Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Banken moeten ieder kwartaal gegevens aanleveren over aantallen rekeningen, saldi en gedekte deposito’s. Deze rapportage wordt onder andere gebruikt voor de premievaststelling voor het Depositogarantiefonds (DGF). Hieronder vindt u een overzicht van de actuele regelgeving en publicaties.

Regelgeving DGS-kwartaalrapportage

De Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011 (Regeling Staten) geeft onder andere invulling aan de verplichting van banken om elk kwartaal gegevens aan te leveren voor de premievaststelling voor het Depositogarantiefonds.

DNB heeft begin februari 2019 een nieuwe wijziging van de Regeling Staten gepubliceerd in de Staatscourant. De wijziging van de Regeling Staten had als doel inzicht te geven in het eventuele verschil tussen de omvang van de gerapporteerde deposito’s als gevolg van verschillen in de definitie van deposito’s onder de Europese richtlijn voor depositogarantiestelsels en FINREP.

DNB heeft een nieuwe versie van de interactief geconsolideerde publicatie opgesteld waarin de wijzigingen van februari 2019 zijn verwerkt. De actuele versie van de DGS-kwartaalrapportage en de samenhang met het Individueel Klantbeeld staat in de 'Regelgeving Depositogarantiestelsel – Februari 2019'.

DGS-rapportage verrichten van diensten

In aanvulling op de reguliere DGS-rapportages verzoeken wij banken om een rapportages aan te leveren van deposito’s die per 31 december 2020 zijn aangetrokken via het verrichten van diensten naar EER-lidstaten (artikel 2:110 Wet op het financieel toezicht). De rapportage is (nog) niet opgenomen in de XBRL-taxonomie voor DGS-rapportages. De rapportage wordt daarom uitgevraagd in Excel. U dient hiervoor het volgende rapportage template te gebruiken. Deze template kunt u ook terugvinden in DLR.

Rapportage template

25KB XLSX
Download

DGS-kwartaalrapportage – XBRL-taxonomie versie 1.1.0

741KB ZIP
Download

Regelgeving Depositogarantiestelsel (tweede publicatie - februari 2019)

775KB PDF
Download

Consultatiedocument Eerste Wijzigingsronde Regelgeving Depositogarantiestelsel – oktober 2018

3MB PDF
Download

DGS-kwartaalrapportage – format vanaf september 2019

511KB XLSX
Download

Regelgeving Depositogarantiestelsel – juli 2017

3,2MB PDF
Download

Consultatiedocument Regelgeving Depositogarantiestelsel – maart 2017

316KB PDF
Download