rapportages gebeurt aan de hand van een XBRL-taxonomie. De huidige XBRL-taxonomie (versie 1.1.0) wordt per 31 december 2021 vervangen door een nieuwe taxonomie (versie 2.0.0). De template voor grensoverschrijdende diensten is opgenomen in de nieuwe taxonomie.

Wijziging Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011 - versie juli 2021

634KB PDF
Download

DGS-kwartaalrapportage - XBRL-taxonomie versie 2.0.0

436KB ZIP
Download

DGS-kwartaalrapportage – XBRL-taxonomie versie 1.1.0

741KB ZIP
Download

Regelgeving Depositogarantiestelsel (tweede publicatie - februari 2019)

775KB PDF
Download

Consultatiedocument Eerste Wijzigingsronde Regelgeving Depositogarantiestelsel – oktober 2018

3MB PDF
Download